Sunteți pe pagina 1din 6

PITAGORA

Marele filozof şi
matematician al
antichităţii
Pitagora (c. 580 î.Hr. -
c.500 î.Hr.)a fost un
filozof şi matematician
grec, originar din insula
Samos, întemeietorul
pitagorismului, care
punea la baza întregii
realităţi teoria numerelor
şi a armoniei. Scrierile
sale nu s-au păstrat.
Tradiţia îi atribuie
descoperirea teoremei
geometrice şi a tablei de
înmulţire, care îi poartă
numele. Ideile şi
descoperirile lui nu pot fi
deosebite cu certitudine
de cele ale discipolilor
apropiaţi.
Teorema lui
Pitagora este una
dintre cele mai
cunoscute teoreme din
geometria plană (
euclidiană). Teorema
lui Pitagora afirmă că
"în orice triunghi
dreptunghic, suma
pătratelor catetelor
este egală cu
pătratul ipotenuzei".
Dacă se notează cu a şi
b lungimile catetelor
triunghiului dreptunghic, şi
cu c lungimea ipotenuzei
acestuia, atunci teorema
lui Pitagora poate fi
formulată algebric astfel: