Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala cu clasele I-VIII Dănila Numele şi prenumele elevului:

Anul şcolar 2010-2011

Clasa a VII-a
TEST DE EVALUARE
CAP. Elemente de organizare a
datelor

Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.


Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I. (45 puncte) Alegeţi varianta corectă.


10p 1. Fie mulţimile M=-2, -1, 2, 3 şi N=0, 1, 2. Determinaţi MxN şi NxM.

2. Reprezentaţi în plan cu ajutorul unui sistem de axe ortogonale următoarele puncte:


30p 1
A(-2;4); B(0,6); C(-1;-5); D(-4;0); E(-3;-3); F( , 2 )
2
3. Pentru fiecare din perechile de puncte de mai jos determinaţi lungimea segmentului
10p determinat de acestea iar apoi reprezentaţi grafic: a) A(6,0) şi B(0;8)
b) D(2;-4) şi E(1;3)

SUBIECTUL II. (40 puncte) Completaţi:


15p
 
1. Daca A  x  Z * / 2 x  3  9 si B   x  Z  / 3 x  7  1 , calculati A  B si produsele
carteziene A  B si B  A .
2. Fie punctele A 0,2  , B  2,6  si C  0,3 .
a) Reprezentati intr-un sistem de axe ortogonale punctele A , B si C .
15p
b) Calculati lungimea segmentului AB .
c) Calculati aria triunhiului ABC .
3.Pentru fiecare din perechile de puncte de mai jos determinaţi coordonatele mijlocului
segmentului determinat de acestea iar apoi reprezentaţi grafic:
a. M(1,1) şi N(5;-5);
10p
b. O(0;0) şi P(-6;8).