Sunteți pe pagina 1din 1

Teza pe semestrul al II-lea

Clasa a VI-a

1) Calculati media aritmetica a numerelor : 12,22,27,35.


2) Calculati : a) 13% din 300 b) diferenta dintre 20% din 240 si 15% din 320

c) d) 12xy cand

3) Aflati un numar x stiind ca 70% din x este egal cu media aritmetica dintre 8 si celalalt numar.
4) Calculati:
a. + =
b. (-12+8)*(-4)=
c. =
d.
5) este un triunghi, M si N sunt mijloacele laturilor AB si AC, AB=6cm, MN=7cm iar
perimetrul triunghiului este 30cm. Aflati lungimile laturilor BC si AC.
6) flati masurile unghiurilor urmatorului triunghi :

o
a. b.

7) Determinati elementele multimii B= .