Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare sumativă

Clasa a VII-a B

Subiectul I (Pe foaia de test se trec numai rezultatele)


Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, încercuiţi litera A. În caz contrar încercuiţi litera F.

a) (4p) A F Lungimea razei unui cerc este jumătate din lungimea


diametrului
b) (4p) A F Măsura unghiului înscris în cerc este egală cu
măsura arcului cuprins între laturile sale
Subiectul II
Completaţi spaţiile punctate astfel încât să obţineţi afirmaţii adevărate:
a) (4p) O coardă cu lungimea de 16 cm este situată
la distanţa de 15 cm de centrul unui cerc.
Raza cercului are lungimea de ........... cm.
b) (4p) Centrul cercului circumscris unui triunghi
este punctul de intersecţie a .......................................... triunghiului.
c) (4p) Într-un cerc, corda cu lungimea cea mai mare este .............. cercului.

Subiectul III

În figura alăturată, punctele A, B, C şi D se află pe un


cerc astfel încât

̂ )= 1000.
m(∡DBC)=300 şi m(𝐵𝐶

Completaţi spaţiile punctate astfel încât să obţineţi afirmaţii adevărate.


0
a) (7p) Măsura arcului DC este egală cu ….................
0
b) (7p) Măsura unghiului BAC este egală cu ............... .

1
Subiectul IV

Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete.


1. (15p) Arcul mic AB al unui cerc de rază 12√3 cm are măsura egala cu 600. Aflaţi
lungimea coardei AB.
2. (15p) Coarda AB a unui cerc de rază egală cu 12 cm are lungimea egală cu 12√2 cm.
Să se afle lungimea arcului mic AB.
3. (16p) Să se calculeze lungimile tangentelor MA şi MB, duse dintr-un punct m la un
cerc, ştiind că raza cercului este de 8 cm şi măsura arcului AB este de 1200.

2p - oficiu