Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială
Clasa: a IV- a
Învăţător:
Obiectul : Matematică
Subiectul: Probleme de organizare a datelor în tabele

Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe

Obiective de referinţă:

2.6- să rezolve, să compună probleme și să utilizeze semnificația operațiilor


aritmetice în rezolvarea unor situații problemă;
2.9 – să colecteze date, să le organizeze în tabel, să le sorteze şi clasifice pe baza
unor criterii date şi să ofere interpretări elementare ale lor;

Obiective operaţionale:
2.6.1- să compună probleme pornind de la datele reprezentate în tabel/
obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev compune cel puțin textul
problemei;
2.9.1 –să citească datele dintr-un tabel/ obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev citește datele dintr-un tabel;
2.9.2- să completeze tabele cu date obținute dintr-o problemă / obiectivul se
consideră realizat dacă fiecare elev completează tabelul;
Scop : consolidarea cunoştinţelor referitoare la rezolvarea
problemelor de organizare a datelor în tabel

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversația euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic,


problematizarea;

Mijloace de învăţământ: planşe , imagini cu animale, jetoane, planșă cu tabel,


fişe de evaluare, planşă model cu rezolvarea fişei , markere, caiete

Forme de organizare: activitate frontală, individuală, în perechi, în grup

Durata lecţiei: 45 minute


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Forme de
Conţinutul lecţiei Strategii didactice
evaluare
Momentele
Metode şi Mijloace Moduri de
lecţiei Obiec-
Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor procedee de învăţă- organizare
tive
mânt
1. Moment Pregătesc materialul didactic şi
organizato- asigur climatul necesar
ric desfăşurării orei de matematică.
2. Captarea Se spun câteva ghicitori despre
atenţiei animalele de la munte:
,, Umblă moșul prin pădure
Să culeagă fragi și mure
Pe vâlcea și pe cărare
Se vaită mereu că moare.”

,, Grațioasă și frumoasă
Să o vezi, nu prea te lasă Sunt atenți și ghicesc
Sus, în înălțimi trăiește animalele. imagini
Pe ea legea o ocrotește.” conversația cu frontal
animale
,, Colți puternici, blană sură
Dă târcoale pe la stână,
Noaptea, ochiul îi sticlește
Și când urlă, te-ngrozește.”

Discut despre mediul lor de viaţă


şi le spun elevilor ca în această oră
vom rezolva și vom compune
probleme cu și despre animalele
din zona de munte.
3.Anunţarea Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele Elevii scriu data şi conversația tabla activitate
temei şi a urmărite. titlul în caiete. caietele frontală
obiectivelor Scriu data şi titlul la tablă. elevilor
4. Dirijarea Prima sarcină pe care o propun Elevii citesc conversația Tabel A2 activitate verificare
învățării și 2.9.1 constă în citirea unui tabel, tabelul, îl analizează frontală orală
obţinerea formularea unor întrebări și și răspund la aprecieri
performan- răspunsuri pornind de la tabelul întrebările adresate de verbale
ței dat. (Anexa 1) mine.

Propun elevilor un joc


(problemă de organizare a datelor Elevii lipesc conversația fișă cu
în tabel), în care ei vor reprezenta numerele în tabel, explicația tabelul
datele problemei. apoi formulează jocul activitate verificare
Prezint elevilor un text în care întrebări potrivite și didactic jetoane în perechi orală
rezolvă problema în problemati- cu
sunt trecute datele problemei.
funcție de acestea. zarea numere aprecieri
2.9.2 Elevii trebuie să completeze verbale
Realizează sarcina
tabelul (anexa 2) şi să formuleze
propusă.
întrebări potrivite datelor, apoi să
le adreseze celorlalte perechi.
fişe de
Elevii fiecărei conversația lucru activitate verificare
Propun elevilor să citească
diagrama și să formuleze o grupe rezolvă euristică pe grupe orală
2.6.1 altă problemă pe baza sarcinile, apoi problemati-
acesteia, apoi să o rezolve. urmăresc modalitatea zarea aprecieri
( anexa 3) de rezolvare corectă și verbale
fac modificări, dacă e
cazul.

Fiecare grupă de elevi fișe de


Elevii rezolvă conversația lucru activitate verificare
primeşte o fișă din care lipsește o
sarcina, apoi verifică explicația pe grupe orală
2.9.2 rubrică a unui tabel. În funcție de și corectează. problemati-
datele existente în tabel, ei trebuie zarea
să identifice rubrica- lipsă și să
refacă tabelul. ( Anexa 4)
Împart elevilor fişele de Elevii rezolvă conversația fişe de activitate proba
2.9.1 evaluare şi le explic cerinţele. cerinţele fişei de explicația evaluare individuală scrisă
2.9.2 (Anexa 5) evaluare. munca
2.6.1 Amintesc timpul de lucru. independen-
5. Evaluare

Verific fişele de evaluare cu activitate autoeva-
ajutorul elevilor. conversaţia frontală luarea
Notez pe tablă tema şi explic Notează tema,
fiecare cerinţă. ascultând cu atenţie conversația activitate aprecieri
Emit aprecieri generale şi explicaţiile. explicaţia frontală verbale
6.Încheierea
individuale referitoare la modul de
activității
participare a elevilor la activitate,
fac anumite recomandări, după
caz.
Anexa 1
1 2 3 4

Știind că veverița se află în B 3 și ursul în C1, aflați:


Ce se află în A1. ............................................
Unde se află vulpea.......................................
Ce animal este în C 3. ......................................

Anexa 2
Citiți cu atenție textul , completați tabelul și formulați întrebări posibile:

În Munții Carpați trăiesc foarte multe animale sălbatice. În Carpații Orientali trăiesc aproximativ 360 de lupi, 570 de
urși, 450 de capre-negre, 300 de râși și 260 de cerbi. În Carpații Meridionali trăiesc aproximativ 350 de lupi, 430 de urși,
190 capre-negre și 150 de cerbi.

ANIMALE

LUPI URȘI CAPRE-NEGRE RÂȘI CERBI


MUNȚI

CARPAȚII
ORIENTALI

CARPAȚII
MERIDIONALI

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Anexa 3
Pentru a câștiga o excursie la munte, elevii clasei a IV-a B s-au înscris la concursul ,,Lanțul lecturii”. Citiţi diagrama şi
răspundeţi la întrebări, apoi compuneți o problemă și rezolvați-o.

16
14
12
10
8
6
4
Ianuarie
2 Februarie
0 Martie
i i
ne on di
a lu us
ti en em
r ali ingt li an elu ip ati nd
Co ad
d
nu lm ta
om rin u da In
eP M a f l 1
m i in te alu 10
nu ur v es r n
p e nt Po Ju
u rs A v e
Un

a. Câţi copii au citit cartea “Jurnalul unui puşti” în luna Martie? ……. copii

b. În ce lună s-a înregistrat cel mai mare număr de cititori şi pentru ce carte? ………………………….

c. Câţi copii au citit cărţi în luna ianuarie? ..............................................

d. Compuneți o problemă, respectând datele din diagramă, apoi rezolvați-o.


Anexa 4

Pentru a avea o evidență clară a figurinelor din stoc, o vânzătoare a întocmit un tabel, astfel:

Numărul cutiilor Numărul de figurine Figurine vândute Figurine rămase


dintr-o cutie
Urși 12 25 217

Cerbi 24 50 535

Căprioare 10 45 215

Ce rubrică trebuia să mai introducă în tabel pentru a afla mai ușor numărul obiectelor rămase?
Realizați un tabel în care să adăugați rubrica-lipsă.
Anexa 5
Nume şi prenume:

Probă de evaluare

1. În tabelul alăturat s-au înregistrat temperaturile de la munte (în grade celsius) în timpul zilei și al nopții, în decurs de o săptămână.

Zilele
Săptămânii LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Temperatura

ZIUA 140 160 180 150 210 200 190

NOAPTEA 80 70 90 60 80 100 90

În care zi a săptămânii s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură? ..........................................

În care noapte s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură?...................................

Ce temperatură s-a înregistrat joi noaptea?...................................


2. Completează tabelul cu datele extrase din următoarea problemă:

La un concurs de ecologizare a mediului, elevii din clasa a IV-a B au obținut premii, astfel: trei elevi au obținut premiul I, doi
elevi au obținut premiul al II-lea, cinci elevi au obținut premiul al III-lea și doi elevi au obținut mențiuni.

PREMII Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune

NUMĂR ELEVI

3. Compune o problemă, ajutându-te de următorul tabel, apoi rezolv-o:

DANA ANDREI IOANA

Vederi de la munte 124 234 97


Vederi de la mare 115 154
Vederi din alte țări 39 127

Vederi în total 272 376

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ/CRITERII DE APRECIERE:

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3


Foarte bine Citește corect Completează corect Compune și rezolvă o
tabelul și tabelul în funcție de problemă pornind de la
completează datele problemei; tabelul dat.
corect cele trei
răspunsuri;
Bine Completează Completează parțial Compune corect
corect două tabelul ( 3 rubrici problema, dar rezolvă cu
dintre răspunsuri; corecte). greșeli.

Suficient Completează Completează parțial Compune o problemă,


corect un tabelul ( 2 rubrici dar nu respectă datele din
răspuns; corecte). tabel.