Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022 Matematică

Test luna Decembrie, nr. 1

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. 1. Rezultatul calculului (– 4)  (– 3 ) – 13 este egal cu:

a) – 27
b) 1
c) 25
d) – 1
5p 2. 20% din 40 este:
a) 8
b) 80
c) 9
d) 12
5p x 5 2x − y
3. Dacă = atunci este :
y 2 x+ y
a) – 9
b) – 1
c) 2x
8
d)
7
5p 4. Soluţia întreagă a ecuaţiei 9x – 12 = – 3 este:
a) – 9
b) 1
c) – 1
d) 3
5p  3
5. Inecuaţia − 2 x −  1 are soluţia:
 2
a) (1, +)
b) ( - , 1)
c) ( - , - 1)
d) (- 1, +)
5p 6. Fie numerele x = 2 3 şi y = 2 5 . Ilinca afirmă că media ponderată a numerelor x şi y, ştiind că
ponderea lui x este p1 = 3 şi ponderea lui y este p2 = ( )
5 este 16 5 − 3 . Afirmaţia făcută de
Iliaca este:
a) adevărată
b) falsă

1
SUBIECTUL al II- lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 7244+7348 este egal cu:

a) 14532
b) 14622
c) 14642
d) 14632

5p 2. Fie A, B, C puncte coliniare, în această ordine cu AB =10 cm, BC = 0,4 dm. Calculând
AC AB
+ , obţinem:
AB BC

a) 26,4 A B C
b) 3,9 ‘ ‘ ‘
c) 3,54
d) 16,

5p 3. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi mediana corespunzătoare ipotenuzei este de 6


cm, atunci lungimea lui BC este egală cu :
a ) 3 cm
b) 10 cm
c) 12 cm
d) 18 cm .

5p 4. Triunghiurile ABC şi DEF sunt asemenea, AB = 8 cm, BC = 6 cm, DE = 24 cm. Calculând


lungimea segmentului EF se obţine:

a) 2 cm
b) 18 cm
c) 32 cm
d) 48 cm

5p 5. Dacă ABCD este un dreptunghi cu AB = 4 cm şi BC = 3 cm, atunci sinusul unghiului CAB este
egal cu:
5
a)
3
4
b) D C
5
3
c)
5
3
d) A B
4

2
5p AC `
6. ABCDA`B`C`D` este un cub. Valoarea raportului este:
CD`

3
a)
2
2
b)
3
6
c)
2
6
d)
2

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Un costum de haine costă 1500 lei. După o lună costumul se scumpeşte cu 20%, iar după alte două
luni se scumpeşte cu 15%.
(3p) a) Poate să coste costumul după prima scumpire 1725 lei?
(2p) b) Câţi lei va costa costumul după cele două scumpiri?

5p 2. Fie numărul n=
(2p) a) Calculaţi .

(3p) b) Arătaţi că numărul n este număr intreg.

5p 3. Fie numerele x = 7 − 2 şi y = 7 + 2

1 1  6
(2p) a) Arătaţi că numărul + aparţine intervalului 1, .
x y  5

(
(3p) b) Calculaţi valoarea numărului x − y + 2 2 )
2022
.

5p 4. Terenul de fotbal al unei şcoli, de formă dreptunghiulară, are semiperimetrul de 30 m şi lăţimea


egală cu o treime din semiperimetru. A B
(2p) a) Aflaţi lungimea şi lăţimea terenului de fotbal.

D C

(3p) b) Dacă pe terenul de fotbal se seamănă gazon, a cărui preţ de cumpărare este de 13,5 lei pentru
un m2, aflaţi preţul gazonului care a fost cumpărat.

3
5p 5. În figura alăturată este schiţa unui teren. Triunghiul ABC este
echilateral cu AB = 18 m şi punctul D este situat pe dreapta BC
astfel încât triunghiul ACD este obtuzunghic, cu CD = 9 m. Punctul
E este situat pe segmentul AD, astfel încât ACE = DCE
(2p) a) Arătaţi că aria triunghiului ABC este egală cu 18 3 m2.

(3p) b) Arătaţi că triunghiul EAC are perimetrul egal cu 6(4 + 7 ) m.

5p 6. În piramida patrulateră regulată VABCD cu vârful V se cunosc VA = 12 cm și VA ⊥ VC .


Aflați :
(2p) a) suma tuturor muchiilor piramidei ;

(3p) b) Aflati distanta de la O,centrul bazei la fata (VBC) .


V

D C

O M

A B

S-ar putea să vă placă și