Sunteți pe pagina 1din 5

Test 1

Subiectul I (50 de puncte)

1. a) Rezultatul calculului 4,5-3 este egal cu numarul rational

b) Opusul numarului 8 este .

c) Daca =x , atunci x este egal cu ..

2. a) Radacina patrata a numarului rational 1,96 este

b) Rezultatul calculului este egal cu

c) Media aritmetica a numerelor 12 si 30 este egala cu ..

3. a) Desenati un patrulater convex ABCD astfel incat m(<A) = 90.

b) Aria unui dreptunghi cu lungimea 6,5 cm si latimea 2 cm este egala cu cm2.

c) Daca in paralelogramul ABCD, m(<A)= 35 atunci m(<B)=

4. In triunghiul MNP punctele E, F apartin laturii NP astfel incat [PE] [EF] [FP], si
= 10 cm2.

a) Aria triunghiului MNP este egala cu ..cm2.

b) Aria triunghiului MEP este egala cu ..cm2.

c) Raportul ariilor triunghiurilor MFP si MNP este egal cu N

P
N
E F
Subiectul II (40 de puncte)

1. a) Rezolvati in Q ecuatia:

b) Comparati numerele : ; .

c) Aratati ca este numar natural.

2. a) Calculati suma modulelor numerelor 7 si 5 8.

b) Calculati media geometrica a numerelor si k N*.

3. Dreptunghiul ABCD cu AC BD =are AB = 8 cm, BC = 5 cm si masura


unghiului BAC egala cu 30s. Punctul P este simetricul punctului O fata de latura
BC, punctul N este simetricul punctului O fata de latura AD.

a) Calculati AC .

b) Stabiliti natura patrulaterului MAOD si calculati perimetrul lui MAOD.

c) Stabiliti natura patrulaterului DCPM si calculati ari lui DCPM.

Test 2

Partea I

1. O piramida triunghiulara regulata are latura bazei si apotema de 8 cm.

a) Muchia laterala are lungimea..........cm

b) Aria totala a piramidei este........cm

2. Se considera numerelor reale 5 si 5+ .

a) Suma celor doua numere este...........

b) Produsul celor doua numere este............


3. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 5 m,6 m, m.Acest
paralelipiped are:

a) Aria totala..........m

b) Lungimea diagonalei.............m

4. Fie intervalul .

a) Cel mai mare numar ntreg din acest interval este........

b) Cel mai mic numar ntreg din acest interval este........

5. Cele doua triunghiuri din desenul alaturat sunt


echilaterale,iar cele trei patrulatere sunt patrate

a) Denumirea acestui poliedru este........

b) Daca BA'= 8 cm,atunci ABC are perimetrul.....cm

6. a) Descompunerea expresiei x2+3612x este..........

b) Descompunerea expresiei x2+3613x este..........

7. VENTILA este o piramida hexagonala regulata,avnd baza


ENTILA..m(<EVA)=10.

a) Unghiul dreptelor NT si AI are masura.....

b) Unghiul dreptelor VT si EA are masura......

8 Se considera numarul real r= .

a) Dupa rationalizarea numitorului,r se scrie........

b) Valoarea lui r cu aproximatie de o zecime prin lipsa este........


9.a) O piramida are n total 9 vrfuri.Numarul fetelor laterale este.......

b) O prisma are n total 18 muchii.Numarul muchiilor laterale este.......

Partea II

10. Fie multimea M={xZ | |x+3|6}.

a) Care este cel mai mic element al lui M ? Justificati.

b) Care este cel mai mare element al lui M ? Justificati.

c) Daca a M, stabiliti daca ecuatia x2=a are solutii rationale.

11. n tetraedrul CLAR din figura alaturata,toate muchiile


au lungimea 6 cm,iar CE=2 cm.

a) Calculati aria totala a tetraedrului

b) Aflati sinusul unghiului dreptelor LE si ER

c) Calculati distanta de la punctul A la dreapta LE.


Partea I

1. a)Rezultatul calculului 77 2 este egal cu.

b)Rezultatul calculului 101-19 este egal cu

c)Doua treimi din 99 este egal cu.

2. a)Scrie ca interval multimea A x / 2 x 2


b)Scrie ca interval multimea B x / x 3
c)Scrie ca interval multimea C x / x 2

3. a)Modulul numarului 49 100 este egal cu

b)Rezultatul calculului (1 2 ) 2 este egal cu..

c)Rezultatul calculului 2 3 3 3 este egal cu.


3 4
4. a)Rezultatul calculului 5 5 este egal cu.

2x 2 y
b)Rezultatul simplificat al raportului este egal cu..
x2 y2

x2 x 6
c)Rezultatul simplificat al raportului este egal cu.
4 x2

5.Fie cubul ALGEBRIC. Notam cu M mijlocul laturii [AL], N-mijlocul laturii [LG] si muchia de
5cm.

a)Lungimea segmentului MN este egala cu.cm;

b)Lungimea segmentului AG este egala cu.cm;

c)Lungimea segmentului BG este egala cu.cm;

Partea a II-a

1.Se considera expresia:

1 x 1 1 1 1
E ( x) 2 : 1
x 4 x 4 x x x 4

a)Aduceti expresia la forma cea mai simpla

b)Determinati multimile:

A x / E( x) si B x / 2 E( x)

c)Calculati E ( 3 3) , rationalizand numitorul rezultatului.

2.Fie O,A,B,C puncte necoplanare astfel incat OA OB OC OD

si OA=6cm;OB=8cm;OC=8 3 cm

a)Faceti desenul si completati-l;Aratati ca [OA] (OBC)

Calculati:

b)Distanta de la A la BC;

c)Aria ABC ,

d)Distanta de la O la planul ABC.

S-ar putea să vă placă și