Sunteți pe pagina 1din 13

\

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI


JUDEŢUL TULCEA
Clasa a VI-a
Anul şcolar 2013-2014
TEZĂ LA MATEMATICĂ – SEM. I
Timp de lucru: 50 minute. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Subiectul I. Completaţi spaţiile libere. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 12  6 : 2 este egal cu ….
5p 2. Dacă numărul 3 x 59 atunci numărul x este egal cu …
5p 3. Dacă numărul x 5 x 12 atunci numărul x este egal cu …
x
5p 4. Dacă  1  2 atunci numărul x este egal cu ….
3
5p 5. Suma măsurilor a două unghiuri complementare este egală cu ….
5p 6. Măsura unui unghi drept este egală cu …….
Subiectul al II-lea. Pe foaia de teză se cer rezolvările complete. (35 puncte)
5p 1. Construiţi triunghiul ABC cu BC = 4 cm, m( ABC) = 50 şi m( BCA) = 70.
5p 2. Maria face un amestec de 3 litri de apă la temperatura de 10C cu 7 litri de apă la temperatura
de 90C. Aflaţi temperatura apei după amestec.
3. Calculaţi:
5p a)  5   36 : 9  3  5 : 2 2  20 .
5p b) 210  45 : 86  10 .
 5 5 7
5p c)    : .
6 8  12
5p 4. Aflaţi c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al numerelor a  60 şi b  2  32  7 .
3
5p 5. Andrei cheltuie din suma S de bani. Aflaţi suma S dacă i-au rămas 45 de lei.
8
Subiectul al III-lea. Pe foaia de teză se cer rezolvările complete. (25 puncte)
5p 1. Fie punctele coliniare în această ordine: A, B, C şi D unde AB = 4 cm, BC = 6 cm şi CD = 8
cm.
Aflaţi lungimea segmentului determinat de mijlocul lui [BC] şi mijlocul lui [AD].
2. Fie unghiurile AOB, BOC şi COA în jurul punctului O astfel încât m( AOB) = 90 şi
m( BOC) = 120.
5p a) Aflaţi măsura COA.
5p b) Aflaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOB şi BOC.
10p c) Fie punctul D simetricul lui A faţă de O. Aflaţi măsura unghiului format de [OD şi
bisectoarea COA.
LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ

PARTEA I. La exerciţiile 17 scrieţi numai rezultatele. 50 puncte

1. Rezultatul calculului 2.64 + 3.5 este ….…


5p
5p
2. Rezultatul calculului + este ……….
5p
3. Cel mai mare număr de forma 37 x divizibil cu 5 este ……...
5p
4. Cel mai mare divizor comun al numerelor 16 și 24 este ………
5. Prin simplificare , fracțiile din coloana A sunt echivalente cu fracții din coloana B .
Alcătuiți perechile soluțiilor ( de exemplu , dacă fracția de la b) este echivalentă cu
fracția de la 3) se formează perechea (b,3))
A B
..............
3p a) 1) …………
…………
3p
2) …………
b)
3p …………

3p c) 3)

3p d) 4)

5p 5)
e)
3p 6. In figura alaturata , AB = 10 cm si BC = 13 cm A B C
2p Lungimea segmentului AC este de …….. cm
7. a) Complementul unghiului cu măsura de 650 are măsura de ……..0
b) Suplementul unghiului cu măsura de 1400 are măsura de ……..0
8. În figura alăturată , (OM este bisectoarea A
3p
2p unghiului și m( ) = 240. Atunci :
M
0
a) m( ) = ……..… O
b) m( ) = ………. 0
B
PARTEA a II-a. La următoarele probleme se cer rezolvări complete. 40
puncte

5p 9. a) Calculati cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 , 16 si 18.


5p b) Bunica împarte nepoților săi alune . Dacă le dă câte 12 , câte 16 sau câte
18 , de fiecare dată îi rămân 5 alune . Aflați câte alune are bunica , știind
că numărul alunelor este cel mai mare număr natural de trei cifre care
îndeplinește condițiile problemei .
5p 10. Efectuați calculele și scrieți rezultatul ca fracție ireductibilă :
a) 3,(4) + 0,(81)
 2  1
5p b)  0,3     5  2 
 5  5
5 1 3  24
10p c)   1   
6 8 16  17

11. a) Construiți unghiurile adiacente și , astfel încât


5p
(OB  Int( ) și (OM este bisectoarea .
5p
TEZĂ LA MATEMATICĂ
PE SEMESTRUL I
Anul şcolar 2010-2011
CLASA a VI-a VARIANTA
B
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Rezultatul corect al calculului 6030 : 30 este egal cu ….
5p 2. Restul împărţirii 86 : 3 este egal cu ….
5p 3. Cel mai mic număr natural de forma abc, a  b  c divizibil cu 12 este egal cu…
20
5p 4. Dintre numerele a  şi b  2, (3) mai mare este numărul …..
9
5p 5. Suplementul unui unghi de 84 este egal cu …...
5p 6. Dacă 3x  2  8 , atunci x este egal cu ….

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (25 puncte)


5p 1. Aflaţi cel mai mare divizor comun al numerelor 21 şi 35.
5p 2. Aflaţi cel mai mic multiplu comun al numerelor 35 şi 49.
3. În figura de mai jos aveţi punctele coliniare A, B, C, D, E. AB  3cm, AC  8cm,
BD  9cm,
CE  6cm .

5p a) Aflaţi lungimea lui


[BC].
5p b) Aflaţi lungimea lui [CD]
5p c) Aflaţi lungimea lui [BE].

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (35 puncte)


1. Efectuaţi:
10p a) [( 4  5  2  4) : 2 2  20090 ] : 4  12010
 1 5  1
10p b)    2,5  : 1, (3) 
2 3  2

2. În figura alăturată, aveţi unghiurile AOB, BOC, COD,


DOA în jurul unui punct; m( AOB)=90, m( BOC)=80,
m( COD)=60.
5p a) Completaţi pe foaia de teză desenul cu bisectoarele [OE şi
[OF a unghiurilor DOA şi respectiv AOB.
5p b) Aflaţi măsura unghiului AOD.
5p c) Dacă m( AOD)=130, aflaţi m( EOF).
4p 1.a)Rezultatul calculului 4+4,4 este …
4p b)Cel mai mare divizor al lui 24 este ….
4p c)Descompus in factori primi numarul 28 este egal cu ….

3 1
4p 2.a) Efectuand  obtinem ………
4 4
440 404
4p b) Dintre numerele si mai mic este …
7 7
4p c) Scris ca fractie ordinara ireductibila numarul 1,25 este egal cu …

4p 3.a)Raportul numerelor 24 si 36 este egal cu ….


4p b) 10% din 140 este egal cu ….
4p c)Suplementul unghiului cu masura de 30are masura egala cu …...

4p 4.a)Daca punctele A , B , C sunt coliniare, in aceasta ordine astfel incat AB=4 cm si AC=10 cm
Atunci BC= … cm.
4p b)Desenati un unghi cu masura de 40 si bisectoarea sa.
4p c)Suma masurilor unghiurilor in jurul unui punct este egala cu … .

SUBIECTUL II (52p) (Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete)

15p 1.Fie figura alaturata in care unghiurile AOE si COD sunt opuse la
B
varf si m(<AOE)=30 si m(<AOB)=95. A
Determinati : m(COD) ; m(<EOD) ; m(<BOC) , m(<EOB) si m(<BOD).
15p 2a).Desenati : doua drepte paralele ; trei puncte necoliniare ; 95
un unghi obtuz ; doua unghiuri adiacente complementare. E 30 C
b)Efectuati : 12345’33’’+5540’14’’. O
c)Cinci unghiuri in jurul unui punct sunt congruente. Aflati masura unuia dintre ele .
4 9 2 0
 1  D
  1,2 ;   ;   ;  4,5  0,55 
4 33
7p 3.a) Efectuati : :2 .
9 5 3  7   20 
5p b)Calculati c.m.m.d.c si c.m.m.m.c al numerelor 120 si 180.
5p c)Scrieti toate numerele prime cuprinse intre 10 si 24.
5 16
5p d)Rezolvati ecuatia : x∙  0, (3)  .
6 3
LUCRARE SCRISA LA MATEMATICA PE SEMESTRUL I
CLASA A VI – A

SUBIECTUL I – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.

1.a) Rezultatul calculului 2 2  3 2 este…


1 1
b) Calculand  obtinem…
2 3
c) Daca x-12=13 atunci x este egal cu...
d) Divizorii numarului 6 sunt...

11
2.a) Scris sub forma de fractie zecimala numarul este...
4
8 9
b) Dintre si mai mare este numarul...
7 8
c) Media aritmetica a numerelor 12 ; 13 si 14 este ...
24
d) Calculand un sfert din obtinem...
6

3.a) Unghiurile opuse la varf sunt...


b) Complementul unui unghi de 60 are ...
c) Daca AO ˆ B si BO ˆ C sunt adiacente suplementare
ˆ B )=4m( BO
iar m( AO ˆ C ) atunci m( AOˆ B ) este de...

4. Desenati
a) Doua unghiuri adiacente complementare.
b) Un unghi drept si bisectoarea lui.
c) Un segment [AB] de 5 cm si mijlocul sau.

SUBIECTUL II – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.

1.a) Aflati c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c. al numerelor 30 si 24.


b) Determinati numerele naturale a,b stiind ca (a,b)=5 si ab=250.

1 1
2.a) Rezolvati ecuatia 3 x  1  2.
2 2
9
b) Aflati numerele naturale x cu proprietatea ca este numar natural.
2x  3

3. Fie AOˆ B , BO ˆ C si CO ˆ B )=2x+ 20 ,


ˆ A trei unghiuri in jurul unui punct astfel incat m( AO
m( BOC )=x+ 40 si m( COA )=3x.
ˆ ˆ
a) Aflati x si masurile celor trei unghiuri.
b) Realizati figura respectand masurile din enunt.
Teză pe semestrul I
PARTEA I. Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (20 de puncte)
4p 1. Rezultatul calculului 10 + 10 : 2 este egal cu …..
4p 2. Trei multiplii ai numărului 6 sunt …..
4p 3. Complementul unghiului cu măsura de 300 este egal cu ...... 0.
4p 4. Două semidrepte opuse formează un unghi cu măsura de ….0.
4p 5. Dacă numărul 123x 9 atunci x este egal cu……

PARTEA a II-a. Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (16 de puncte)


4p 1. Calculaţi: 721520314440.
2. Fie numerele 0,125 și 0,1(6).
2p a) comparați cele două numere oferind și explicația necesară comparării.
5p b) transformați cele două nr zecimale în fracții ordinare ireductibile
5p 4. Aflați c.m.m.d.c și c.m.m.m.c pentru numerele: 144, 156, 192.

PARTEA a III-a. Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (24 de puncte)


1. Fie punctul B(AC) astfel încât lungimea segmentului [AB] să fie de două ori mai mică
decât lungimea lui [BC].
4p a) Construiţi figura.
4p b) Dacă lungimea lui [AC] este egală cu 18 cm, aflaţi lungimea segmentelor [AB] şi [BC].
4p c) Aflaţi distanţa de la mijlocul lui [AC] la mijlocul lui [BC].

4p 2. Construiţi cu ajutorul raportorului un unghi cu măsura egală cu 70.

3. În figura de mai jos aveţi: punctele A, O şi C sunt coliniare iar [OD este bisectoarea
AOB.
4p a) Dacă m( BOC) = 110 aflaţi măsura AOB.
4p b) Aflaţi măsura COD.

Clasa a VI-a / lucrarisemestriale / varianta 1


Lucrarescrisă la matematică
pesemestrul I
 Se acordă 10p din oficiu.

SUBIECTUL I (30p) (Pefoaia de teza se trecnumairezultatele)


1.
4p a)MulțimeadivizorilorluiesteD15 =...............
4p b)Încercuiținumerele prime : 30 ; 31 ;32 ; 33 ; 34 ;35 ; 36 ; 37.
3p c)Cel mai mare număr natural de trei cifre diferite divizibil cu 2 este:......
2.
4p a)Suplementulunuiunghi de 103°este un unghi cu măsura de ……
4pb)Complementulunuiunghi de 24°35 ’ un unghi cu măsura de …
3pc)Numărulunghiurilorascuțite din desenulurmător ,este :.........
P
B
D
M F

A
C E
3.
4p a)Scriscafracțieordinarăireductibilănumărul 1,25 este…………….
11
4p b) Dintre fractiile si 1,  6  mai mare este:......
6
SUBIECTUL II (30p) (Pefoaia de teza se trecrezolvarile complete)
12p 1.Efectuati :
9 2 3 5 3 
a) 1  , b) 1   .
10 15 14  7 10 
12p 2.Simplificațipentru a obținefracțiiireductibile :
45 144 3432
, , .
60 270 4290
6p 3.Determinaținumerele de forma 11x y 30 .

SUBIECTUL III (30p) (Pefoaia de teza se trecrezolvarile complete)

1.DacăpuncteleA , B , C suntcoliniareastfelîncat C   AB  ,AC = 10 cm, CB = 8 cm ,M


estemijloculsegmentului [AB] . Aflați :
4p a) Lungimeasegmentului [AB] .
4p c)Lungimeasegmentului [MC] .

12p 2.Fie figuraalăturatapunctele A,O,D şi C,O, E suntcoliniare B 115


A
si m(<AOE)=30si m(<AOB)=115.
Determinati : m(COD) ; m(<EOD) ; m(<BOC) . 30
E C
O
10p3.Aflaţimăsurile a treiunghiuriformateînjurulunuipunctştiindcă al D
doileaeste cu 15mai mare cadublulceluide al treileaiarprimul are măsuraegală
cudublulcelui de-al doilea.
Teza la matematica pe semestrul I Luc
Clasa a VI-a
rar
SUBIECTUL I. (30 puncte) Completaţi: esc
5p 1. Rezultatul calculului 3 + 15 : 3 este …
risă
la
5p 2. Dintre numerele a = 2,31 şi b = 2,21 mai mare este numărul …
ma
5p 3. Scrisă sub formă de fracţie ordinară, fracţia 2,5 este …
te
5p 4. Bisectoarea unui unghi este semidreapta ce imparte un unghi in 2 unghiuri adiacente ...
ma
5p 5. Multimea divizorilor naturali ai numarului 20 este ...
tic
5p 6. Suplementul unui unghi cu masura de 650 este un unghi cu masura de ...0
ă

SUBIECTUL II (60 puncte) Pe lucrare se trec rezolvările complete.

5p 1. Desenati un unghi cu masura de 450 pe foaia de examen.


2. Calculaţi :
5p 2

10p 3. Determinati numerele:


a) 2 b) 5 c) 3 / d) 15 /
10p

10p 4. Ionut si tatal sau au impreuna 48 de ani. Determinati varstele celor doi stiind ca varsta lui Ionut
este un divizor al varstei tatalui si ca tatal are o varsta mai mare de 30 ani.
5. Demonstrati ca numarul a= ∙ + ∙ + 7∙ ∙ este divizibil cu 15.

10p
10p 6. Fie trei unghiuri in jurul unui punct AOB, ≮BOC si ≮COA astfel incat m( AOB)=2∙ m(

BOC) si m( AOC)= 3∙ m( BOC).


a) Determinati masurile celor 3 unghiuri date si realizati desenul corespunzator.
b) Fie (OM bisectoarea unghiului AOB si (ON bisectoarea unghiului BOC.Aratati ca unghiul
MON este drept.
6p 5.
Determin
aținumer
ele de
forma
12 x y 30
.
4p 6.
Determin
aţinumer
ele n 
 astfelî
ncât
21

pesemestrul I 2n  1
 Se acordă 10p din oficiu. .
SUBIECTUL I (44p) (Pefoaia de teza se trecnumairezultatele)
1.
4p a) D16=...............
4p b)Celmai mare divizorcomun al numerelor150 si 180 este......
4p c)Celmaimicmultiplucomunal numerelor 40 şi 60este.....
2.
4p a) Suplementulunuiunghi de 93°este un unghi cu măsura de ……
4pb)Complementulunuiunghi de 74°35 ’ un unghi cu măsura de …
3pc)Optunghiuriformate in jurulunuipunctsuntcongruente. Măsuraunuiadintreeleeste de.........
3.
4p a)Scriscafracțieordinarăireductibilănumărul 1,75 este…………….
23
4p b) Dintre fractiile si 1,  6  mai mare este __
18
3p c)Cel mai mare număr natural de trei cifre diferite divizibil cu 3este:.........................
4. DacăpuncteleA , B , C suntcoliniareastfelincat C   AB  ,AM =6 cm, AC=3,5 cm M
fiindmijloculsegmentului AB . Atunci :
4p a) AB = … ...cm,
3p b)MC=.......cm,
3p c) BC=........cm.

SUBIECTUL II (46p) (Pefoaia de teza se trecrezolvarile complete)


6p 1.Fie figuraalăturatapunctele A,O,D şi C,O, E suntcoliniare 105 B
A
si m(<AOE)=40si m(<AOB)=105.
Determinati : m(COD) ; m(<EOD) ; m(<BOC) .
40 C
E O
8p2.Aflaţimăsurile a treiunghiuriformateînjurulunuipunctştiindcă al
doileaeste cu 10mai mare cadublulceluide al treileaiarprimul are măsuraegală D
cudiferenţacelorlalte.

8p 3.Efectuati :
7 2 3  17 3 
a) 1  , b) 1   .
20 15 40  25 10 
14p 4.Simplificațipentru a obținefracțiiireductibile :
72 1716 5 a  15 b ab0ab 2  4  6  ...  50
, , , ,
108 4290 3 a  9 b 210210 4  8  12  ...  100
5 pct. 3.
Se
consider
ă patru
puncte
coliniare
A, B, C,
D(în
această
ordine)
astfel
încât

AB =
8cm,
BC =
7cm şi
CD =
3cm.
D
lungimile s
[AC], [AD
4.
Calculaţ
i:
5 pct. a)
Numele şi prenumele …………………………………………….. data ………………………
1 5 7
(  
3 6 18
Teză la matematică pe semestrul I clasa a -VI-a……. nr.1
5 pct.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. b)
260 47 '58
SUBIECTUL I. Pe foaia de tezăscrieţi numai rezultatele (30 de puncte)  7=
4 5 pct. 5.
5 pct. 1.Fracţia scrisă ca număr zecimal este ……….
5 Determi
5 pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numărului 20 este ……. naţi
5 pct. 3. Dacă 7500  2a  3b  5c , atunci b =....... numerele
5 pct. 4.Numerele de forma 7 x6 divizibile cu 3 sunt ………………………. de forma
5 pct. 5. Suplementul unghiului de 680 este ………………… 4 x7 y
5 pct. 6. Diagrama de mai jos reprezintă notele obţinute de elevii unei clase la testarea divizibil
iniţială la matematică . Numărul de elevi care au obţinut cel puţin nota 7 este … e cu 36.
SUBIEC
TUL III.
Pe foaia
de teză
scrieţi
rezultat
ele
complet
e (30 de
puncte)
SUBIECTUL II. Pe foaia de teză scrieţi rezultatele complete (30 de puncte) 1. F

5 pct. 1.Desenaţi bisectoarea unui unghi cu măsura de 840 . ,
3n  5 ungh
5 pct. 2. Să se arate că fracţia este ireductibilă , pentru orice valoare n  N .
7 n  12 unui punct
5 pct. a)Calculaţi măsura unghiului AOD.
5 pct. b) Calculaţi măsura unghiului DOC.
5 pct. c) Calculaţi măsura unghiului EOF , unde [OF şi [OE sunt bisectoarele
unghiurilor AOB, respectiv BOC.
 3   18 
2. Fie A =  x  N /  N  şi B =  x  N /  N
 x 1   2 x  1 
5 pct. a) Determinaţi elementele mulţimii A
5 pct. b) Determinaţi elementele mulţimii B
5 pct. c) Calculaţi A  B = , A  B  , A\ B = , B\ A=
TEZĂ V SEM I
NR. 1 PARTEA I 45P

5p 1. Divizorii numărului 15 sunt..........................................................


5p 2. Multiplii lui 4 mai mici decât 23 sunt...........................................
10p 3.Calculați a) 23 =..........................................................................
b) 39-16:8=….............................................................
15p 4. Aflați x nr.natural dacă a) ⋮2
b) x – 3=10
c) x + 6 < 9
5p 5. 5 pixuri costă 20 lei.Cât costă 8 pixuri de același fel?
5p 6. Comparați a=6 3∙68 cu b= 620:69

PARTEA II 45P

5p. 1. Suma a două numere este 124.Aflați numerele știind că un număr este egal cu
triplul
celuilalt.
10p 2. Calculați 15 + 2∙[ ( 324:36+35∙16:10):( 32+22) - 450 ]=..................................
10p. 3. Aflați nr.natural x dacă 2∙3x+2 − 3x+1 + 3x = 144
10p 4. Aflați numerele naturale care împărțite la 12 dau restul egal cu pătratul câtului.
10p 5. Câte numere naturale de forma sunt divizibile cu 5?
TEZĂ V SEM I
Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 50 minute.
Rezolvări complete.Se acordă 10p din oficiu.
NR. 2 PARTEA I 45P

5p 1. Divizorii numărului 14 sunt..........................................................


5p 2. Multiplii lui 6 mai mici decât 29 sunt...........................................
10p 3. Calculați a) 33 =..........................................................................
b) 47-18:6=….............................................................
15p 4. Aflați x nr.natural dacă a) ⋮5
b) x – 4=12
c) x + 5 < 8
5p 5. 6 pixuri costă 18 lei.Cât costă 9 pixuri de același fel?
5p 6. Comparați a=4 5∙48 cu b= 419:46

PARTEA II 45P

5p. 1. Suma a două numere este 128.Aflați numerele știind că un număr este egal cu
triplul
celuilalt.
10p 2. Calculați 14 + 2∙[ ( 336:42+35∙24:10):( 62+32+1) - 450 ]=..................................
10p. 3. Aflați nr.natural x dacă 5x+2 − 2∙5x+1 + 5x = 400
10p 4. Aflați numerele naturale care împărțite la 16 dau restul egal cu pătratul câtului.
10p 5. Câte numere naturale de forma sunt divizibile cu 2 ?
DIVIZIBILITATE
1. Produsul a doua numere este 175 si c.m.m.d.c. al lor este 5. Aflati c.m.m.m.c al
acestor numere.
2. Pentru . Verificati aceasta proprietate
pentru
a) a=420, b=504 b) a=216, b=96 c) a=150, b=98
3. Determinati numerele natural a si b , stiind ca (a,b)=28 si [a,b]=784.
4. Aflati cel mai mic numar natural care impartit la 9 si la 12 da restul 3 si caturile
nenule.
5. Aflati cel mai mic numar natural care impartit la 8, 12 si 15 da resturile 7, 11, 14.
6. Aflati numerele a si b stiind ca
a) (a,b)=48 si [a,b]=144
b) (a,b)=231 si [a,b]=693
c) (a,b)=48 si a b=6912

d) [a,b]=144 si a b=6912
7. Care este cel mai mic numar de elevi care se pot alinia in coloane de cate 6 elevi,
8 elevi si 12 elevi.
8. Determinati numerele natural nenule cuprinse intre 900 si 1000 care impartite la 6
dau restul 5, impartite la 7 dau restul 6 si impartite la 11 dau restul 10.
9. Aflati cel mai mic numar natural care impartit la 6, 14, 18 dau resturile 3, 11, 15.
10. Aflati numerele natural mari decat 200 si mai mici decat 500 care impartite la 4,
12 si 15 dau restul 2.
11. Produsul a doua numere naturale este 2160 si c.m.m.d.c al lor este 12 . Aflati cele
doua numere.
12. Suma a doua numere este 35 si c.m.m.d.c. este 7. Aflati cele doua numere.
13. Calculati numarul maxim de copii carora le putem imparti, in mod egal, 480 de
mandarine si 320 de mere.
14. Impartind numerele 2438, 1553, 1116 la acelasi numar natural, se obtin resturile
7, 6 respectiv 11. Determinati numarul la care au fost impartite.
15. Profesorul de matematica doreste sa lucram pe grupe. Daca ne grupeaza cate 2,
ramane un elev; daca ne grupeaza cate 3, raman doi elevi, iar daca ne grupeaza
cate 5 raman 4 elevi. Aflati numarul elevilor clasei.
16. Merele dintr-un cos daca se impart la 6 copii mai raman doua mere, iar daca se
impart la 8 copii raman tot 2 mere.
a. Pot fi 50 de mere in cos?
b. Aflati cel mai mic numar de mere din cos.
17. La o tombola un numar de n lozuri se impart la 12 copii si raman 11 lozuri. Daca
s-ar imparti la 15 copii ar ramane 14 lozuri.
a. Care este cel mai mic numar de lozuri care s-ar putea imparti exact la 12 si
la 15 copii.
b. Determinati ce valoare intre 100 si 150 ar putea lua numarul n.