Sunteți pe pagina 1din 4

Prof. Stanciu Diana, Şcoala nr.

1 Ulmeni

TEZA UNICĂ
Fişă de lucru nr. 1
Sem. II
Clasa a VII-a

Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore.

Subiectul I 48 puncte (Completaţi doar rezultatele)


4p 1) a) Rezultatul calculului 3 7  28 este……………..
4p b) Decompunând x2 – 12x + 36 = ………
4p c) Soluţia ecuaţiei 2x + 3 = 9 este egală cu …….

7  13 y
4p 2)a) Dacă  atunci media geometrică a numerelor x şi y este …………
x 7  13
4p b) Dintre numerele 7 2 şi 3 11 mai mic este numărul …………..
4p c) Soluţiile ecuaţiei 5x2 – 43 = 2, sunt …....

4p 3) a) Dacă un triunghi ABC are AB = 2 3 cm BC = 6 cm şi AC = 3 2 cm, atunci măsura


unghiului B este de …o.
4p b) Un triunghi dreptunghic are cateta AB = 4 cm şi ipotenuza BC = 5 cm. Lungimea laturii AC este
de ……..cm.
4p c) Rezultatul calculului sin 30o  cos 60o – sin 60o  cos 30o este ………...

4) Un triunghi isoscel ABC are baza BC = 36 cm, un unghi alăturat acesteia de 30o, iar AD ┴BC cu
D(BC).
4p a) AD = …….cm.
4p b) AB = …..cm
4p c) Perimetrul triunghiului ABC este egal cu ……. .cm.

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvări complete)

1. Numerele x şi y sunt direct proporţionale cu 2 şi 5.


5p a) Cât % reprezintă numărul x din numărul y?
5p b) Aflaţi numerele x şi y ştiind că xy = 90.

2. Dacă a  7  4 3 şi b  7  4 3
5p a) Calculaţi ab.
5p b) Calculaţi (a – b)2.
5p c) Arătaţi că raportul dintre media aritmetică şi media geometrică a numerelor a şi b este un număr
natural.

3. Trapezul isoscel ABCD, cu AB baza mică, are înălţimea de 24 cm, latura neparalelă de 30 cm şi
diagonala perpendiculară pe latura neparalelă.
7p a) Aflaţi lungimea bazei mari.
5p b) Calculaţi aria trapezului ABCD.
5p c) Calculaţi aria triunghiului ABD
Prof. Stanciu Diana, Şcoala nr. 1 Ulmeni
Prof. Stanciu Diana, Şcoala nr. 1 Ulmeni

TEZA UNICĂ
Fişă de lucru nr. 2
Sem. II
Clasa a VII-a

Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru:2 ore.

Subiectul I 48 puncte (Completaţi doar rezultatele)


4p 1) a) Dacă 98  7 a , atunci a este……………..
4p b) Dintre numerele 9 3 şi 244 mai mare este ………
c) Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 7  4 3   3  2  ” este …….
2
4p

4p 2)a) Factorizând 10x2 – 20 = …………


4p b) Produsul soluţiilor ecuaţiei 3x2 – 10 = 65 este …………..
 3x  4 
4p c) Dacă A   x  Z /  5   4 , atunci suma elementelor din A este egală cu …....
 2 
4p 3) a) Suma a două numere naturale consecutive este egală cu 121. Cel mai mare dintre numere
este.............
4p b) Inversul numărului 5 3 este………..
4p c) Pentru x = – 1, valoarea expresiei E(x) = 5x2 + 3x + 4 este………...

4p 4) În triunghiul ABC punctele H, F, G şi I, G, E împart laturile (AB) şi respectiv (AC) în patru


segmente congruente. Dacă BC = 36 cm, atunci: A
4p a) DE = …….cm.
4p b) FG = …..cm H I
4p c) HI = …. .cm.
F G

D
E

Subiectul II 42 puncte (Se cer rezolvări complete)


B C
14  6 5  21  8 5
5p 1.a) Să de determine x Z pentru care numărul A = este tot număr întreg.
x 1
5p b) a + b = 10 şi ab = 16. Să se calculeze a2+b2.

2. Un pătrat şi un dreptunghi au aceeaşi arie. Dreptunghiul are o latură cu 4 cm mai mică şi alta cu 6
cm mai mare decât latura pătratului. Aflaţi:
5p a) latura pătratului;
5p b) laturile dreptunghiului;
5p c) ariile patrulaterelor.

3. ABCD trapez în care AB | | CD, AC┴ BC, AB = 30 cm, CB = 18 cm şi lungimea liniei mijlocii
MN = 18 cm.
5p a) Calculaţi lungimea diagonalei AC.
5p b) Calculaţi aria triunghiului ABC.
7p c) Calculaţi aria trapezului ABCD.
Prof. Stanciu Diana, Şcoala nr. 1 Ulmeni