JOCURI MATEMATICE OPŢIONAL

„Matematicile pun în joc puteri sufleteşti nu mult diferite de cele solicitate de poezie şi artă.” (Ion Barbu)

Clasa I A Step by step Durata : 1 an
Elevii care participă la acest opţional fac parte din Clasa a I a A Step by Step , clasă la care se aplică metodologia STEP BY STEP , Conform articolelor 14 ŞI 16 din Legea nr. 84 /1995 şi Ordinul M.E.N. nr. 3618 /27.04.1998.

PROF.INV.PRIMAR: NASTASE ANDREEA-IOANA

ARGUMENT
Opţionalul ,,Jocuri matematice” la clasa I face parte din aria curriculară ,Matematică şi ştiinţe ale naturii” şi vine în completarea obiectului matematică pentru care am alocat 4 ore pe săptămână. Obiectul acesta cuprinde jocuri matematice ilustrate, ghicitori matematice, probleme distractive, jocul logic Tangram şi câteva minime cunoştinţe despre utilizarea calculatorului. Prin utilizarea corespondenţelor logice între numerele naturale şi alte elemente (desene, culori, litere) în jocurile de perspicacitate şi de calcul, elevii au posibilitatea să perceapă matematica altfel, să o îndrăgească şi, mai mult decât atât, să o înţeleagă. Temele alese au un conţinut deosebit de atractiv, iar fişele, ce vor constitui suporturi de lucru şi de învăţare, vor fi în aşa fel realizate încât să-i încânte pe copii. Diversitatea acestor teme, gradul de dificultate conform nivelului de cunoaştere al elevilor, învăţarea prin joc şi orele de iniţiere în utilizarea calculatorului vor fi punctele tari ale acestui opţional ales de comun acord cu părinţii. Sunt convins că problemele după ilustraţii şi problemele în versuri, exerciţiile de asociere obiecte – cifre, compunerea de enunţuri logice folosind informaţii din viaţa cotidiană, operaţii de adunări şi scăderi cu obiecte, coloratul şi construire cu ajutorul figurilor geometrice vor trezi un interes real în rândul elevilor, dând acestora posibilitatea de a utiliza şi de a reţine mai bine ceea ce învaţă la obiectul matematică.

Obiective de referinţă:

1. Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii 1.1. să manifeste interes în abordarea matematicii folosind jocuri matematice 1.2.să manifeste disponibilitate pentru a descoperi ,,paşii logici’’ 1.3.să depăşească blocaje în rezolvarea şi crearea de probleme 2. Dezvoltarea şi stimularea creativităţii şi a gândirii logice 2.1.să recunoască şi să utilizeze corespondenţe logice în jocurile matematice 2.2.să rezolve situaţii problemă prin crearea unor căi de soluţionare 2.3.să creeze probleme pornind de la situaţii concrete
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând concepte şi limbaj

mathematic 3.1. să înţeleagă sistemul poziţional de formare a numerelor naturale de la 0 la 100 3.2. să scrie, să citească şi să compare numere naturale de la 0 la 100 4. Cunoaşterea şi utilizarea calculatorului 4.1. să cunoască părţile componente ale unui calculator(PC) 4.2. să scrie cuvinte şi propoziţii simple folosind un program simplu 4.3. să efectueze adunări şi scăderi scrise la calculator

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI

NR. DE ORE

DATA

OBIEC TIVE DE REFER.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

EVALUARE

RESURSE

I. JOCURI MATEMATICE ILUSTRATE 1 1. Recunoaşte culorile şi cifrele 2. Drumul veveriţei 3. Ce numere lipsesc 4. Steaua 5. Ursuleţul grădinar 6. Numărăm şi colorăm 7. Jocul mulţimilor 8. Ursuleţul şi albinuţa 9. Un tablou din figuri geometrice 10. Adunăm şi scădem 1 11. După morcovi 1 12. Jocul cifrelor 1.1 1 1.2 1 1.3 1 2.1 1 2.2 1 2.3 1 3.1 1 3.2 2 4.1 2 4.2 1 4.3

- exemple de jocuri matematice, ilustrate, atractive - rezolvarea unor exerciţiijoc în care obiectele (desenele) sunt asociate unui număr natural din concentrul 0-10 - rezolvarea de probleme ilustrate, cu sprijinul învăţătorului - exerciţii-joc de atenţie, perspicacitate, calcul - exerciţii-joc în care se realizează corespondenţe între numere naturale şi alte elemente. (desene, culori, litere) - compunerea de enunţuri logice, folosind informaţii din viaţa cotidiană - jocuri de numărare - desenarea unor animale cu ajutorul cifrelor - construirea unui tablou din figurile geometrice învăţate

predictiv-orală manual Matematică prin joc distractivă orală autoevaluare probe pe fişe de lucru formativă curentă figuri geometrice din hârtie colorată tabla magnetică ghicitori sumativă fişe du lucru ilustraţii pătratul TANGRAM probleme ilustrate

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI

NR. DE OR E

DATA

OBIECTIVE DE REFER.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

EVALUARE

RESURSE

III. PROBLEME DISTRACTIVE 2 1. Descoperă cuvântul 3 2. Probleme distractive cunoscute 3. Ghicitori 4. Evaluare 3 IV. TANGRAM 1. Cocoşul 2. Pisica 1 1 1 2. 1 2 2. 1 1 1. 1 2 1. 1.

- exemple de jocuri matematice, ilustrate, atractive - rezolvarea unor exerciţii-joc în care obiectele (desenele) sunt asociate unui număr natural din concentrul 0-10 - rezolvarea de probleme ilustrate, cu sprijinul învăţătorului - exerciţii-joc de atenţie, perspicacitate, calcul - exerciţii-joc în care se realizează corespondenţe între numere naturale şi alte elemente (desene, culori, litere) - compunerea de enunţuri logice, folosind informaţii din viaţa cotidiană

predictiv-orală prin joc orală sumativă

manual Matematică distractivă fişe du lucru ilustraţii pătratul TANGRAM probleme ilustrate

autoevaluare probe pe fişe de lucru formativă figuri geometrice din hârtie colorată tabla magnetică

3. Iepuraşul 1 V. CUNOAŞTEREA ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI 1. Părţile unui calculator 2. Utilizarea calculatorului 3. Scrierea de cuvinte şi propoziţii simple. 2 2 2 3 2 .1

3. - jocuri de numărare - desenarea unor animale cu ajutorul cifrelor 3. - construirea unui tablou din figurile geometrice învăţate - rezolvarea de probleme 4 - exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale unui 4. calculator - exerciţii de intrare într-un program, de redactare si de salvare a unui scurt text

curentă

ghicitori

calculatoare

B. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII I. Drumuri ....încurcate II. Construcţii cu chibrituri III. Să fie la fel! IV. Numere naturale de la 0 la 10 V. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 VI.Tabele şi grafice cu numere naturale de la 0 la 10 VII. Numere naturale de la 0 la 20 VIII.Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 20 IX.Tabele grafice cu numere naturale de la 0 la 20
BIBLIOGRAFIE