Sunteți pe pagina 1din 4

Relații metrice

1. În ∆ABC, m( A) = 900, AD BC, AB = 15 cm, BC = 25 cm. Aflați BD, DC, AD, AC.
Soluții: BD = 9 cm, DC = 16 cm, AD = 12 cm, AC = 20 cm.

2. În ∆ABC, m( A) = 900, AD BC, avem și AD = cm. Se cer BD, DC, BC, AB,
AC.

Soluție:Din teorema înălțimii și DC = , BD = , BC = 10, AB = 6, AC = 8.

3. În ∆ABC, m( A) = 900, AD BC, avem și BC = a . Aflați BD, DC, AD, AB, AC.

Soluție: Din . Aplicând teorema înălțimii și

teorema catetei avem

4. În dreptunghiul ABCD, în care AE BD, E BD, AC∩BD = {O}, se dă EO = 3 cm și . Se


cere perimetrul dreptunghiului ABCD.

D C
E

A B

Soluție: Din avem BE = 4k, DE = k. EO = DO – DE = k k=2 DE = 2 cm, BE = 8


cm.

Aplicând teorema catetei în ∆ABD avem AD = 2 cm, AB = 4 cm, PABCD = 12 cm

5. În ∆ABC, m( A) = 900, AD BC, M este mijlocul lui (BC). Dacă AD = 3 cm și AM = 5 cm,


aflați perimetrul triunghiului ABC.

Soluție: PABC = (10 + 4 ) cm

6. În ∆ABC, m( A) = 900, se dă și AC = 6 cm. Aflați AB și BC.

Soluție: Din

AB = 2 cm, BC = 8 cm

7. În triunghiul ABC, m( A) = 900, se știe că AB = 3, AC = x + 1 și BC = x + 2. Aflați numărul


natural x.
Soluție: x = 3
8. Determinați lungimile laturilor tuturor triunghiurilor dreptunghice, exprimate prin numere întregi, în
care numărul ce exprimă produsul lungimilor catetelor este egal cu numărul ce exprimă triplul
perimetrului.
Soluție: Fie x, y, z lungimile laturilor. Atunci xy = 3(x + y + z) (1). Aplicând teorema lui Pitagora,
avem

z2 = x2 + y2 (2). Din (1) și (2) x2y2 – 6x2y – 6xy2 + 18xy =0

(x – 6)(y – 6) = 18 unde d/18

(x,y,z) {(7,24,25), (8,15,17), (9,12,15), (12,9,15), (15,8,17), (24,7,25)}

9. Fie ABCD un pătrat cu latura AB = 4 cm, E (BC), F (CD) astfel încât BE = 1 cm, CF = 0,75cm.
Arătați că AE EF.

Soluție: Aplicând teorema lui Pitagora în ∆ABE, ∆ECF, ∆FDA obținem AE2 = 17, EF2 = , AF2

Din reciproca teoremei lui Pitagora avem AE EF.


10. Fie ABCD dreptunghi cu AB = a, BC = b și punctele M și N mijloacele laturilor (AB), respectiv
(BC). Determinați relația dintre a și b dacă: a) ∆DMN este dreptunghic; b) ∆DMN este isoscel.
Soluție:

a) a = b sau b = a ; b) a = b

11. În ∆ABC cu m( A) = 900, O este mijlocul lui [BC] și AD BC. Dacă AD = cm și m(


AOD) = 600, calculați perimetrul și aria ∆ABC .

Soluție: Folosind funcții trigonometrice se calculează AO = 2 cm, BC = 4 cm, AC = 2 cm, AB = 2


cm
P = 2(3 + ) cm, A = 2 cm2.
12. În ∆ABC cu m( A) = 900, și perimetrul triunghiului este egal cu 36 cm. Aflați
lungimile laturilor triunghiului ABC.
Soluție:
Din și teorema lui Pitagora AB = 3k, AC = 4k, BC = 5k, k > 0 AB = 9cm, AC = 12
cm, BC = 15 cm
13. În ∆ABC cu m( A) = 900, mediana AM = 15 cm și . Calculați perimetrul triunghiului.
Soluție: P = 72 cm
14. În dreptunghiul ABCD, BE AC, E (AC), CE = 5 cm, AB = 2BE. Se cer lungimile laturilor
dreptunghiului ABCD.
D C
E

A B

Soluție: AB = 2BE m( CAB) = 300, m( ACB) = 600. În ∆CEB dr. aflăm BC = 10 cm AB


= 10 cm
15. În ∆ABC , AB = 6 cm, AC = 4 cm, m( BAC) = 1200. Calculați lungimea laturii BC și înălțimile
triunghiului ABC.
C

D B
A

Soluție: CD AB. În ∆CDA dr. avem m( CAD) = 600 și aflăm AD = 2 cm, CD = 2 cm


Din ∆CDB aflăm BC = 2 cm
AE BC, BF AC AE∙BC = CD∙AB = BF∙AC
16. În trapezul ABCD, AB║CD, m( A) = 900, AB = 12 cm, CD = 9 cm, m( B) = 600. Aflați
diagonalele și perimetrul trapezului.

Soluție: AC = 6 cm, BD = 3 cm, P = 3(9 + ) cm.


17. În trapezul ABCD, AB║CD, m( A) = 60 , m( B) = 300, AB = 6 cm, CD = 2 cm. Aflați
0

înălțimea și perimetrul trapezului.

Soluție: cm și 2(5 + )cm


18. În paralelogramul ABCD cu diagonalele AC = 16 cm, BD = 12 cm și măsura unghiului dintre ele de
600, se cere perimetrul paralelogramului.

D C
E

A B

Soluție: Fie AC∩BD = {O}, AE BD. În ∆AEO dr. m( O) = 600 EO = 4 cm, AE = 4 cm.
Găsim AD = 2 cm, AB = 2 cm P = 4( + )cm
19. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD, AD DC, AB < CD. a) Arătați că dacă DB este media
geometrică a bazelor, atunci are loc relația: DC2 = DA2 + AB2 + BC2; b) În condițiile punctului a),
știind că DC = 2AB = 2 cm, să se calculeze perimetrul trapezului.

A B

D C
E

Soluție:
a) În ∆DAB dr. avem BD2 = AB2 + AD2 (1), dar BD2 = AB∙CD (2). Din (1) și (2)
AB2 + AD2 = AB∙CD AD2 = AB(CD – AB) BE2 = DE∙CE ∆DBC dr.(reciproca teoremei
înălțimii) CD = BD + BC = DA + AB + BC2
2 2 2 2 2

b) Avem ∆DBC dreptunghic isoscel BE = AD = cm, BC = 2 cm P = 2 + 4 cm


20. Fie triunghiul echilateral ABC, punctul M interior triunghiului și proiecțiile sale D, E, F respectiv pe
laturile [BC], [CA], [AB]. Dacă a este lungimea laturii triunghiului, să se arate că BD + CE + AF =
A

B C
D

Soluție: Fie BD = x, CE = y, AF = z
MB2 – MC2 = x2 + MD2 – (a – x)2 – MD2 = x2 – (a – x)2
MC2 – MA2 = y2 – (a – y)2
MA2 – MB2 = z2 – (a – z)2 . Se adună relațiile membru cu membru
0 = x2 + y2 + z2 – (a – x)2 – (a – y)2 – (a – z)2 2a(x + y + z) = 3a2 x+y+z=

S-ar putea să vă placă și