Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII, Judeţul Suceava

Numele şi prenumele elevului …………..


……………………...……….
Data ………………………

TEZĂ LA MATEMATICĂ
PE SEMESTRUL I
Anul şcolar 2014-2015
CLASA a VI-a A
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (40 puncte)5p 1. Rezultatul corect al calculului 27 36'⋮5 este egal cu ….
5p 2. Măsura unui unghi alungit este egală cu …….
5p 3. Numerele de forma 135 x⋮5 sunt…
5p 4. Descompunerea în factori a numărul 3200 este ... .
5p 5. Suplementul unui unghi de 89 este egal cu …...
5p 6. Construiti un unghi cu masura de 70 si trasati bisectoarea sa.
3
−0 , ( 3 )=
5p 7. Rezultatul calcului 9 este ... .
5p 8. Utilizând trusa cu instrumente pentru geometrie, construiți triunghiul ABC știind că : AB=6cm,
BC=10cm si AC=8cm.
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Aflați c.m.m.d.c și c.m.m.m.c pentru numerele: 123 şi 450.
[ 4,5+5 ,(6 )] : 0 ,61+13 1 .
5p 2. Calculaţi 3 =.
15p 3. Punctele A, B, C, D sunt coliniare , in aceasta ordine, astfel incat AC  9cm , BC  7cm si
CD  4cm . Daca punctul M este mijlocul segmentului  AB  , iar punctul N este mijlocul

segmentului 
CD 
atunci:
a) Realizati un desen conform enuntului.

b) Calculati lungimea segmentului 


AB 
.

c) Calculati lungimea segmentului 


MN 
.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (20 puncte)


5p 1. Daca grupam cate 12, cate 15 sau cate 18 elevii unei scoli, raman de fiecare data 7 elevi. Aflati
numarul elevilor din scoala, stiind ca este cuprins intre 300 si 400.
2. . În figura alăturată, aveţi unghiurile AOB, BOC, COD,
DOA în jurul unui punct; m( BOC)=90,
m( COD)=110, m( DOA)=130.
5p a) Completaţi pe foaia de teză desenul cu bisectoarele [OE şi
[OF a unghiurilor AOB şi respectiv BOC.
5p b) Aflaţi măsura unghiului AOB.
5p c) Dacă m( AOB)=30, aflaţi m( EOF).