Sunteți pe pagina 1din 1

Dezvoltare personala

2.2.1. să formuleze aprecieri cu privire la comportamentul personajelor; (Obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev formulează cel
puțin o apreciere referitoare la comportamentul personajului principal).

Strategii didactice 
a) Metode şi procedee: conversația, conversatia euristica, explicația, exercitiul, lectura explicativa, lectura cu predictii.
b) Mijloace de învățământ : personaj resursa, text suport, planse cu imagini, culori, videoproiector.
c) Forme de organizare: frontal, individual, grup.

Bibliografie :

 Anton, Ilinca, 1999, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Bacău, Editura Grigore Tăbăcaru.
 Ştefan-Cărădean, Valentina, Hăhăianu, Florentina, Apopei, Elena, 2014, Comunicare în limba română, Bucureşti, Editura
Joy Publishing House.
 *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013.
 Molan, Vasile, 2014 Didactica disciplinelor - Comunicare în limba română şi limba literatura şi literature română _ din
învăţământul primar, Bucureşti, Editura Miniped.