Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de recapitulare

Arii –patrulatere –cls a VII-a

1.Calculați aria unui romb cu diagonalele d1 și d2 , unde d1 =20 cm și d2 =60% din d1 .

2.În rombul ABCD construim înălțimea AE, E ∈ [BC] .Dacă AC=12 cm ,BD=16 cm și
PABCD =40 cm ,calculați AE.

3.Se consideră pătratul ABCD .Dacă AABCD =49 cm2 , calculați PABCD.

4. Se consideră pătratul ABCD și punctul E ∈ (AB).Paralela construită prin E la dreapta


AD intersectează latura CD în punctul F .Dacă PAEFD =48 cm și PEBCF= 72 cm ,calculați ariile
patrulaterelor AEFD și EBCF.

5.Fie ABCD un paralelogram .Dacă AB=13 cm ,BC=10 cm și m (∢D )= 300 ,aflați aria
paralelogramului ABCD .

6.Rombul ABCD are perimetrul egal cu 24 cm și m (∢A) =600 .Știind că AC=10,2 cm


,calculați aria rombului ABCD.

7.Se consideră trapezul isoscel ABCD cu AB‖CD.Dacă AB=11 cm ,CD=29 cm și


m(∢A)=1350, calculați aria trapezului ABCD.

8.Trapezul isoscel ABCD cu AB‖CD are perimetrul egal cu 42 cm.DacăAB=15 cm


,CD=7 cm și m (∢D)= 5 m(∢A), calculați aria acestuia.

9.Calculați aria unui dreptunghi ABCD , unde AB=40 cm și BC= 20% din AB.

10.Se consideră paralelogramul MNPQ . Dacă PMNP =PNPQ ,arătați că MNPQ este
dreptunghi.

11.În paralelogramul ABCD ,notăm cu O punctul de intersecție a diagonalelor .Dacă


AC=14 cm , m (∢ AOB)=2 m(∢BOC) și BC ⊥AC, aflați

a)m(∢BOC) ; b)m(∢ADB) ; c)BD.