Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala cu clasele I-VIII Dănila Numele şi prenumele elevului:

Anul şcolar 2012-2013

Clasa a VIII-a
TEST DE EVALUARE
CAP. CALCUL DE ARII SI VOLUM
(PRISMA)

Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.


Din oficiu se acordă 10 puncte.

SUBIECTUL I. (15 puncte) Alegeţi varianta corectă.


1. Care sunt formulele pentru Al, At si V pentru cub, paralelipiped dreptunghic și
prismă(în general)
SUBIECTUL II. (20 puncte) Completaţi:
2. Un cub are muchia de 2cm. Calculați Ab, Al, At , V și diagonala cubului.
SUBIECTUL III. (55 puncte): Rezolvaţi:

5p 1. Un cub cu muchia 5 cm are suma tuturor muchiilor ... cm

1. 2. Prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’, cu AB = 6 cm şi Al = 144 cm 2 , are


15p2. înălţimea egală cu ...................., At = ............................. şi V = ............................
3.
4. 3. Volumul unei prisme patrulatere regulate, cu latura bazei 5 cm şi înălţimea 0,8 cm
5p este.................

5. 4. Fie un bazin în formă de paralelipiped dreptunghic. Baza ABCD are AB=12m,


BC=4m, iar înălțimea paralelipipedului este AA’ =3m.

10p a. Calculați distanța dintre punctele A și C’.

b. Calculați aria laterală a bazinului. Dacă dorim să acoperim pereții laterali ai


10p bazinului cu placi de faianță dreptunghiulare cu dimensiunile de 30cm, respectiv 30cm,
câte placi de faianță trebuie să cumpărăm?

c. În bazin se află 96000 de litri de apă. Calculați înălțimea la care se ridică apa
10p în bazin.