Sunteți pe pagina 1din 4

Drumul minim pe o suprafaţă poliedrală, cilindrică sau conică

Această temă este binevenită în cadrul orelor destinate cercului de


matematică, mai ales că ea constituie o completare a cunoştinţelor
dobândite de elevi la clasă şi, de multe ori, în manuale şi culegeri se
regăsesc probleme care cer minimizarea unui drum pe suprafaţa laterală a
unui poliedru, cilindru sau con. Rezolvarea acestui tip de probleme se poate
face respectând programa şcolară şi nu necesită cunoştinţe în afara celor
prevăzute de aceasta.
În ceea ce priveşte planificarea orelor cercului de matematică, este
suficient ca acestei teme să-i fie alocate 2 ore.
Pentru început se vor reactualiza cunoştinţele privind desfăşurarea
prismei, piramidei, trunchiului de piramidă, cilindrului, conului şi trunchiului
de con, după care se va preciza metoda metoda de rezolvare şi anume:

„Dacă punctele A, B sunt dispuse pe o suprafaţă desfăşurabilă (ce se


poate „aşterne” pe un plan) cum sunt unele suprafeţe poliedrale,
suprafaţa cilindrică sau conică, atunci drumul minim pe suprafaţa
respectivă între punctele A şi B poate fi stabilit prin desfăşurarea
suprafeţei”.

Ca aplicaţii vor fi rezolvate următoarele probleme:

82
Problema 1
Se consideră o piramidă patrulateră regulată cu vârful V şi baza
ABCD (VA=VB=VC=VD=a), iar unghiurile de la vârf ale feţelor sunt de 30 o.
O furnică porneşte din punctul A şi merge pe toate feţele laterale, în linie
dreaptă, până revine în punctul A. Se notează cu B’, C’, D’ punctele unde
furnica traversează, respectiv, muchiile VB,VC şi VD. Să se precizeze când
drumul acesta este cel mai scurt şi, în acest caz, să se calculeze lungimea
lui.
V

V
A
B’
C’

D’ C’
B
D’
D A’
C
B’ C
D

A B

Rezolvare:
Construim desfăşurarea piramidei şi este evident că AA’ este drumul
cel mai scurt.
Lungimea drumului se calculează din ∆AVA’ care este isoscel cu
AV=A’V=a şi m(∢AVA’) = 4∙ m(∢AVB) = 4∙30o = 120o 
 m(∢VAA’) = m(∢VA’A) =30o
Construim VM⊥AA’ V
 VM mediană  AA’ = 2AM
Din ∆VAM dreptunghic în M şi
A A’
m(∢VAA’) =30  o
M

83
AM 3 AM a 3
cos A     AM   AA'  a 3
VA 2 a 2

Problema 2

Fie cilindrul circular drept cu secţiunea axială ABB’A’. O furnică


porneşte din punctul A situat pe baza de jos şi ocoleşte cilindrul ajungând în
punctul A’. Să se calculeze drumul minim al furnicii, ştiind că lungimea
cercului de la baza cilindrului este de 9 cm şi AA’=12 cm.

A’ B’ C’
A’ B’

A B A B C

Rezolvare:
Considerăm desfăşurarea suprafeţei laterale a cilindrului. Lungimea
cercului de la bază este egală cu lungimea segmentului [AC], unde C
coincide cu A dacă înfăşurăm cilindrul. Deci AC=9 cm şi CC’ = AA’ = 12 cm.
Drumul cel mai scurt este C’A. Din ∆ACC’ avem
C’A2=AC2+C’C2=81+144=225  C’A=15 cm

Problema 3
Se consideră un con circular drept. O furnică porneşte dintr-un punct
al bazei A şi se întoarce înapoi în A după ce face un ocol pe suprafaţa

84
conului. Să se calculeze drumul cel mai scurt dacă R con=5 cm şi Gcon=15
cm.
V
V

15

A B A A’
O M

Rezolvare :
Considerăm desfăşurarea suprafeţei laterale a conului. Din lungimea

πGn o o 2 R180 o
arcului AA’ =2πR şi lungimea arcului AA’ = o
 n   120 o
180 G

Drumul minim al furnicii este AA’.


În ∆AVA’ cu m(∢AVA’) = 120o, ducem VM⊥A’A şi avem în ∆VMA:
AM AA' 3 AA'
sin AVM   sin 60 o     AA'  15 3
VA 2VA 2 30

85