Sunteți pe pagina 1din 6

TESTUL NR.

8 ( pentru luna februarie)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 20220 + 12022 – 2 + 02022 este:


a) 2022 ;
b) 2021;
c) 0 ;
d) 1 .

5p 2 Dintre numerele: 476; 398; 913 și 744, divizibil cu 3 este:


a) 476;
b) 398 ;
c) 913 ;
d) 744 .

5p 3. Suma soluțiilor naturale ale inecuației: 4(x ‒ 2) ‒ 2(x +1) ≤ 20 este:


a) 120;
b) 96;
c) 140;
d) 105.

5p 4. Dacă împărțim numerele 76 și 93 la același număr natural de o cifră, obținem resturile 1 și respectiv 3.
Împărțitorul este:
a) 9;
b) 5 ;
c) 3;
d) 8.

5p 5. . În tabelul de mai jos sunt trecute notele obținute la o lucrare la matematică de elevii unei clase.
Nota 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 1 3 4 3 5 4 2 3
Numărul elevilor cu note de cel puțin 6 este:
a) 21;
b) 14;
c) 11;
d) 17.

5p 6. Mulțimea A = {x ϵ R | – 1< 2 x +1 ≤ 5 } scrisă sub formă de interval este :

a) (– 1; 2] ;
b) [– 1; 2) ;
c) (– 2; 1] ;
d) ( 0; 3].

2
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Se dau unghiurile AOB; BOC și COA în jurul lui O. Dacă m( AOB) = m( BOC) =
4∙m( COA) atunci, m( AOB) va fi de :
a) 1400 ;
b) 400 ;
c) 1600 ;
d) 900 .

5p 2. Un dreptunghi ABCD are diagonala de 13 cm și lățimea de 5 cm. Perimetrul dreptunghiului va fi de:


a) 34 cm; A B
b) 18 cm;
c) 26 cm;
d) 36 cm .
D C
5p 3.Trapezul dreptunghic ABCD, cu AB || CD , m( A) = m( D) = 900 , AB = 8 cm , DC = 2 cm și
BC = 10 cm are aria : D C
a) 60 cm2;
b) 40 cm2;
c) 54 cm2 ;
d) 50 cm2.
A B
5p 4. Dacă în ∆ABC dreptunghic, cu m( A) = 90 , AC = 4 cm , BC = 5 cm , atunci
0

sin( B) ∙ tg ( C) – cos( B) va fi : B
a) 1 ;
b) 0,5 ;
c) 0,4 ;
d) 0 . A C
5p 5. Se dă cercul C ( O, r) . Dacă TA și TB sunt tangentele duse din T la cerc A
și TO = 26 cm, TB = 24 cm , atunci aria discului va fi :
a) 100π cm2;
b) 96 π cm2; T O
c) 144 π cm2;
d) 20 π cm2 .
B
5p 6. Pe planul rombului ABCD cu AB = 8 cm și m( BAC) = 30 0

se ridică perpendiculara PA = 4 cm. Dacă AC ∩ BD = { O } P


atunci distanța de la P la O va fi de: D C
a) 12 cm ;
b) 10 cm ; O
c) 8 cm ;
d) 9 cm . A B

3
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Dacă elevii unei clase se așează câte doi în bancă , rămân 7 elevi în picioare; iar dacă se așează câte trei
în bancă rămân două bănci goale.
(2p) a) Arătați că în clasă nu pot fi 26 elevi ?

(3p) b)Câte bănci și câți elevi sunt în clasă?

2. Fie expresia E(x) = (2x ―1)2 − (x ― 1)2 – (x ―2)(x+2) ― 4 ( )x R


(3p) a) Arătați că E(x) =2x2 ― 2x .

(2p) b) Arătați că E(n) este multiplu de 4 pentru orice n N*.

3. Se consideră numerele a = (2 4 )− ∙(2 )― 2( ― ) și


b=4 +2( )−2 ∙( − )
( 2p) a) Arătați că a = 1
5. Se consideră ABC- echilateral înscris în cercul C (O, r) . Dacă AB = 12 cm, calculați: A
(2p) a) aria triunghiului ABC.

B D C

(3p) b) Lungimea cercului și aria discului .

6. Se dă prisma triunghiulară regulate ABCA`B`C` cu toate muchiile egale cu 6 cm.


(2p) a) Calculați aria laterală a prismei;

(3p) b) Calculați distanța de la B` la AC.

5
6

S-ar putea să vă placă și