Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Generală Simeria 13 XI 2008

Prof Adriana Patrichi

TEST DE EVALUARE
Clasa a VII-a A
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
RI
Subiectul I (50 puncte) - Pe foaia de test se trec numai rezultatele.

1. Aflaţi aria unui:


4p a) dreptunghi cu dimensiunile 4cm şi 5cm
4p b) triunghi cu o latură de 7cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 2cm
4p c) romb cu diagonalele de 10cm şi 5cm

2. Un triunghi dreptunghic are catetele AB=3cm şiAC=4cm.


6p a) Desenaţi triunghiul ABC.
4p b) Aflaţi aria triunghiului ABC.
4p c) Dacă (AM) este mediană în triunghiul ABC şi (MD) este înălţime în
triunghiul AMB, atunci aria triunghiului AMD este……….. A
figura 1
3. În triunghiul din figura 1, M, N, P sunt mijloace, M N
MN = 4cm, AB = 10cm şi AC = 12cm.
4p a) Lungimea laturii BC este … cm.
4p b) Perimetrul triunghiului ABC este … cm. B C
P
4p c) Perimetrul triunghiului MNP este … cm.
A B
4. Trapezul dreptunghic din figura 2 are AB = 2cm, figura 2
CD = 5cm, m(BCD) = 45° şi BE  CD.
4p a) Lungimea segmentului EC este … cm.
4p b) Lungimea segmentului AD este … cm.
4p c) Aria trapezului ABCD este … cm2. D C
E
Subiectul II (40 puncte) - Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete.

1. Paralelogramul ABCD are AB  6cm, AD  12cm, m(A)  30 0 . Aflaţi


8p a) măsurile celorlalte unghiuri ale paralelogramului
8p b) perimetrul paralelogramului
4p c) aria paralelogramului

2. Rombul ABCD are aria 120cm 2 şi BD  10cm


8p a) aflaţi lungimea diagonalei  AC 
8p b) aflaţi aria triunghiului ABD
4p c) dacă AC  BD   O şi E este simetricul lui O faţă de mijlocul lui  AD  , aflaţi aria lui AODE .
Şcoala Generală Simeria 13 XI 2008
Prof Adriana Patrichi

TEST DE EVALUARE
Clasa a VII-a A
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

RII
Subiectul I (50 puncte) - Pe foaia de test se trec numai rezultatele.

1. Aflaţi aria unui:


4p a) dreptunghi cu dimensiunile 6cm şi 3cm
4p b) triunghi cu o latură de 8cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 3cm
4p c) romb cu diagonalele de 9cm şi 6cm

2. Un triunghi dreptunghic are catetele AB=8cm şiAC=6cm.


6p a) Desenaţi triunghiul ABC.
4p b) Aflaţi aria triunghiului ABC.
4p c) Dacă (AM) este mediană în triunghiul ABC şi (MD) este înălţime în
triunghiul AMB, atunci aria triunghiului MDB este……….. A
figura 1
3. În triunghiul din figura 1, M, N, P sunt mijloace, M N
MN = 5cm, AB = 14cm şi AC = 12cm.
4p a) Lungimea laturii BC este … cm.
4p b) Perimetrul triunghiului ABC este … cm. B C
P
4p c) Perimetrul triunghiului MNP este … cm.
A B
4. Trapezul dreptunghic din figura 2 are AB = 3cm, figura 2
CD = 7cm, m(BCD) = 45° şi BE  CD.
4p a) Lungimea segmentului EC este … cm.
4p b) Lungimea segmentului AD este … cm.
4p c) Aria trapezului ABCD este … cm2. D C
E
Subiectul II (40 puncte) - Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete.

1. Paralelogramul ABCD are AB  8cm, AD  12cm, m(A)  30 0 . Aflaţi


8p a) măsurile celorlalte unghiuri ale paralelogramului
8p b) perimetrul paralelogramului
4p c) aria paralelogramului

2. Rombul ABCD are aria 120cm 2 şi AC  24cm


8p a) aflaţi lungimea diagonalei  BD 
8p b) aflaţi aria triunghiului ABD
4p c) dacă AC  BD   O şi F este simetricul lui O faţă de mijlocul lui  AB  , aflaţi aria lui AOBF .

S-ar putea să vă placă și