Sunteți pe pagina 1din 15

diagonala bazei = l 2

diagonala cubului = l 3
Desenarea corecta a unui cub

Atunci cand vrei sa desenezi o figura geometrica, foloseste intotdeauna rigla si creionul. Obisnuieste-te sa faci figurile
geometrice cat mai mari pentru a-ti fi mai usor atunci cand va trebui sa urmaresti in cadrul lor diverse puncte, unghiuri sau
segmente.
1 Deseneaza un patrat cu o latura, de exemplu, de 8 cm:

2 Dupa ce ai desenat patratul, din centrul acestuia mai deseneaza catre partea dreapta, inca un
patrat cu latura egala cu latura primului patrat:

3 Uneste cu cate o linie varfurile celor doua patrate:

4 In cele din urma, sterge putin cate putin, cu guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu.
Vei obtine in final urmatoarea figura geometrica:

Exercitii rezolvate
1. Calculeaza aria laterala, aria totala si volumul unui cub cu latura de 3 cm.
Rezolvare:
Aria laterala a cubului = 4 l = 4 3 = 36 cm.Aria totala a cubului = 6 l = 6 3 = 54
cm
Volumul cubului = l = 3 = 27 cm
2. Afla volumul si aria totala a unui cub care are suma muchiilor de 48 cm.
Rezolvare:
Suma muchiilor unui cub = 12 l = 48 cm. Deci latura va fi de 4 cm.Volumul cubului = l =
4 = 64 cm
Aria totala a cubului = 6 l = 6 4 = 96 cm
3. Un cub are diagonala de 23 cm. Calculeaza cat este aria laterala, aria totala a
cubului.
Rezolvare:
Diagonala cubului = l 3 = 2 3 cm. Deci latura cubului va fi 2 cm.Aria laterala a
cubului = 4 l = 4 2 = 16 cm
Aria totala a cubului = 6 l = 6 2 = 24 cm.Volumul cubului = l = 2 = 8 cm
4. Volumul unui cub este de 125 cm. Sa se calculeze aria bazei, aria laterala si aria
totala a cubului.
Rezolvare:
Volumul cubului = l = 125 cm. De aici rezulta ca latura cubului este de 5 cm.Aria bazei
cubului = l = 5 = 25 cm
Aria laterala a cubului = 4 l = 4 5 = 100 cmAria totala a cubului = 6 l = 6 5 = 150
cm.
5. Daca aria totala a unui cub este 24 cm, sa se afle cat este aria laterala si volumul
cubului.
Rezolvare:
Aria totala a cubului = 6 l = 24 cm, adica latura cubului este 2 cm.Aria laterala a
cubului = 4 l = 4 2 = 16 cm
Volumul cubului = l = 2 = 8 cmDesenarea corecta a unui paralelipiped

Atunci cand vrei sa desenezi o figura geometrica, foloseste intotdeauna rigla si creionul. Obisnuieste-te sa faci figurile
geometrice cat mai mari pentru a-ti fi mai usor atunci cand va trebui sa urmaresti in cadrul lor diverse puncte, unghiuri sau
segmente.
1 Deseneaza un dreptunghi cu lungimea si latimea, de exemplu, de 9 cm si 6 cm:

2 Dupa ce ai desenat dreptunghiul, din centrul acestuia mai deseneaza catre partea dreapta, inca un
dreptunghi de dimensiuni egale cu primul:

3 Uneste cu cate o linie varfurile celor doua dreptunghiuri:

4 In cele din urma, sterge putin cate putin, cu guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei
obtine in final urmatoarea figura geometrica:


Exercitii rezolvate
1. Sa se afle aria totala si volumul unui paralelipiped dreptunghic cu l = 3 cm, L = 4 cm si
h = 5 cm.
Rezolvare:
Aria totala a paralelipipedului = 2(L h + l h + L l) = 2(4 5 + 3 5 + 4 3) = 94 cm
Volumul unui paralelipiped = L l h = 4 3 5 = 60 cm
2. Sa se calculeze aria laterala, aria totala si diagonala unui paralelipiped dreptunghic care are
lungimea de 8 cm, aria bazei de 40 cm si volumul de 240 cm.
Rezolvare:
Aria bazei = L l = 8 l = 40 cm, deci latimea este de 5 cm.
Volumul paralelipipedului = L l h = 8 5 h = 240 cm, de unde rezulta ca h = 6 cm
Aria laterala a paralelipipedului = 2(L h + l h) = 2(8 6 + 5 6) = 156 cm
Aria totala a paralelipipedului = 2(L h + l h + L l) = 2(8 6 + 5 6 + 8 5) = 236 cm
Diagonala paralelipipedului = (l + L + h) = (5 + 8 + 6) = 55cm
3. Aflati aria totala a unui paralelipiped dreptunghic daca se cunosc urmatoarele date: l =
4 cm, Ab = 24 cm si V = 168 cm.
Rezolvare:
Aria bazei = L l = L 4 = 24 cm, adica lungimea are 6 cm
Volumul paralelipipedului = L l h = 6 4 h = 168 cm, rezulta ca h = 7 cm
Aria totala a paralelipipedului = 2(L h + l h + L l) = 2(6 7 + 4 7 + 6 4) = 188 cm
4. Perimetrul bazei unui paralelipiped dreptunghic este de 40 de cm. Daca lungimea este
cu 4 cm mai mare decat latimea si aria laterala este 400 cm, sa se afle volumul
paralelipipedului.
Rezolvare:
Perimetrul bazei = 2(L + l) = 40 de cm, cum L = l + 4, rezulta ca l = 8 cm si L = 12 cm
Aria laterala = 2(L h + l h) = 2(12 h + 8 h) = 400 cm, deci inaltimea este de 10 cm
Volumul paralelipipedului = L l h = 12 8 10 = 960 cm

5. Un paralelipiped dreptunghic are latimea de 3 cm, lungimea de 5 cm si volumul de 90 cm Sa se afle aria laterala si aria
totala a paralelipipedului.
Rezolvare:
Volumul paralelipipedului = L l h = 5 3 h = 90 cm, deci h = 6 cm
Aria bazei = L l = 5 3 = 15 cm
Aria laterala = 2(L h + l h) = 2(5 6 + 3 6) = 96 cm
Aria totala a paralelipipedului = 2Ab + Al = 30 + 96 = 126 cm


Desenarea corecta a unei prisme triunghiulare regulate

Atunci cand vrei sa desenezi o figura geometrica, foloseste intotdeauna rigla si creionul. Obisnuieste-te sa faci figurile
geometrice cat mai mari pentru a-ti fi mai usor atunci cand va trebui sa urmaresti in cadrul lor diverse puncte, unghiuri sau
segmente.
1 Deseneaza un triunghi oarecare cu varful in jos, asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat triunghiul, din fiecare varf al acestuia traseaza vertical cate o dreapta de aceeasi
dimensiune (inaltimea prismei). Ai grija sa nu fie prea mare. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel
din figura de mai jos:
3 Uneste varfurile dreptelor pe care le-ai trasat la pasul 2:
4 In cele din urma, sterge putin cate putin, cu guma, linia care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in
final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Sa se calculeze aria laterala si volumul unei prisme triunghiulare care are l = 6 cm si h = 7 cm.
Rezolvare:
Aria laterala = Pb h = 18 7 = 126 cm
Aria bazei = l 3/4 = 93 cm
Volumul unei prisme triunghiulare = Ab h = 633 cm

2. Daca volumul unei prisme triunghiulare este 36 cm si latura prismei este 4 cm, sa se afle aria
laterala si aria totala a prismei.
Rezolvare:
Aria bazei = l 3/4 = 43 cm
Volumul prismei = Ab h = 43 h = 36 cm, de unde rezulta ca h = 33 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 12 33 = 363 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 363 + 83 = 443 cm

3. O prisma triunghiulara regulata are aria bazei 163 cm. Daca inaltimea prismei este jumatate
din latura prismei, sa se afle cat este aria totala si volumul prismei.
Rezolvare:
Aria bazei prismei triunghiulare = l 3/4 = 163 cm, deci latura prismei este de 8 cm.
Inaltimea prismei este jumatate din latura, adica 4 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 24 4 = 96 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 96 cm + 323 cm
Volumul unei prisme triunghiulare = Ab h = 643 cm

4. Stiind ca latura unei prisme triunghiulare regulate este de 3 cm si aria laterala de 45 cm, sa se
afle volumul acestei prisme.
Rezolvare:
Aria laterala = Pb h = 9 h = 45 cm, adica h = 5 cm
Aria bazei prismei triunghiulare = l 3/4 = 93/4 cm
Volumul prismei triunghiulare = Ab h = 93/4 5 = 453/4 cm

5. Perimetrul unei prisme triunghiulare regulate este de 15 cm, iar inaltimea acestei prisme are 7
cm. Sa se afle aria totala si volumul prismei.
Rezolvare:
Perimetrul prismei triunghiulare = 3 l = 15 cm, deci latura prismei are 5 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 15 7 = 105 cm
Aria bazei prismei triunghiulare = l 3/4 = 253/4 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 105 cm + 503/4 cm
Volumul prismei = Ab h = 253/4 7 = 1753/4 cm


Desenarea corecta a unei prisme patrulatere regulate

Atunci cand vrei sa desenezi o figura geometrica, foloseste intotdeauna rigla si creionul. Obisnuieste-te sa faci figurile
geometrice cat mai mari pentru a-ti fi mai usor atunci cand va trebui sa urmaresti in cadrul lor diverse puncte, unghiuri sau
segmente.
1 Deseneaza un paralelogram asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat paralelogramul, din fiecare varf al acestuia traseaza vertical cate o dreapta de aceeasi
dimensiune (inaltimea prismei). Ai grija sa nu fie prea mare. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din
figura urmatoare:
3 Uneste varfurile dreptelor pe care le-ai trasat la pasul 2:
4 In cele din urma, sterge putin cate putin, cu guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in
final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Sa se calculeze, aria laterala, aria totala si volumul unei prisme patrulatere regulate cu latura bazei
de 4 cm si inaltimea de 7 cm.
Rezolvare:
Perimetrul bazei = 4 l = 4 4 = 16 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 16 7 = 112 cm
Aria bazei unei prisme patrulatere = l = 4 = 16 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 112 + 32 = 144 cm
Volumul prismei = Ab h = 16 7 = 112 cm

2. Calculati volumul unei prisme patrulatere regulate cu aria bazei de 25 cm si aria laterala de 160
cm.
Rezolvare:
Aria bazei = l = 25 cm, adica latura este de 5 cm
Perimetrul bazei = 4 l = 4 5 = 20 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 20 h = 160 cm, deci h = 8 cm
Volumul prismei = Ab h = 25 8 = 200 cm

3. O prisma patrulatera are latura bazei de 6 cm si volumul de 432 cm. Calculati aria laterala si
aria totala a prismei.
Rezolvare:
Aria bazei = l = 6 = 36 cm
Volumul prismei = Ab h = 36 h = 432 cm, de unde rezulta ca h = 12 cm
Perimetrul bazei = 4 l = 4 6 = 24 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 24 12 = 288 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 288 + 72 = 360 cm
4. Diagonala unei fete laterale a unei prisme patrulatere regulate este de 13 cm. ?tiind ca aria
bazei este de 25 cm sa se calculeze, volumul si aria totala.
Rezolvare:
Aria bazei = l = 25 cm, deci l = 5 cm
Diagonala unei fete laterale = (l + h) (Pitagora) = (5 + h) = 13 cm, rezulta ca h = 12 cm
Perimetrul bazei = 4 l = 4 5 = 20 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 20 12 = 240 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 240 + 50 = 290 cm
Volumul prismei = Ab h = 25 12 = 300 cm
5. Daca volumul unei prisme patrulatere regulate este de 128 cm si inaltimea de 8 cm, sa se calculeze aria laterala si aria
totala.
Rezolvare:Volumul prismei = Ab h = Ab 8 = 128 cm, de unde rezulta ca Ab = 16 cm
Aria bazei = l = 16 cm, deci l = 4 cm
Perimetrul bazei = 4 l = 4 4 = 16 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 16 8 = 128 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 128 + 32 = 160 cm


Desenarea corecta a unei prisme hexagonale regulate

Atunci cand vrei sa desenezi o figura geometrica, foloseste intotdeauna rigla si creionul. Obisnuieste-te sa faci figurile
geometrice cat mai mari pentru a-ti fi mai usor atunci cand va trebui sa urmaresti in cadrul lor diverse puncte, unghiuri sau
segmente.
1 Deseneaza un hexagon asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat hexagonul, din fiecare varf al acestuia traseaza vertical cate o dreapta de aceeasi
dimensiune (inaltimea prismei). Ai grija sa nu fie prea mare. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu
cel din figura de mai jos:
3 Uneste varfurile dreptelor pe care le-ai trasat la pasul 2:
4 In cele din urma, sterge putin cate putin, cu guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei
obtine in final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Intr-o prisma hexagonala latura este de 3 cm, iar inaltimea de 5 cm. Sa se afle aria laterala,
aria totala si volumul prismei.
Rezolvare:
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 6 3 = 18 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 18 5 = 90 cm
Aria bazei = 3l 3/2 = 273/2 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 90 cm + 273 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 273/2 5 = 1353/2 cm
2. Daca aria bazei unei prisme hexagonale regulate este 543 cm si volumul este 324 cm,
sa se afle aria totala a prismei.
Rezolvare:
Aria bazei = 3l 3/2 = 543 cm, deci latura prismei este de 6 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 543 h = 324 cm, deci inaltimea este de 33 cm
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 6 6 = 36 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 36 33 = 1083 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 1083 + 1083 = 2163 cm
3. Sa se afle volumul unei prisme hexagonale regulate cu inaltimea de 5 cm si aria laterala de
120 cm.
Rezolvare:
Aria laterala a prismei = Pb h = Pb 5 = 120 cm, de unde rezulta ca Pb = 24 cm
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 24 cm, deci latura este de 4 cm
Aria bazei = 3l 3/2 = 243 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 243 5 = 1203 cm
4. Perimetrul unei prisme hexagonale regulate este 18 cm, iar aria laterala a prismei este
1623 cm. Calculati volumul acestei prisme.
Rezolvare:
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 18 cm, deci l = 3 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 18 h = 1623 cm, deci h = 33 cm
Aria bazei = 3l 3/2 = 273/2 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 273/2 33 = 243/2 cm
5. O prisma hexagonala regulata are volumul de 603 cm, iar latura de 2 cm. Sa se afle
aria laterala si aria totala.
Rezolvare:
Aria bazei = 3l 3/2 = 63 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 63 h = 603 cm, deci inaltimea este de 10 cm
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 12 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 12 10 = 120 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 120 cm + 123 cm

apotema piramidei (ap) este inaltimea unuia dintre triunghiurile care formeaza o fata laterala a piramidei
Desenarea corecta a unei piramide triunghiulare regulate

Atunci cand vrei sa desenezi o figura geometrica, foloseste intotdeauna rigla si creionul. Obisnuieste-te sa faci figurile
geometrice cat mai mari pentru a-ti fi mai usor atunci cand va trebui sa urmaresti in cadrul lor diverse puncte, unghiuri sau
segmente.
1 Deseneaza un triunghi oarecare, asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat triunghiul, din punctul de intersectie al medianelor acestuia (traseaza cu linie
punctata doua dintre medianele triunghiului pentru a vedea punctul lor de intersectie) traseaza vertical o
linie punctata (inaltimea piramidei). Ai grija sa nu fie prea mare. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator
cu cel din figura de mai jos:
3 Uneste varfurile triunghiului cu varful dreptei pe care ai trasat-o la pasul 2:
4 Acum sterge medianele triunghiului, pe care le-ai trasat. In cele din urma, sterge putin cate putin, cu
guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Intr-o piramida triunghiulara regulata se stie ca Ab = 93 cm si ap = 5 cm. Sa se afle aria laterala
a piramidei.
Rezolvare:
Aria bazei unei piramide triunghiulare = l3/4 = 93 cm, deci latura are 6 cm
Perimetrul bazei = 3l = 18 cm
Aria laterala = Pb ap / 2 = 18 5 / 2 = 45 cm

2. Perimetrul bazei unei piramide triunghiulare regulate este de 183 cm, inaltimea este de 4 cm
iar apotema piramidei este de 5 cm. Sa se afle aria laterala, aria totala si volumul piramidei.
Rezolvare:
Aria laterala = Pb ap / 2 = 183 5 / 2 = 453 cm
Aria bazei = l3/4 = 273 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 273 + 453 = 723 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 273 4 / 3 = 363 cm

3. Daca volumul unei piramide triunghiulare regulate este de 33 cm, inaltimea are 1 cm si
apotema piramidei este de 2 cm, sa se afle aria laterala.
Rezolvare:
Volumul piramidei = Ab h / 3 = Ab 1 / 3 = 33 cm, de unde rezulta ca Ab = 93 cm
Aria bazei = l3/4 = 93 cm, deci latura este de 6 cm
Perimetrul bazei = 3 l = 3 6 = 18 cm
Aria laterala = Pb ap / 2 = 18 2 / 2 = 18 cm

4. Stiind ca aria bazei este de 363 cm, apotema este de 4 cm si inaltimea este de 2 cm, sa se
afle aria totala si volumul.
Rezolvare:
Aria bazei = l3/4 = 363 cm, deci latura este de 12 cm
Perimetrul bazei = 3 l = 3 12 = 36 cm
Aria laterala = Pb ap / 2 = 36 4 / 2 = 72 cm
Aria totala = Ab + Al = 363 cm + 72 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 363 2 / 3 = 243 cm
5. Sa se calculeze aria totala a unei piramide triunghiulare regulate, daca apotema are 4 cm si
aria bazei este 273 cm.
Rezolvare:
Aria bazei = l3/4 = 273 cm, deci latura este de 63 cm
Perimetrul bazei = 3 l = 3 63 = 183 cm
Aria laterala = Pb ap / 2 = 183 4 / 2 = 363 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 273 + 363 = 633 cm


apotema piramidei (ap) este inaltimea unuia dintre triunghiurile care formeaza o fata laterala a piramidei
Desenarea corecta a unei piramide patrulatere regulate
1 Deseneaza un paralelogram asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat paralelogramul, din centrul acestuia (traseaza cu linie punctata diagonalele
paralelogramului pentru a afla centrul acestuia) traseaza vertical o linie punctata (inaltimea piramidei). Ai
grija sa nu fie prea mare. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura alaturata:
3 Uneste varfurile paralelogramului cu varful dreptei pe care ai trasat-o la pasul 2:
4 Acum sterge diagonalele paralelogramului, pe care le-ai trasat. In cele din urma, sterge putin cate
putin, cu guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final urmatoarea figura
geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Stiind ca apotema unei piramide patrulatere regulate este 3 cm, inaltimea este 33/2 cm si
aria laterala este egala cu 18 cm, sa se afle volumul piramidei.
Rezolvare:
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 18 cm, deci Pb = 12 cm
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 12 cm, deci latura are 3 cm
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 3 = 9 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 9 33/2 / 3 = 93 / 2 cm
2. Sa se calculeze aria bazei, aria laterala si volumul unei piramide patrulatere regulate, daca se
cunosc urmatoarele date: l = 6 cm, ap = 5 cm si h = 4 cm.
Rezolvare:
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 6 = 36 cm
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 24 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 24 5 / 2 = 60 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 36 4 / 3 = 48 cm
3. Intr-o piramida patrulatera regulata se cunosc urmatoarele date: inaltimea este de 12 cm,
perimetrul bazei este de 40 cm, iar apotema are 13 cm. Sa se afle aria totala si volumul
piramidei.
Rezolvare:
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 40 cm, de unde rezulta ca latura are 10 cm
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 10 = 100 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 40 13 / 2 = 260 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 100 cm + 260 cm = 360 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 100 12 / 3 = 400 cm
4. Sa se afle aria totala si volumul unei piramide patrulatere regulate cu aria bazei 36 cm,
apotema 6 cm si inaltimea 33 cm.
Rezolvare:
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 36 cm, deci l = 6 cm
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 4 6 = 24 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 24 6 / 2 = 72 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 36 cm + 72 cm = 108 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 36 33 = 1083 cm
5. Daca latura bazei unei piramide patrulatere regulate are 8 cm, apotema 5 cm, iar inaltimea 3
cm, sa se calculeze aria bazei, aria laterala, aria totala si volumul piramidei.
Rezolvare:
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 64 cm
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 8 = 32 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 32 5 / 2 = 90 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 64 cm + 90 cm = 154 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 64 3 / 3 = 64 cm


apotema piramidei (ap) este inaltimea unuia dintre triunghiurile care formeaza o fata laterala a piramidei
Desenarea corecta a unei piramide hexagonale regulate
1 Deseneaza un hexagon asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat hexagonul, din centrul acestuia (traseaza cu linie punctata doua dintre diagonalele
hexagonului pentru a afla centrul acestuia) traseaza vertical o linie punctata (inaltimea piramidei). Ai grija
sa nu fie prea mare. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura alaturata:
3 Uneste varfurile hexagonului cu varful dreptei pe care ai trasat-o la pasul 2:
4 Sterge diagonalele hexagonului, pe care le-ai trasat. in cele din urma, sterge putin cate putin, cu guma,
liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Sa se afle aria totala si volumul unei piramide hexagonale regulate care are urmatoarele
dimensiuni: l = 4 cm, h = 2 cm si ap = 4 cm.
Rezolvare:
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 3 43 / 2 = 243 cm
Perimetrul bazei piramidei hexagonale = 6 l = 24cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 24 4 / 2 = 48 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 243 cm + 48 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 243 2 / 3 = 163 cm

2. Stiind ca aria bazei unei piramide hexagonale regulate este de 483 cm si ca apotema
piramidei are 5 cm, sa se afle aria laterala a piramidei.
Rezolvare:
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 483 cm, deci l = 42 cm
Perimetrul bazei piramidei hexagonale = 6 l = 242 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 242 5 / 2 = 602 cm

3. Daca volumul unei piramide hexagonale regulate are 483 cm, inaltimea piramidei are 3
cm iar apotema piramidei este egala cu latura bazei, sa se calculeze aria totala.
Rezolvare:
Volumul piramidei = Ab h / 3 = Ab 3 / 3 = 483 cm, de unde rezulta ca Ab= 483 cm
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 483 cm, deci l = 42 cm
Perimetrul bazei piramidei hexagonale = 6 l = 6 42 = 242 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 242 42 / 2 = 96 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 483 cm + 96 cm

4. Aria laterala a unei piramide hexagonale are 192 cm, inaltimea are 4 cm, iar apotema este
egala cu latura bazei. Cunoscand aceste date sa se calculeze volumul piramidei.
Rezolvare:
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 6 l l / 2 = 3l = 192 cm, deci l = 8 cm
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 3 83 = 1923 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 1923 4 / 3 = 2563 cm

5. Intr-o piramida hexagonala regulata, latura bazei are aceeasi dimensiune cu inaltimea
piramidei si anume 10 cm, iar apotema piramidei are 57 cm. Sa se calculeze aria laterala si
volumul piramidei.
Rezolvare:
Perimetrul bazei piramidei hexagonale = 6 l = 60 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 60 57 / 2 = 1507 cm
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 1503 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 1503 20 / 3 = 10003 cmapotema trunchiului de piramida (at) este o inaltime in una dintre fetele laterale ale trunchiului
Desenarea corecta a unui trunchi de piramida triunghiulara
1 Folosind notiunile invatate pana acum, deseneaza o piramida triunghiulara regulata, asemanatoare cu cea
din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat piramida triunghiulara regulata, traseaza pe fiecare fata laterala a acestei piramide
cate o dreapta paralela cu baza piramidei, astfel incat sa rezulte un triunghi mai mic, in partea de sus a
piramidei. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura de mai jos:
3 Sterge inaltimea si partea de sus a piramidei, tot ce este deasupra triunghiului mic obtinut la pasul 2. Vei
obtine in final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are h = 9 cm, latura bazei mari 8 cm, iar latura bazei mici
4 cm. Sa se afle volumul trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 43 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 163 cm
Volumul unui trunchi de piramida triunghiulara = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 843 cm
2. Sa se calculeze aria totala si volumul unui trunchi de piramida triunghiulara daca se cunosc
urmatoarele date: l = 12 cm, L = 18 cm, h = 13 si at = 4 cm.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 363 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 813 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 l = 36 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 L = 54 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida triunghiulara = (Pb + PB) at / 2 = 180 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 1173 cm + 180 cm
Volumul unui trunchi de piramida triunghiulara = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 5739 cm
3. Stiind ca volumul unui trunchi de piramida triunghiulara este de 382 / 3 cm, iar laturile
bazelor trunchiului au 4 cm si 6 cm, sa se afle inaltimea trunchiului.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 43 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 93 cm
Volumul unui trunchi de piramida triunghiulara = h/3 (Ab + AB + (Ab AB))= 382 / 3 cm
V = h/3 (43 + 93 + 63) = h/3 193 = 382 / 3 cm, de unde rezulta h = 26 / 3 cm
4. Calculeaza aria totala a unui trunchi de piramida triunghiulara regulata care are laturile de 3 cm,
respectiv 9 cm, iar apotema de 2 cm.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 93 / 4 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 813 / 4 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 l = 9 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 L = 27 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 36 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 453 / 2 cm + 36 cm
5. Daca aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara este de 813 / 4 cm, aria bazei mici este de 93 cm, apotema are 2
cm, iar inaltimea 13 / 2 cm. Sa se afle aria totala si volumul trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 93 cm, deci l = 6 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 813 / 4 cm, L = 9 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 l = 18 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 L = 27 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 45 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 1173 / 4 cm + 45 cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 17139 / 24 cm

apotema trunchiului de piramida (at) este o inaltime in una dintre fetele laterale ale trunchiului
Desenarea corecta a unui trunchi de piramida patrulatera
1 Folosind notiunile invatate pana acum, deseneaza o piramida patrulatera regulata, asemanatoare cu cea
din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat piramida patrulatera regulata, traseaza pe fiecare fata laterala a acestei piramide
cate o dreapta paralela cu baza piramidei, astfel incat sa rezulte un paralelogram mai mic, in partea de sus
a piramidei. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura de mai jos:
3 Sterge inaltimea si partea de sus a piramidei, tot ce este deasupra paralelogramului mic obtinut la pasul
2. Vei obtine in final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Un trunchi de piramida patrulatera regulata are lungimile bazelor de 4 cm, respectiv 8
cm,inaltimea de 42 cm, iar apotema de 6 cm. Sa se afle aria totala si volumul trunchiului de
piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = l = 4 = 16 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = L = 8 = 64 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = 4l = 16 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = 4L = 32 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 144 cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 4482 / 3 cm
2. Stiind ca aria bazei mari este de 100 cm, iar aria bazei mici de 64 cm, sa se determine cat
este aria laterala a unui trunchi de piramida patrulatera daca apotema trunchiului are 5 cm.
Rezolvare:Aria bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = l = 64 cm, deci l = 8 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = L = 100 cm, deci L = 10 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = 4l = 32 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = 4L = 40 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 180 cm
3. Volumul unui trunchi de piramida patrulatera regulata are 1110 cm. Daca latura bazei mici
are 9 cm, iar inaltimea este de 10 cm sa se afle aria bazei mari a trunchiului.
Rezolvare:
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 1110 cm
= 10/3 (81 + L + 9L) = 1110 cm
= L + 9L + 81 = 333
= L + 9L - 252 = 0, din rezolvarea ecuatiei de gradul al II-lea rezulta L = 12cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = L = 12 = 144 cm
4. Aria laterala a unui trunchi de piramida patrulatera regulata are 320 cm, aria totala are 592
cm, iar apotema trunchiului este de 8 cm. Sa se calculeze laturile celor doua baze.
Rezolvare:
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = (Pb + PB) 4 = 320 cm rezulta ca Pb + PB = 80 cm, adica 4l + 4L = 80
cm, deci L + l = 20 cm.
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = Ab + AB + 320 cm = 592 cm, rezulta ca Ab + AB = 272 cm, adica L + l =
272 cm
Din cele doua relatii, prin incercari, obtinem L = 16 cm si l = 4 cm.
5. Intr-un trunchi de piramida patrulatera se cunosc urmatoarele date: l = 4 cm, L = 10 cm, at = 5 cm, iar h = 4 cm. Sa se
calculeze aria totala si volumul trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = l = 4 = 16 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = L = 10 = 100 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = 4l = 16 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = 4L = 40 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 140 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 16 + 100 + 140 = 256 cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 208 cm


apotema trunchiului de piramida (at) este o inaltime in una dintre fetele laterale ale trunchiului
Desenarea corecta a unui trunchi de piramida hexagonala
1 Folosind notiunile invatate pana acum, deseneaza o piramida hexagonala regulata, asemanatoare cu
cea din figura urmatoare:
2 Dupa ce ai desenat piramida hexagonala regulata, traseaza pe fiecare fata laterala a acestei piramide
cate o dreapta paralela cu baza piramidei, astfel incat sa rezulte un hexagon mai mic, in partea de sus a
piramidei. Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura de mai jos:
3 Sterge inaltimea si partea de sus a piramidei, tot ce este deasupra hexagonului mic obtinut la pasul 2.
Vei obtine in final urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Intr-un trunchi de piramida hexagonala regulata se cunosc urmatoarele date: l = 2 cm,
L = 4 cm, at = 3 cm si h = 6 cm. Sa se calculeze aria totala si volumul trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 3l3 / 2 = 63 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 3L3 / 2 = 243 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 l = 12 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 L = 24 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 54 cm
Aria totala a unui tr. de piramida = Ab + AB + Al = 63 + 243 + 54 = 303 cm + 54cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 843 cm
2. Stiind ca inaltimea unui trunchi de piramida hexagonala este de 10 cm, latura bazei mici de 3
cm si latura bazei mari de 9 cm, sa se afle cat este volumul trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 3l3 / 2 = 273 / 2 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 3L3 / 2 = 2433 / 2 cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 5853 cm
3. Sa se determine aria totala si volumul unui trunchi de piramida hexagonala cu aria bazei
mici egala cu 273 / 2 cm, aria bazei mari egala cu 543 cm, apotema trunchiului 91 / 2
cm, iar inaltimea 4 cm.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 3l3 / 2 = 273 / 2 cm, l = 3 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 3L3 / 2 = 543 cm, L = 6 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 l = 18 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 L = 36 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 2791 / 2 cm
Aria totala a unui tr. de piramida = Ab + AB + Al = 1353 / 2 cm + 2791 / 2 cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 1263 cm
4. Daca latura bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala are 5 cm, latura bazei mari are
10 cm, iar apotema este de 6 cm, sa se determine aria totala a trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 3l3 / 2 = 753 / 2 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 3L3 / 2 = 1503 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 l = 30 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 L = 60 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 270 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 3753 / 2 cm + 270 cm
5. Sa se afle inaltimea unui trunchi de piramida hexagonala, daca latura bazei mici este 4 cm, latura bazei mari este de 12 cm, iar
volumul are 936 cm.
Rezolvare:Aria bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 3l3 / 2 = 243 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 3L3 / 2 = 2163 cm
Volumul unui tr. de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 936 cm, deci h = 33 cm

Desenarea corecta a unui cilindru
1 Deseneaza un dreptunghi asemanator cu cel din figura urmatoare. Traseaza latimile dreptunghiului cu
linii punctate:
2 Dupa ce ai desenat dreptunghiul, pune varful compasului in mijlocul uneia dintre liniile punctate
(latimile dreptunghiului pe care l-ai desenat la pasul 1) si varful creionului in unul dintre capetele liniei.
Apoi traseaza un cerc in jurul liniei punctate (deseneaza un oval in locul cercului pentru ca asa se vede
in spatiu: vezi figura). Repeta desenul si pentru cealalta linie punctata. Ar trebui sa obtii un rezultat
asemanator cu cel din figura de mai jos:
3 Sterge putin cate putin, cu guma, linia care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final
urmatoarea figura geometrica:
Exercitii rezolvate
1. Raza unui cilindru circular drept este de 5 cm, iar generatoarea de 10 cm. Sa se afle aria si
volumul cilindrului.
Rezolvare:
Aria bazei unui cilindru = R = 25 cm
Aria laterala a unui cilindru = 2R G = 100 cm
Aria totala a unui cilindru = 2Ab + Al = 50 cm + 100 cm = 150 cm
Volumul unui cilindru =R h = 250 cm

2. Volumul unui cilindru circular drept este de 128 cm, iar raza de 4 cm. Sa se calculeze aria
totala.
Rezolvare:
Volumul unui cilindru =R h = 128 cm, R = 4 cm, de unde rezulta ca h = G = 8 cm
Aria bazei unui cilindru =R = 16 cm
Aria laterala a unui cilindru = 2R G = 64 cm
Aria totala a unui cilindru = 2Ab + Al = 32 cm + 64 cm = 96 cm

3. Stiind ca aria laterala a unui cilindru circular drept este de 42 cm, iar volumul este de
60 cm, sa se afle raza si generatoarea cilindrului.
Rezolvare:
Aria laterala a unui cilindru = 2R G = 42 cm, de unde rezulta ca R G = 21 cm
Volumul unui cilindru = R h = R G = R R G = R 21 = 63 cm
Din relatiile de mai sus rezulta ca R = 3 cm si G = h = 7 cm.

4. Aria bazei unui cilindru circular drept este 36 cm. Daca aria totala are 216 cm, sa se
calculeze volumul cilindrului.
Rezolvare:
Aria bazei unui cilindru = R = 36 cm, rezulta ca R = 6 cm
Aria totala a unui cilindru = 2Ab + Al = 72 cm + Al = 216 cm, deci Al = 144 cm
Aria laterala a unui cilindru = 2R G = 144 cm, rezulta G = h = 12 cm
Volumul unui cilindru = R h = 36 12 = 432 cm

5. Raza si generatoarea unui cilindru circular drept sunt egale cu 9 cm. Sa se calculeze aria totala si volumul cilindrului.
Rezolvare:
Aria bazei unui cilindru = R = 81 cm
Aria laterala a unui cilindru = 2R G = 162 cm
Aria totala a unui cilindru = 2Ab + Al = 162 cm + 162 cm = 324 cm
Volumul unui cilindru = R h = 729 cmDesenarea corecta a unui con circular drept
1 Deseneaza un triunghi isoscel, asemanator cu cel din figura urmatoare. Traseaza baza
triunghiului cu linie punctata:
2 Dupa ce ai desenat triunghiul, pune varful compasului in mijlocul liniei punctate (baza
triunghiului pe care l-ai desenat la pasul 1) si varful creionului in unul dintre capetele liniei. Apoi
traseaza un cerc in jurul liniei punctate (deseneaza un oval in locul cercului pentru ca asa se
vede in spatiu: vezi figura). Ar trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura de mai jos:
3 Sterge putin cate putin, cu guma, linia care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final
urmatoarea figura geometrica:


Exercitii rezolvate
1. Sa se afle aria totala si volumul unui con circular drept cu raza de 5 cm, generatoarea
de 10 cm, iar inaltimea de 53 cm.
Rezolvare:
Aria bazei unui con = R = 25 cm
Aria laterala a unui con = R G = 50 cm
Aria totala a unui con = Ab + Al = 25 cm + 50 cm = 75 cm
Volumul unui con = R h = 1253 cm
2. Daca aria bazei unui con circular drept are 64 cm si generatoare are 11 cm, sa se
calculeze aria totala a conului.
Rezolvare:
Aria bazei unui con = R = 64 cm, deci R = 8 cm
Aria laterala a unui con = R G = 88 cm
Aria totala a unui con = Ab + Al = 64 cm + 88 cm = 152 cm
3. Stiind ca inaltimea unui con circular drept este de 12 cm, volumul de 300 cm si
aria laterala de 65 cm, sa se determine cat este aria totala a conului.
Rezolvare:
Volumul unui con =R h = 300 cm, R = 25 cm, deci R = 5 cm
Aria bazei unui con = R = 25 cm
Aria totala a unui con = Ab + Al = 25 cm + 65 cm = 90 cm
4. Intr-un con circular drept raza este egala cu inaltimea, avand 6 cm fiecare. Stiind
ca generatoarea are 62 cm sa se calculeze aria totala si volumul.
Rezolvare:
Aria bazei unui con = R = 36 cm
Aria laterala a unui con = R G = 362 cm
Aria totala a unui con = Ab + Al = 36 cm + 362 cm
Volumul unui con = R h = 216 cm
5. Un con circular drept are raza de 6 cm, inaltimea de 8 cm si generatoarea de 10
cm. Sa se calculeze aria bazei, aria laterala, aria totala si volumul.
Rezolvare:
Aria bazei unui con = R = 36 cm
Aria laterala a unui con = R G = 60 cm
Aria totala a unui con = Ab + Al = 36 cm + 60 cm = 96 cm
Volumul unui con = R h = 288 cmDesenarea corecta a unui trunchi de con
1 Deseneaza un trapez isoscel, asemanator cu cel din figura urmatoare. Traseaza bazele
trapezului cu linii punctate:
2 Dupa ce ai desenat trapezul, pune varful compasului in mijlocul uneia dintre liniile punctate
(bazele trapezului pe care l-ai desenat la pasul 1) si varful creionului in unul dintre capetele liniei.
Apoi traseaza un cerc in jurul liniei punctate (deseneaza un oval in locul cercului pentru ca asa se
vede in spatiu: vezi figura). Repeta desenul si pentru cealalta linie punctata. Ar trebui sa obtii un
rezultat asemanator cu cel din figura de mai jos:
3 Sterge putin cate putin, cu guma, linia care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final
urmatoarea figura geometrica:

Exercitii rezolvate
1. Intr-un trunchi de con circular drept se cunosc urmatoarele date: R = 8 cm, r = 5 cm, h
= 4 cm si G = 5 cm. Sa se afle aria totala si volumul trunchiului de con.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de con = r = 25 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de con = R = 64 cm
Aria laterala a unui trunchi de con = G (R + r) = 65 cm
Aria totala a unui trunchi de con = Ab + AB + Al = 154 cm
Volumul unui trunchi de con = h (R + r + R r) / 3 = 172 cm
2. Daca raza bazei mici a unui trunchi de con circular drept este 12 cm, raza bazei
mari are 15 cm, iar inaltimea are 10 cm, sa se afle volumul trunchiului de con.
Rezolvare:
Volumul unui trunchi de con = h (R + r + R r) / 3 = 1830 cm
3. Stiind ca aria bazei mici a unui trunchi de con circular drept este de 36 cm, aria
bazei mari este de 64 cm, iar generatoarea are 10 cm, sa se calculeze aria totala a
trunchiuluide con.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de con = r = 36 cm, deci r = 6 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de con = R = 64 cm, deci R = 8 cm
Aria laterala a unui trunchi de con = G (R + r) = 140 cm
Aria totala a unui trunchi de con = Ab + AB + Al = 240 cm
4. Sa se afle inaltimea unui trunchi de con circular drept daca volumul acestuia este
de 1468 cm, raza bazei mici de 9 cm si raza bazei mari de 13 cm.
Rezolvare:
Volumul unui trunchi de con = h (R + r + R r) / 3 = 1468 cm, deci h = 12 cm
5. Sa se calculeze aria totala si volumul unui trunchi de con circular drept cu ariile
celor doua baze de 25 cm si respectiv 49 cm, generatoarea de 10 cm, iar
inaltimea de 213 cm.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de con = r = 25 cm, deci r = 5 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de con = R = 49 cm, deci R = 7 cm
Aria laterala a unui trunchi de con = G (R + r) = 120 cm
Aria totala a unui trunchi de con = Ab + AB + Al = 194 cm
Volumul unui trunchi de con = h (R + r + R r) / 3 = 21813 / 3 cmDesenarea corecta a unei sfere
1 Deseneaza un cerc (deseneaza un oval in locul cercului pentru ca asa se vede in spatiu: vezi figura),
asemanator cu cel din figura urmatoare:
2 In continuare, pune varful compasului in mijlocul cercului pe care l-ai desenat la pasul 1 si varful
creionului in unul dintre capetele liniei. Apoi traseaza un cerc in jurul mijlocului primului cerc (de
data aceasta nu mai desena un oval, ci un cerc deoarece este un desen in plan, nu in spatiu). Ar
trebui sa obtii un rezultat asemanator cu cel din figura urmatoare:
3 Sterge putin cate putin, cu guma, liniile care nu ar trebui sa se vada in spatiu. Vei obtine in final
urmatoarea figura geometrica:

Exercitii rezolvate
1. Sa se afle volumul si aria sferei cu raza de 4 cm.
Rezolvare:
Aria unei sfere = 4 R = 64 cm
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 256 / 3 cm

2. O sfera are volumul de 288 cm. Sa se afle aria sferei.
Rezolvare:
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 288 cm, deci R = 6 cm
Aria unei sfere = 4 R = 144 cm

3. Stiind ca aria unei sfere este 324 cm, sa se calculeze volumul sferei.
Rezolvare:
Aria unei sfere = 4 R = 324 cm, de unde rezulta ca R = 9 cm.
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 972 cm

4. Daca raza unei sfere este de 33 cm, sa se afle aria si volumul sferei.
Rezolvare:
Aria unei sfere = 4 R = 108 cm
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 1083 cm

5. Sa se calculeze aria unei sfere cu volumul de 36 cm.
Rezolvare:
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 36 cm, deci R = 3 cm
Aria unei sfere = 4 R = 36 cm