Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a VII – a

Variantă de teză unică

Subiectul I (50 puncte) - Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.


1.
4p a) Rezultatul calculului 2 3  3 3 este egal cu …
4p b)  5 este egal cu …
4p c) Valoarea lui 2 cu aproximaţie de o zecime prin adaos este …
2.
1
 4
4p a)    este egal cu …
 3
2 3
4p b) Rezultatul calculului x  x  3 x este …
5 5
4p c) Descompunând în factori x2 – 49 se obţine …
3.
6p a) Desenaţi un trapez isoscel.
4p b) Calculând sin2 30o + cos2 30o se obţine …
4p c) Diagonala unui pătrat are lungimea de 10 cm. Distanţa de la centrul pătratului la o latură este de ... cm.
4. În figura alăturată AB = 18 cm, MN‌‌∥AB, MC = 3 cm,
MN = 6 cm şi BN = 6 cm.
4p a) Perimetrul triunghiului ABC este … cm.
4p b) Perimetrul trapezului MNBA este … cm.
4p c) Perimetrul triunghiului CMN este … cm.

Subiectul II (40 puncte) - Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.


1.
5p a) Arătaţi că dacă a – b = 3 şi a + b = 5 atunci a = 4.
5p b) Dacă x – y = 3 calculaţi x2 + x - 2xy + y2 – y
5p c) Calculaţi media geometrică a numerelor a = 5 2  4 3 şi b = 5 2  4 3
2.
5p a) Arătaţi că 12  3  4  2 3  Q
x 4
5p b) Să se afle x  Q astfel încât  .
2,25 x

3. Fie triunghiul ABC cu m(∢A) = 90o, m(∢B) = 60o, AD⊥BC şi BD = 6 cm.


5p a) Calculaţi lungimea înălţimii AD.
5p b) Determinaţi perimetrul triunghiului ABC.
5p c) Calculaţi raportul dintre aria triunghiului ABD şi aria triunghiului ABC.

Prof. Irina Drăgan


S.A.M. Caracal - Olt

Model de teza unica clasa a VII-a semestrul II


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

Subiectul I (50 puncte) - Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

1.
4p a) Rezultatul calculului 2 3 + 3 este…
4p b) Dintre 3 5 şi 2 7 este mai mare …
4
4p c) După raţionalizare fracţia devine…
2
2.
4p a) Rezultatul calculului (2x + 3x)  x este…
4p b) Calculând (3a – 2)2 obţinem…
4p c) Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 4a3b2 : ab = 4a4b3 ” este…

3. Într-un triunghi ABC, AB = 12 cm, BC = 9 cm şi AC = 15 cm . Fie M  AB astfel încât AM = 4


cm
şi N  AC astfel încât MN // BC.
6p a) Realizaţi figura problemei.
4p b) Lungimea segmentului AN este… cm
4p c) Lungimea segmentului MN este … cm
E
4. În figura 1, triunghiul EFG este dreptunghic, m(E) = 90şi EP este înălţime.
4p a) Proiecţia catetei EF pe ipotenuză este…
4p b) PG este proiecţia catetei … pe ipotenuză
4p c) Teorema înălţimii aplicată în triunghiul dreptunghic EFG are forma…F G
P
Subiectul II (40 puncte) - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. Figura 1
1.
5p a) Calculaţi: 216  2 3  4 2  24
5p b) Calculaţi: 
 2

3 
  6   32  18 
 2 3
5p c) Arătaţi ca numărul a = 11  6 2  3 2 2 este natural.

2.
5p a) Calculaţi: 2x( x + 1) – 6(x2 – 3x – 4) + 4x2 – 5x
5p b) Calculaţi: (x – 3)2 + 2(x – 3)(x + 3) + (x + 3)2
3. În figura 2, triunghiul ABC este dreptunghic, m(A) = 90, AB = 6 cm, BC = 12 cm şi AD  BC.

5p a) Calculaţi lungimea segmentului BD.


5p b) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC. A
5p c) Calculaţi lungimea proiecţiei segmentului CD pe latura AC.
Figura 2

Propunător:Elev Dragoi Mariana Ionela C


B D
Scoala Sadova-Dolj
Simulare nr. 3 a tezei cu subiect unic la matematică - clasa a VII-a din 13 mai 2009
(săptămâna a XXVIII - a)
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
Subiectul I (50 puncte) - Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

1.
4p a) Soluţia ecuaţiei 2x + 3 = 5 este …
4p b) Dacă x  N* şi 3x < 6, atunci x = …
4p c) Dacă m = –1 şi x – 3 = m, atunci x = … A
2. D
4p a) Rezultatul calculului 2(x + 3x) este …
B C
4p b) Pentru a număr natural (4a – 6) : (2a – 3) = … E
4p c) Dacă 2x2 + 6x = a(x +3), atunci a = … figura 1
3.
6p a) Desenaţi un romb ABCD.
4p b) Un triunghi ABC cu AB = 8 cm, AC = 6 cm şi m(A) = 30 are aria … cm2.
4p c) Un pătrat ABCD cu centrul O are latura de 6 cm. Lungimea segmentului AO este … cm.
4. În figura 1, DE //AC, DE = 4 cm, AC = 12 cm, BE = 5 cm, AB = 3 cm
4p a) Lungimea segmentului BC este ... cm.
4p b) Lungimea segmentului BD este ... cm.
4p c) Lungimea segmentului CE este... cm.

Subiectul II (40 puncte) - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.


4.
1   1 
5p a) Arătaţi că  12  2    3  18  este un număr natural.
2   3 
5p b) Calculaţi: 3x(x – 4) – x( x + 1) – 2x2
5p c) Dacă dintr-o sfoara se taie o treime rămâne cu un metru mai lungă decât jumătatea sa. Care este
lungimea sforii?
5.
5p a) Rezolvaţi în R ecuaţia: 3  x  2   6  3 3 x
5p b) Dacă a + b = 4 şi ab = 3, calculaţi a2 + b2.
3. În figura2, ABCD este un pătrat cu latura 8 cm şi CDE un triunghi isoscel cu CE = DE = 5 cm.
5p a) Calculaţi perimetrul pătratului ABCD
5p b) Calculaţi aria poligonului ABCED
5p c) Dacă M  CD astfel încât EM + MB are valoare minimă, E
calculaţi aria triunghiului BCM.

D C

A B
figura 2

Propunător: Profesor Marius Antonescu – marius2antonescu@yahoo.com


Teza cu subiect unic la matematica
Cls a VII a, sem al II lea,an scolar 2007-2008

 Toate subiectele sunt obligatorii Varianta 1


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
 Se acorda 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I (50 puncte)-Pe foaia de teza se trec numai rezultatele
1. a) Solutia reala a ecuatiei 3x+2=-7 este………. 4p
b) Solutia reala a ecuatiei -3x=24 este……….. 4p
c) Media aritmetica a numerelor 1+√2 si 1-√2 esta egala cu ……… 4p
2. a) Rezultatul calculului( 7x2+x2) :4x este egal cu …………………. 4p
b) Rezultatul calculului (3x-7)(3x+7) este egal cu ……………….. 4p
c) Dintre numerele 5√3 si 6√2 mai mic este numarul ……………… 4p
3. a) Desenati un trapez dreptunghic 6p
b) Un triunghi echilateral are latura de 5 cm.Calculati perimetrul triunghiului 4p
c) Intr-un triunghi dreptunghic lungimile catetelor sunt de 60 cm si 80 cm.
Lungimea ipotenuzei este egala cu ……………….cm A 4p

4. In triunghiul ABCdin figura alaturata, M D


punctele M,N P si D,E, F
impart laturil AB,respectiv AC ,
in patru segmente congruente,BC=12 cm. N E
Calculati:
a)Lungimea segmentului NE este……. P F 4p
b)Lungimea segmentului MD este…… 4p
c)Lungimea segmentului PF este……. B C 4P

SUBIECTUL II(40 puncte)-Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete

4
1. a) Calculati :2 √3 - 5p
3
b) Intr-o biblioteca pe un raft sunt 42 de carti iar pe alt raft se afla de doua ori mai putine carti.
Aflati cate carti se afa in total pe cele doua rafturi ? 5p
c)Rezolvati in multimea numerelor naturale inecuatia 5x - 3=2x +7 5p

2. a)Daca a—b=7 atunci calculati A=2ab - a2 - b2 + 25 5p


b) Descompuneti in factori :3x2- 27x 5p
B C
3. In figura alaturata triunghiurile BAC si ADB sunt
dreptunghice isoscele ,m(<A)=900,m(<D)=900
iar AD= 6 cm
Calculati :
a) Aria triunghiului ABD 5p
b) Perimetrul lui ADBC 5p
c) Calculati valoarea sinusului unghiului CDB D A 5p

Propunator :Prof.Dogaru Viorica
Scoala OINACU

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Rezultatul calculului (30:5+5)2 este egal cu …..
3p b) Rezultatul calculului 5  2 6  4 5  3 6 este egal cu ……
3p c) Media geometrica a numerelor 12 si 27 este egala cu …..

4p 2. a) Rezultatul calculului 2x(3x+5) este egal cu ……


3p b) Rezultatul calculului (2x+3)2 este egal cu …..
3p c) Rezultatul calculului (x+5)(x–5) este egal cu ….

4p 3. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 5x2–15x este egala cu …..


3p b) Forma descompusa a expresiei algebrice 4x2–12x+9 este egala cu ….
3p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 4x2–25 este egala cu …

4. Fie triunghiul ABC, din figura alaturata, cu AB=4cm,


BC=8cm,
4p a) AC=6cm. MNBC, AM=1cm.
Lungimea lui MN este egala cu … cm.
3p b) Lungimea lui AN este egala cu … cm.
3p c) Lungimea lui NC este egala cu …cm.

5. Fie ABC dreptunghic in A. AB=6cm, AC=8cm.


4p a) Lungimea lui BC este egala cu ….cm.
3p b) Aria ABC este egala cu … cm2.
3p c) Lungimea lui AD, ADBC, D(BC), este egala cu … cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


Fie numerele a  4  7 si b  4  7 .
5p 1. a) Calculati media aritmetica a numerelor a2 si b2.
5p b) Calculati media geometrica a numerelor a si b.
1 1
x   10, calculati valoarea numarului x 2  2 .
5p 2. a) Daca x x
Aratati ca numarul N  18  8 2  6  4 2 este un numar rational.
5p b)
3. Fie triunghiul ABC dreptunghic in A, AB = 30cm, AC = 40cm, ADBC, D(BC),
AO este mediana, O(BC).
5p a) Desenati corespunzator figura corespunzator datelor problemei.
5p b) Aflati lungimea lui [DO].
5p c) Aflati aria triunghiului AOC.
5p d) Aflati distanta de la C la dreapta AO.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 3
SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Daca 2a+b = 10, atunci 6a+3b este egal cu ….
3p b) 5a2+3a–7+2a–3a2+5 dupa reducerea termenilor asemenea, este egal cu ….
3p c)  2 3  2 este egal cu ….

4p 2. a) Media aritmetica a numerelor 18, 12 si 30 este egala cu …..


3p b) Media aritmetica ponderata a numerelor 8 si 9 cu ponderile 3 si respectiv 7 este egala cu
…….
3p c) Media geometrica a numerelor 10  1 si 10  1 este egala cu ….

4p 3. a) (3x–4)2 este egal cu …..


3p b) Forma descompusa a expresiei algebrice 16x2–9 este egala cu ….
  1
3  2 x   este egal cu …
3p c) Rezultatul calculului  3

4. Fie un patrat cu lungimea laturii de 6 cm.


4p a) Lungimea diagonalei este egala cu …cm.
3p b) Perimetrul patratului este egal cu … cm.
3p c) Aria patratului este egala cu … cm2.

5. Un romb ABCD, din figura alaturata, are diagonalele de 24 si


respectiv 10 cm.
4p a) Aria rombului este egala cu … cm2.
3p b) Lungimea laturii rombului este egala cu … cm.
3p c) Aria ABC este ….% din aria rombului ABCD.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


5p 1. a) Stabiliti daca numarul (x–3)2+(x+7)2–(x–5)2–18x este pozitiv sau negativ
5p b) Aflati trei numere daca media lor aritmetica este 28 si ca sunt direct proportionale cu
2, 5 si 7.

2. Fie expresia E(x,y) = x2 +3y2 – 4x + 23y + 5, x si yR.


5p a) Aflati valoarea lui E pentru x=5 si y=3.
5p b) Daca x = y, aduceti la forma cea mai simpla expresia E.
5p c) Aratati ca E0 oricare ar fi x, yR.

3. In figura alaturata, ABCD este un trapez isoscel ortodiagonal


(cu diagonalele perpendiculare). Bazele AB = 12 cm si
CD = 4 cm. ACBD={O}.
5p a) Aflati aria trapezului.
5p b) Aratati ca perimetrul trapezului este egal cu 4 4  13  cm.
5p c) Aflati aria BOC.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN