Sunteți pe pagina 1din 18

TESTARE NAŢIONALĂ

1. Rezultatul calculului (-1) 32+3-(-1) 4este...... .

2. ...... .

3. Ecuatia are solutia 3.Atunci m este..... .

4. Daca valoarea expresiei 10ab-5 este.... .

5. Fie trABC, AB = 6cm.,AC = 8 cm, MN BC,MAB,NAC. Daca atunci:


a)AM = .....cm. b)Raportul ariilor tr.AMN si tr.ABCeste..... .

6. Patratul cu perimetrul egal cu al dreptunghiului cu L=8cm. si l=4cm., are: a)Aria de .......


.cm 2 b)Diagonala de lungime ...... cm.

-1
7. Valoarea de adevar a propozitiei p:"[ ]Q" este.... .

8. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 24 si 36 este...... .

9. Daca a+2b=10, calculati: a)5+3a+6b=...... . b)10+2a2+8ab2=..... .

10. Suma a trei numere este 270 si ele sunt d.p. cu 2,3 si 4. a) Cele trei numere sunt ..
b)....%din numarul mai mare este numarul mai mic.

11. Numerele 289; 364; 370 impartite la acelasi numar natural dau resturile 9;14;20. La ce
numar au fost impartite?

12. Fie trapezul isoscel ABCD, cu AD BC, m(<ABC)=1200 si AB=BC=CD=a. a) Aflati
masurile unghiurilor tr.ABC. b)Aratati ca BD este bisect.<ADC. c) Daca E este mijl.
laturii AD, aratati ca BDCE.

1
2
13. Fie numerele A= ( + , nN, B=

. a) Calculati A si B. b) Ordonati crescator

numerele: A;B

14. Daca A =1-2+3-4+5 si B=1997 0+11997,atunci

15. Calculati

16. Dreptunghiul cu lungimeam de doua ori mai mare decat latimea si aria egala cu 50
cm2,are : a) Lungimea de ...cm. b) Diagonala de lungime....cm

17. Un paralelipiped dreptunghic are perimetrul bazei de 20cm si inaltimea de 5cm. Atunci:
a)Aria laterala este de.....cm.2 b)Volumul paralelipipedului, daca baza este patrat este de
.... cm3

18. Daca .atunci :a) . b)Media geometrica a nr. x si y este.... .

19. 49 este patratul numarului .... .

20. CMMDC al nr.102 si 114 este.... .

21. media aritmetica a nr.5- si 11- este... .

22. Aria unui trapez este 42 cm2. Daca suma lungimilor bazelor este 14 cm, atunci: a)
inaltimea trapezului are lungimea de.. cm. b) Linia mijlocie a trapezului este de ..... cm

23. Rezolvati in R sistemul

24. Doua autoturisme pleaca la aceeasi ora, din acelasi oras, avand aceeasi destinatie. Viteza
medie a unuia dintre ele este 50 km/h, iar a celuilalt 40 km/h. Stiind ca unul ajunge la
destinatie cu doua ore inaintea celuilalt, sa se afle distanta parcursa.

25. .Fie ABCD un trapez dreptunghic cu ADBC, m(A)=900, iar ACBD=. Paralela prin O
la bazele trapezului intersecteaza AB in E. Sa se arate ca: a) AED~BEC. b) EO este
bisectoarea unghiului DEC

2
26. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 15 si 20 este . .

27. Rezultatul calculului 3-1: este .

28. Suplementul unghiului cu masura de 38045' are masura . .

29. . % din 5200 este 910.

30. Dintre numerele si (-3)-2 mai mare este .

31. Cel mai mic numar de patru cifre divizibil cu 3 este . .

32. Se considera un cerc de raza 6cm.Atunci: a) aria sectorului circular, corespunzator unui
unghi la centru cu masura de 600 este de . cm2. b) lungimea cercului este de . cm.

33. Numerele direct proportionale cu 7 si 5, a caror diferenta este 30, sunt ..,.

34. Daca inaltimea unui triunghi echilateral este de lungime 3 cm atunci aria triunghiului
este de .cm2.

35. Media armonica a numerelor si este . .

36. Cea mai mare valoare pe care o poate avea expresia E(a)=-a2+4a+5 este .

37. Rezultatul calculului 2cos600+ sin450-2(tg440+ctg330)0 este .

38. Solutia ecuatiei 2(x+1)-3(x-2)=-2x-7 este x=. .

39. O persoana dupa ce a cheltuit dintr-o suma si inca 3000 lei, I-au ramas de cheltuit din
suma initiala. Ce suma a avut initial?

40. Fie [AD] inaltimea ABC, m(A)=900si punctele E si F simetricele punctului D fata de
catetele [AC], respectiv[AB]. Aratati ca punctele A, E si F sunt coliniare.

41. Calculati: a) =. .

42. =

43. 12,5% din 400 este egal cu . .

3
44. Daca linia mijlocie a unui trapez are lungimea de 5 cm, atunci suma lungimilor bazelor
este de . cm.

45. Dintre numerele 4 si , mai mmre este . .

46. Daca diagonala unui patrat este de lungime 5 cm, atunci perimetrul patratului este de .
cm.

47. Daca  , atunci x.. .

48. Cel mai mic numar de forma divizibil cu 15 este... .

49. Inaltimea corespunzatoare ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel este de lungime 5
cm. Atunci aria triunghiului este de ... cm2. Perimetrul triunghiului este de ...cm.

50. Apotema unui patrat este de lungime 4cm. Atunci aria patratului este de ..cm2. Lungimea
cercului circumscris patratului este de .. .cm.

51. Media aritmetica a numerelor si 0,25 este .. .

52. Multimea solutiilor naturale ale inecuatiei 2(x-3)  3x - 4 este S= ...

53. Impartind un numar la 10, obtinem catul 3 si restul 7. Numarul este . .

54. Cel mai mare divizor al numerelor 182 si 210 este .

55. Daca m(A)=50010'13", atunci: a) masura complementului sau este . .


b) masura suplementului sau este . .

56. La o banca, dobanda este 60% pe an. La sfarsitul anului, un depunator a primit dobanda
de 540.000 lei. Ce suma a avut depunatorul?

57. In triunghiul dreptunghic ABC, m(A)=900, ADBC, D(BC) se cunoaste BD=15 cm si

. Calculati: a) AD. b) perimetrul triunghiului ABC.

58. Calculati: a) 103+103:102-100= . .

59. Media geometrica a numerelor a=(1- )2(1+ )2 si b=(1+ )2(1- )2 este .

60. Perimetrul unui trunghi echilateral este de 180 cm. Aria sa este de . cm2. Lungimea
cercului inscris in triunghi este de . cm.

4
61. Daca atunci .

62. Cel mai mare numar de forma divizibil cu 45 este . .

63. Un triunghi are laturile de lungime 6 cm, 8 cm, 10 cm. Atunci: a) aria triunghiului este de
. cm2. b) lungimea inaltimii corespunzatoare laturii de 10 cm este de . cm.

64. Ecuatia 3x(x-1)=3x2-2 are solutia x= .

65. Multimea solutiilor inecuatiei 0 este . .

66. Rombul cu un unghi drept se numeste . .

67. Cel mai mic numar natural care inmultit cu 252 da patrat perfect este. .

68. Sa se afle cel mai mic numar natural care prin impartirea la numerele 2, 3, 4 da restul 1.

69. In trapezul dreptunghic ABCD cu AB DC. m(A)=900, diagonala BD este bisectoarea
unghiului ABC. Stiind ca AB=15 cm, m(ABC)=600 sa se calculeze perimetrul
trapezului.

70. Desenati un paralelipiped dreptunghic care are dimensiunile direct proportionale cu 2, 3, 5


si volumul de 240 cm2. Aflati aria totala.

71. Rezultatul calculului: a) (-0,6)  1,(6) - este ... .

72. este .

73. Solutia reala a ecuatiei: 2x - 2 =5(x - 1) este x = ... .

74. Solutia sistemului .

75. In ABC, M mijlocul laturii AB, N mijlocul laturii AC . a) patrulaterul MNCB este un
... .b) daca MN = 5cm atunci BC = .. cm.

76. Fie a = 32 13 si b=3250 :13. a Diferenta a-b = ...b) Cel mai mic multiplu comun
a;b=... .

77. Produsul primelor 25 de numere naturale distincte este egal cu .. .

5
78. Suma primelor 25 de numere naturale distincte este ...

79. Aratati ca ....+ < .

80. Rezolvati in R sistemul: .

81. Aria unui trapez este de 450cm2, raportul bazelor este , iar inaltimea este de lungime 15
cm . Aflati: a) lungimile bazelor trapezului. b) Distanta de la M la baze, unde = ADBC
(AB>CD;ABCD). c) Cat la suta este aria triunghiului MCD din aria trapezului ABCD.

82. este...

83. este ..

84. Cel mai mic numar intreg pentru care (5- )x<51-10 , este x=.... .

85. Din multimea, multimea numerelor irationale este .

86. Un triunghi dreptunghic are o cateta de lungime 6cm si unghiul opus ei de masura 60.
Perimetrul este de .....cm. Aria triunghiului este de ... cm2.

87. Daca A= si B=atunci: AB=, AB=.

88. Dintre numerele -20 si -23 mai mare este... .

89. Produsul a 20 de intregi consecutivi mai mari decat -15 si mai mici decat 15 este ... .

90. Un trapez are lungimile bazelor 8cm si 10cm. Lungimea liniei mijlocii este de ..cm.
Lungimea segmentului ce uneste mijloacele diagonalelor este de ... .cm.

91. Fie si a+b+c=230. Calculati: a=... , b= .., c= ... .Cat la suta este cel mai mic
din suma celorlalte doua .... .

92. Multimea B=, scrisa sub forma de interval este ... .

93. Solutia reala a ecuatiei 3(x-10) -4( x-9) = 2(5-x) este x=... .

6
94. Media aritmetica a patru numere este 1093,75. Aflati numerele stiind ca primul reprezinta
75% din al doilea, ai doilea 75% din al treilea si al treilea 75% din al patrulea .

95. Intr-un trapez isoscel ABCD, unghiurile ascutite la baza au masura 45. Latura
oblicaAD si baza micaCD au lungimile egale. Daca AD= 10 cm, calculati: lungimea
diagonalei BD si aria trapezului.

96. Rezultatul calculului: a) : 0,1 este.

97. este . .

98. . Un dreptunghi are diagonala de 10 cm si latimea egala cu din lungime. Atunci: aria
dreptunghiului este de ...cm2 si perimetrul este de ...cm.

99. Dintre numerele ;-3; ; 0 numarul irational este...

100. Daca a+b=5 atunci 5+a2+b2+2ab=....

101. Fie numerele a= si b= . Atunci : a) media aritmetica este..b)media


geometrica este..

102. Daca , raportul este egal cu...

103. Cel mai mic numar de forma divizibil cu 3 este.

104. Un romb cu latura de 6cm are o diagonala egala cu latura sa. Atunci: a) unghiul
ascutit al rombului are masura de..cm. b) aria rombului este de...cm2.

105. Solutia reala a ecuatiei 3x+ este x =....

106. Dintre numerele si 1,41 mai mare este..

107. Diferenta dintre 37% din 46 si 46% din 37 este egala cu..

108. Aria unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 4 cm este de...cm2.

109. Intr-o clasa de elevi sunt 18 fete, ceea ce reprezinta 60% din elevii clasei. a) In clasa
sunt ...elevi. b)..% din numarul baietilor reprezinta fetele.

7
110. Aratati ca , oricare ar fi nZ , numarul se reprezinta printr-o fractie
periodica.

111. Rezolvati in R sistemul

112. Rezultatul calculului: a) este egal cu...

113. Numarul 1,(3)-0,0(1) este egal cu..

114. Solutia reala a ecuatiei 7x-5=2x-10 este x=...

115. Multimea solutiilor naturale a inecuatiei 7x-5<2x+10 este S=

116. Inaltimea unui triunghi echilateral este de 10 cm. a) Latura triunghiului are lungimea
egala cu ...cm. b) Aria triunghiului este egala cu ...cm2.

117. Intr-o clasa cu 25 de elevi sunt 15 fete. a) Daca p% din numarul elevilor clasei sunt
baieti, atunci p=...b ) Raportul dintre numarul baietilor si numarul fetelor este..

118. Aria unui trapez este de 150cm2 si inaltimea de 5cm. a) Suma lungimilor bazelor
trapezului este de ... cm. b) Linia mijlocie a trapezului este de lungime ..cm.

119. Media aritmetica a numerelor si este..

120. Media armonica a numerelor si este..

121. O paralela dusa prin centrul de greutate al unui triunghi la una dintre laturi imparte pe
celelalte 2 laturi in raportul..

122. Triunghiul format de cele 3 linii mijlocii ale unui triunghi dat are aria mai mica decat
triunghiul initial de ... ori.

123. Daca trei robinete pot umple un bazin in 4 ore, un singur robinet va umple bazinul
in... ore.

124. Daca 4 robinete curg intr-o ora 1000 l de apa prin 9 robinete de acelasi tip vor curge
in acelasi timp ..l.

125. Daca a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi ABC si indeplinesc relatia

+ +  7, determinati lungimea laturilor


triunghiului ABC si masurile unghiurilor triunghiului ABC.

8
126. Stiind ca la litere diferite corespund cifre diferite, gasiti o solutie a operatiei:
DOI+TREI=CINCI

127. Rezultatul calcului : a) [ 5-7(-5)](0,25:2,5) este ..

128. este ..

129. Media geometrica a numerelor 18 si x este un numar mai mic decat 50. In aceasta
conditie: Cel mai mic numar natural x este Cel mai mare numar natural x este ...

130. Suma a sapte numere naturale diferite doua cate doua, este 28. Media lor aritmetica
este.. Produsul lor este........ .

131. Perimetrul unui triunghi dreptunghic isoscel este cm. Aria triunghiului este
2
de.. cm . Inaltimea corespunzatoare ipotenuzei are lungimea de ..cm.

132. Raza cercului inscris intr-un patrat este de lungime 4cm. Aria patratului este de ......
cm2. Aria patratului inscris in acelasi cerc este de......cm2.

133. Fie n= un numar natural scris in baza de numeratie 10. Daca numarul impartit la
18 da catul 13 si restul 7 atunci x=...Daca n este divizibil cu 9 atunci x =.....

134. Suma lungimilor muchiilor unui cub este de 24 dm. Capacitatea cubului este de ...
litri. Aria cubului este ....

135. Determinati x, y R astfel incat .

136. Rezultatul calculului: a)2-12-1+3-13 este . .

137. (1,5-0,51,5):0,75 este . .

138. Un romb are diagonalele de lungimi 16cm si 12cm. a) Latura rombului este de
lungime . .b) Distanta dintre doua laturi opuse este de . .

139. Suma a 7 numere naturale diferite doua cate doua este 21. a) Media lor aritmetica este
. . b) Produsul lor este . .

140. Cel mai mic numar natural scris cu trei cifre diferite doua cate doua este . .

141. Cel mai mic numar intreg scris cu trei cifre diferite doua cate doua este .

142. Se dau numerele 2 +3 si 3 -2 . Media lor aritmetica este .... Media lor
geometrica este ...

9
143. Daca bisectoarele interioare unghiurilor B si C ale triunghiului ABC formeaza un
unghi de masura 1200 atunci masura unghiului A este ....... . b) Daca bisectoarele
exterioare unghiurilor B si C ale triunghiului ABC formeaza un unghi de masura 600
atunci masura unghiului A este ...

144. Daca raportul de asemanare a doua triunghiuri este raportul ariilor lor este ...... .

145. 3,25 m3 = ....litri.

146. ore = .....ore .....minute .......secunde.

147. Rezolvati in multimea numerelor reale:

148. Distanta dintre orasele A si B este de 500 km. Din A spre B pleaca un tren cu viteza
40 km/ora. In acelasi timp din B spre A pleaca un tren cu viteza de 60 km/ora. O data cu
trenul din A pleaca o musca cu viteza de 80km/ora. Musca zboara pana intalneste trenul
din B, apoi se intoarce pana intalneste trenul din A si tot asa pana ce trenurile se intalnesc.
Ce distanta parcurge musca pana se intalnesc trenurile ?

149. Intr-un sistem ortogonal de axe de coordonate xOy se considera punctele A(1;1);
B(5;4); C(5;7) si D(1;4). Reprezentati punctele in sistemul de axe de coordonate .Stabiliti
natura patrulaterului ABCD. Calculati aria patrulaterului ABCD.

150. Rezultatul calculului: a) 2+2(2+2) este ...... . b) (2-1+3-1):6-1 este .

151. Se da fractia este scris in baza de numeratie 10). Fractia este numar natural
daca n. Fractia este zecimala finita daca n

152. Raportul a doua numere intregi este si suma lor este 14. Cele doua numere sunt : ...
si .. Daca p% din cel mai mare este egal cu cel mai mic atunci p = .

153. Un trapez dreptunghic ABCD are AB CD, AD  AB, AB = 8 cm, 2CD = AB, AD =
3 cm Aria trapezului este de .....cm2. Perimetrul trapezului este de ....cm.

154. Daca E(n) = 52n - 25n+1+ 25, nN, atunci E(0) = ..si E(n)este patratul numarului
natural ....

10
155. Fie F(x) = xR - Dupa simplificare, fractia devine ...Valorile naturale ale lui x
pentru care F(x) N, sunt : x  .

156. Un dreptunghi are o latura de 4 cm si diagonala de 5 cm .Aria dreptunghiului este de


......cm2. Diagonala patratului cu aceeasi arie este de lungime ..cm.

157. Centrul cercului circumscris unui triunghi se gaseste la intersectia ....

158. Centrul cercului inscris intr-un triunghi se gaseste la intersectia ......

159. Fie ecuatia . Rezolvati ecuatia.

160. Fie n= . Aratati ca n (0,8; 3,2).

161. Rezultatul calculului: a) este . b) (2.75 - 1.50)  (-1)3 este ...

162. Numerele n, n-35 si 2n + 15, reprezinta masurile unghiurilor unui triunghi..n = .o. Cel mai
mare unghi este cu masura de ..o.

163. Un dreptunghi are lungimea cu 2 m mai mare decat latimea si perimetrul de 28 m. Aria
dreptunghiului este de .... m2. Diagonala dreptunghiului are lungimea de . m

164. Suma a doua numere intregi este 2 si raportul lor este -3. Produsul lor este .Suma cuburilor
lor este .. .

165. In triunghiul ABC, AC = 8 cm si BC = 10 cm. m(A) = . Lungimea medianei din A are .. cm.

166. A= . a) Cel mai mic dintre elementele multimii este .b) Daca xA si
xQ-Z atunci x = .

167. Un trapez dreptunghic ABCD are: ABCD, ADAB, AB = 8 cm, BC = 5 cm si AD= 3cm. Aria
trapezului este de ..... cm2. Segmentul care uneste mijloacele laturilor trapezului are lungimea de ....
cm.

168. Daca a, b R, a<b, demonstrati ca a< (inegalitatea mediilor).

169. Rezultatul calculului: a)  este . b) este .

170. Perimetrul unui triunghi echilateral este de 48 dm. Lungimea laturii este de .... dm. Aria
triunghiului este de .... dm2.

11
171. Daca a+b = 6 si a-b = 2, atunci: a2-b2 = . a3-b3 = .

172. Suplementul complementului unui unghi de masura 700 are ... 0.

173. Complementul suplementului unui unghi de masura 600 are ... 0.

174. Daca A = si B = . A = A  B = .

175. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 3cm; 4cm si 12cm. a)Aria totala a
paralelipipedului are lungimea de ....cm2. b)Volumul lui este...

176. Un trapez isoscel are un unghi de masura 600, baza mica de 6cm si linia mijlocie de 9m.
a)Segmentul care uneste mijloacele diagonalelor are lungimea de ....m. b) Aria trapezului este
de.....m2.

177. Daca 25% din x este 4, atunci x=......

178. 16% din 1600 este ....

179. Se stie ca . a) Daca x + z + y =18 atunci x =. y =.., z =..b) Daca x + y - z =3 atunci x


=., y =., z =.

180. O banca ofera o dobanda de 30% pe an dupa suma depusa. a) Un cetatean care depune
3000000 lei ce suma va avea dupa 2 ani ? b) Un cetatean care are acum 5070000 lei ce suma a depus
la banca in urma cu 2 ani ?

181. Fie E(x)=x2-4x+5. a) Rezolvati ecuatia E(x)=x2-1.b) Aratati ca E(x)0, xR. c) Determinati
valoarea lui x astfel incat E(x) sa fie minima.

182. Rezultatul calculului a) - este....

183. este ...

184. Daca , atunci

185. Daca p % din 3y este 2x atunci p =....

186. Media aritmetica a numerelor a=4-2 si b=4+2 este..

187. Media armonica a numerelor a=4-2 si b=4+2 este...

188. Daca A=2;1,5; ;-3 atunci AN=..

189. Daca A=2;1,5; ;-3 atunci A(R-Q)= ...

12
190. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 13cm si o cateta de 5cm. a) Cealalta cateta este

de lungime.cm. b) Aria triunghiului este de..cm2.

191. Un cub are diagonala de lungime 6 cm. a) Aria totala a cubului este de...cm2. b) Volumul
cubului este de ..cm3.

192. Un dreptunghi ABCD are m(ABD)=300 si AD=4cm.a) Diagonala BD are lungimea de ...cm.
b) Aria triunghiului este de ..cm2.

193. Solutia ecuatiei , este x =...

194. Solutia inecuatiei -2x+5<1, este x...

195. Fie a=2+ si b=2- .a) Media aritmetica a numerelor a si b este . .b) Media geometrica
a si b este . .

196. Simplificati fractia F(x)= .

197. =..

198. a)C.m.m.d.c al numerelor 24 si 30 este b)C.m.m.m.c al numerelor 24 si 30 este

199. Un romb are o latura de 5 cm si diagonala mare de 8 cm. a) Diagonala mica a rombului
este de lungime . cm. b) Aria rombului este de . cm2.

200. Daca =0,1(6), transformat in fractie =. .

201. Daca =0,1(6), atunci =. .

202. Un paralelogram cu laturile de 1,6 dm si 0,8 dm are un unghi de masura 600. Perimetrul
paralelogramului este de . cm. Aria paralelogramului este de . cm2.

203. Daca A= , atunci AZ=.

204. Daca A= , atunci A(Q-Z)=.

205. Daca x2-6x+a este patrat perfect atunci a=. .

206. Daca x2-6x+9=1 atunci x.

13
207. Fie F(x)= . a) Aratati ca dupa simplificare F(x)= .b)Valorile intregi ale
lui x pentru care F(x)Z sunt . .

208. Fie E(x)=(2x-1)2(2x-1)-(x-1)(x+1).a) Aduceti la forma cea mai simpla E(x). b) Calculati E(x)

pentru x= . c) Descompuneti in factor E(x)-1.

209. Rezultatul calculului: a)33-3322+3322-23 este . .

210.

211. Intr-un triunghi ABC masurile unghiurilor A si B sunt 400 respectiv 600. a) Unghiul dintre
bisectoarele unghiurilor A si C are masura . .b)Unghiul dintre bisectoare unghiului B si inaltimea din A
are masura .0.

212. si x+y =14 atunci x= .. si y =.. .

213. Mergand 5 ore pe jos si 6 ore cu bicicleta un tanar parcurge 68 km. Mergand 7 ore pe jos
si 6 ore cu bicicleta el parcurge 76 km. Cati km face pe ora cu bicicleta ? Cati km face pe ora pe jos?

214. Rezolvati in R ecuatia mx-2=m-x (discutie dupa m R).

215. Solutia reala a ecuatiei 7x+47=-2 este x=. .

216. Multimea solutiilor inecuatiei 7x+47<-2 este x.. .

217. Triunghiul ABC are laturile AB=AC = 13cm si BC = 10cm .Aria triunghiului este de ..cm2.
Distanta de la B la AC este de ...cm.

218. Solutia in multimea numerelor intregi a ecuatiei 4x-5=-25 este x=..

219. Solutia in multimea numerelor intregi a inecuatiei 2x+1 3 este..

220. Un trapez dreptunghic are linia mijlocie de 9cm si inaltimea de 8cm. a) Aria trapezului este
de ...cm2. b) Daca baza mica a trapezului este de 6cm, atunci perimetrul lui este de...cm.

221. Dintre numerele reale ; Cel mai mic este .Cel mai mare este ...

222. Un romb are o latura de 6cm si un unghi de masura 60 a) Aria rombului este de .....cm2. b)
Lungimea diagonalei mari a rombului este de...cm

223. Media geometrica a numerelor 2 si 8 este..

14
224. Media armonica a numerelor 2 si 8 este..Daca numerele reale x si y sunt invers
proportionale cu 2 si 5 atunci: 2x -5y = ...y reprezinta .....% din x.

225. Un elev are pe semestrul I la matematica notele 7; 8; 6; 4; 5; iar lucrarea scrisa semestriala
7. Stiind ca media semestriala (ms) se calculeaza folosind media aritmetica ponderata intre: media
aritmetica (ma) a notelor de la oral cu ponderea 3 si nota de la lucrarea semestriala (T) cu ponderea 1

rotunjita la cel mai apropiat intreg, calculati: a) Media pe semestrul I al elevului.


b) Care este cea mai mica nota pe care elevul ar trebui sa obtina la oral, pentru ca sa-si mareasca
media semestriala cu un punct.

226. Aratati ca

227. Se considera expresia E(x)= Aratati ca E(x) = Determinati xN


pentru care E(x)N

228. 2-2 4 - 16 este .....

229. este ...... .

230. Suma a cinci numere naturale consecutive este 45. Media lor aritmetica este ....Cel mai mic
dintre cele cinci numere este ..... .

231. Fie triunghiul ABC cu masura unghiului A de 900 si BC = 16 cm. Masura unghiului B +
masura unghiului C = .Lungimea medianei AM, M BC este egala cu .cm.

232. Fie numerele naturale 16; 12; 24. c.m.m.m.c. al acestor numere este ..c.m.m.d.c. al acestor
numere este ..... .

233. Un recipient in forma de cub are muchia interioara de lungimea 20 cm.Capacitatea


recipientului este de ......l. Aria cubului este..

234. Un cerc are raza de 3 cm. Lungimea unui arc de 600 este de ..cm. Aria unui sector de cerc
care are 600 este de ......cm2.

235. Un trapez isoscel ABCD are masura unghiului B = 300 si diagonala AC = 13 cm, AB  CD.
Masura unghiului D = .0. Raza cercului circumscris trapezului este de lungimea .....cm.

236. Numarul x reprezinta 40% din numarul y. ;y =. % x

237. Un infractor fuge cu autoturismul de la locul faptei cu viteaza de 60 km / ora. Dupa o ora in
urmarirea lui pleaca un autoturism al politiei cu viteza de 100 km / ora.Cati km parcurge infractorul
pana va fi ajuns de politie ? b) Dupa cat timp de la comiterea faptei echipajului de politie va putea
captura infractorul?

15
238. Rezolvati sistemul: .

239. este egal cu... .

240. este .... .

241. Latura triunghiului echilateral cu aria de 9dm2 este de lungime.. dm.

242. Solutia reala a ecuatiei -2x+9=21 este x egal cu... .

243. Daca 2x-1=3a are solutia x=5, atunci a=.... .

244. Un romb are perimetru de 72 cm . Latura rombului este de lungime .. cm.

245. Raza unui cerc este de 7cm.Lungumea cercului va fi ...cm.

246. Cel mai mic numar natural de trei cifre divizibil cu 4 este ... .

247. Daca un numar natural se divide cu 3 si 2 atunci el se duvide cu.. .

248. Un patrat are diagonala de 5 cm. Aria patratului este de ... cm2.

249. Inaltimea triunghiului dreptunghic cu dimensiunile de 15cm, 20cm si 25 cm este de


lungime ... cm.

250. Media aritmetica a numerelor 3 si 77 este egal cu .. .

251. Daca media geometrica a doua numere este 6 , iar unul dintre ele este 4, atunci cel de-al
doilea este.

252. Multimea solutiilor reale ale inecuatie 2x-1>0 este ...

253. Daca 2x-1 0, atunci x... .

254. Un palton costa 2.600.000 lei. Dupa doua reduceri de pret consecutive , a fost vandut cu
1.820.000 lei. Prima reducere a fost de 12,5% din pretul initial. Aflati :Cat la suta din pretul initial a
fost a doua reducere. Cat costa paltonul dupa prima reducere.

255. Aflati x N din sistemul .

256. 3,24:1,8-(7,23)0 este .. .

257. Inaltimea unui triunghi ABC echilateral cu AB=8cm este de lungimea .. .cm

258. Inaltimea unui triunghi dreptunghic determina pe ipotenuza segmente de lungimi 4cm si
9cm.Inaltimea triunghiului are lungimea de ..cm

16
259. Multimea solutiilor reale ale inecuatei:-x+1 -2 este ...

260. Daca x-3< 5, xR, atunci x. .

261. Fie triunghi ABC isoscel AB=6cm, A=900 atunci latura BC are lungimea egala cu . .cm

262. Tr isoscel cu un unghi de masura 600 este tr . .

263. Daca ecuatia x2-3x+a=0 admite solutia x0=2 atunci a= -... .

264. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 si 36 este .. .

265. Cel mai mic multiplu comun al 848c26i expresiilor 2x-2 si 3x+3 este ..

266. Daca intr-un triunghi dreptunghic catetele sunt de lungimi 3 cm, respectiv 4 cm, atunci:
perimetrul triunghiului este egal cu .cm; aria triunghiului este de ...cm2.

267. Daca , atunci este egal cu..

268. Media geometrica a numerelor 0,36 si 0,04 este ..... .

269. Fie expresia E = 7n3 - 7n, n  N. Aratati ca 49  E2 si 42  E , oricare ar fi nN.

270. Sa se rezolve in R sistemul:

271. Daca 3a = 5b si b este 75% din c aflati ce procent reprezinta c din a.

272. este ...

273. = ....

274. Fie rombul ABCD cu m(BAC) = 30; m(ADC) = ...

275. Intr-un paralelogram unghiurile opuse sunt ........ .

276. Cel mai mare numar intreg pentru care 2x - 1 < 2, este x = ..

277. x = 2, pentru ecuatia 2(x + 1) = 6, este ...... .

278. Cubul cu aria totala 150 cm2 are volumul.... cm3.

279. Diagonala patratului cu latura de 8 cm este de lungime .. cm.

280. Fie x1 si x2 solutiile x2 - 5x - 6 = 0, atunci x1  x2 = .... .

17
281. Fie triunghiul ABC si M  (BC) astfel incat . Raportul ariilor triunghiurilor AMC si
AMB este ..

282. Daca raportul ariilor a doua patrate este , atunci raportul laturilor este .... .

283. 25% dintr-un numar este 1. Atunci numarul este ..

284. 30% din 120 m este ... m.

285. Daca diferenta dintre masurile a doua unghiuri complementare este de 10, atunci cele
doua unghiuri au masurile ...., respectiv .....

286. Raportul masurilor a doua unghiuri suplementare este . Masurile lor sunt .., respectiv
.....

287. Daca A = , atunci A = .

288. Daca x  5 si x  Z, atunci x  .

289. Sa se afle cinci numere pare consecutive, stiind ca daca le adunam cu dublul sumei lor,
obtinem 180.

290. Se dau multimile: A = , B = . Determinati elementele multimilor A, B, A  B, A  B, A B si B


A.

291. = .... .

292. (x - 2)2 + (x + 2)2 - 2x2 este .... .

293. Perimetrul unui patrat cu diagonala 5 cm este .. cm.

294. Aria patratului cu perimetrul de 20 cm este de ...... cm2.

295. Solutia naturala a ecuatiei 2x - 1 = 3 este x = ...

296. Solutia negativa a ecuatiei 2x - 1 = 3 este x =..

297. Daca = 1,2 atunci x = ..

298. Fie ABCD un dreptunghi si M  (CD) astfel incat [DM] = [MC] si aria triunghiului AMD este
de 2 cm . Aria dreptunghiului ABCD este de ..cm2.
2

18