Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului: 22 + 8 : 2 + 5o(1 + 23) este:


a) 15
b) 17
c) 8
d) 53

5p 2. Rezolvând ecuaţia (5,3 + 11,2)  x : 0,2 = 165 obţinem x egal cu:


a) 10
b) 1,5
c) 3
d) 2

5p 2 x y
3. Dacă 2 x  3 y  , atunci 2 x  y este egal cu:
3
a) 2/3
b) 5/4
c) 1/4
d) 3/6

5p 4. Fie a = 2 4 3 şi b = 2 4 3 , atunci (a+b)2 este egal cu:


a) 42 3
b) 4 4 3

c) 42 3

d) 4  2 1 3

5p 5. Dacă A = 2x – 3 şi B = x + 5 atunci (A+B)2 este:


a) 9x2 + 12x + 4
b) 9x2 – 12x + 4
c) x2 – 4x + 4
d) 3x2 + 4

5p 6. Dacă (a – 1)2 + (b + 2)2 = 0 , atunci Irina a calculat valorile lui a şi b şi a afirmat că a primit
a = - 1 şi b = - 2. Afirmaţia pe care a făcut-o Irina este:
a) adevărată
b) falsă

2
SUBIECTUL al II
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Dacă două drepte intersectate de o secantă formează unghiuri alterne interne cu măsurile de
70, respectiv 69 60’, atunci dreptele sunt: a
a) neparalele
b) perpendiculare
c) oarecare
b
d) paralele

5p 2. Fie AD înălţimea unui ABC, cu AB = AC. Dacă perimetrul ABC este de 40 cm, iar
perimetrul ADC este de 29 cm, atunci înălţimea AD este egală cu:
a) 10 cm
b) 9 cm
c) 12 cm
d) 8 cm
5p 3. Fie ABC un triunghi echilateral cu perimetrul de 18 cm şi AD înălţimea triunghiului. Atunci
distanţa de la D la latura AC a triunghiului este egală cu:
a) 3 3 cm
b) 3 cm
3 3
c) cm
2
d) 6 cm

5p 4. În ABC, m(A) = 90, AB = 6 cm, AC = 3 cm, sinC este egal cu:


5
a) cm
2
2 5
b) cm
5
c) 5 2 cm
1
d) cm
2

5p 5. Fie cercul C(O,R), şi A, B două puncte pe el. Dacă măsura AOB = 60 şi AB = 4 cm, atunci
lungimea cercului este egală cu:
a) 8 cm
b) 3 cm
c) 6 3  cm
d) 12 cm

5p 6. O faţă laterală a unei piramide patrulatere regulate formează cu planul bazei un unghi de 60.
3
Dacă latura bazei este de 6 cm, atunci volumul este:
a) 24 3 cm3
b) 30 cm3
c) 48 3 cm3
d) 36 3 cm3

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Fie perechea de numere naturale (a, b) care verifică ab + 2a = 14.
(2p) a) Este posibil ca una din perechi să fie (2, 7).

(3p) b) Determinaţi toate perechile de numere naturale (a, b) cu această proprietate.

5p 1
2. Se consideră funcţia f:RR, f(x) = x  1.
2
(2p) a) Verificaţi dacă punctul A(0; 1) aparţine graficului funcţiei f.
4
(3p) b) Rezolvaţi ecuaţia f(0)+f(2) = x + 2 .

5p 3. Numerele a şi b îndeplinesc condiţiile: a2 = b2 + 15 şi b = 5 – a.


(2p) a) Calculaţi a – b.

(3p) b) Determinaţi numerele a şi b.

5p 4. Fie unghiurile AOB, BOC, COD şi DOA în jurul punctului O astfel încât: BOC este
mai mare cu 50 decât AOB, BOC este mai mic cu 30 decât COD iar AOD este mai
mare cu 30 decât AOB.
5
3p) a) Aflaţi măsurile celor patru unghiuri

2p) b) Aflaţi m( MON) unde [OM este bisectoarea AOB iar [ON este bisectoarea COD

5p 5. Catetele unui triunghi dreptunghic ABC, A = 90o, AD  BC, DBC sunt AB = 12 cm şi


AC = 16 cm.
2p) a) Arătaţi că lungimea înălţimii AD a triunghiului este egală cu 9,6 cm.

3p) b) Calculaţi suma distanţelor de la D la catetele AB, respectiv AC.

6
5p 1. 6. 6. Pe planul unui triunghi echilateral ABC de latura AB= 6cm, se ridica perpendiculara PA
2. cu lungimea egala cu 3 cm. Fie D mijlocul segmentului
(BC) .
a) 3p) a) Aflati distanta dintre P şi D;

b) 2p)b) Verificati dacă aria triunghiului PBC este mai mica de 30 cm2;

7
8

S-ar putea să vă placă și