Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala cu clasele I-VIII Dănila Numele şi prenumele elevului:

Anul şcolar 2010-2011

Clasa a VII-a
TEST DE EVALUARE
CAP. ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR

Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.


Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I. (15 puncte) Alegeţi varianta corectă.


1. Un triunghi are:
5p
a) 2 linii mijlocii b) 3 linii mijlocii c) 1 linie mijlocie d) o infinitate
2. Dacă în triunghiul ABC, M(AB) şi N(AC) astfel încât MN BC atunci:
5p AM AN AM NC AM NC AM MN
a)  b)  c)  d) 
MB NC AB AC AN MB MB BC
3. Triunghiurile ABC şi DEF sunt asemenea, atunci:
5p AB EF AB DF AC DE AB AC
a)  b)  c)  d) 
DE BC DE DF DF AB DE DF

SUBIECTUL II. (35 puncte) Completaţi:


10p 4. Linia mijlocie a unui trapez este paralelă cu ..................... şi egală cu...........................
5. O paralelă la una din laturile unui triunghi determină pe celelalte două
10p laturi .............. ........................................................................................
5p 6. Două triunghiuri se numesc asemenea dacă ....................................................................
7. O paralelă la una dintre laturile unui triunghi formează cu celelalte două laturi un
10p
triunghi ..........................................................................

SUBIECTUL III. (40 puncte): Rezolvaţi:


8. Fie un triunghi ABC şi M(AB) şi N(AC) astfel încât MN BC.
10p Calculaţi lungimile segmentelor AC şi BC, ştiind că AB = 6 cm, AM = 2 cm,
MN = 3 cm şi AN = 4 cm.

9. Se consideră un triunghi ABC, cu AB = 9 cm, BC = 12 cm şi AC = 18 cm. Fie DE


10p
BC (D(AB) şi E(AC)) şi BD = 3 cm. Aflaţi perimetrul triunghiului ADE.
10. Fie un trapez ABCD cu AB CD şi AB = 25 cm, DC = 15 cm. Dacă AC = 16 cm,
10p BD = 8 cm şi {O} = AC  BD, determinaţi lungimile segmentelor AO, BO, DO şi
CO.
11. Să consideră un trapez ABCD cu AB CD şi AB = 20 cm, BC = 12 cm, CD = 5 cm,
10p
AD = 6 cm. Fie {E} = AD  BC. Calculaţi lungimile segmentelor EA şi EB.