Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială
Clasa: a IV- a
Învăţător:
Obiectul : Matematică
Subiectul: Probleme de organizare a datelor în tabele

Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe

Obiective de referinţă:

2.6- să rezolve, să compună probleme și să utilizeze semnificația operațiilor


aritmetice în rezolvarea unor situații problemă;
2.9 – să colecteze date, să le organizeze în tabel, să le sorteze şi clasifice pe baza
unor criterii date şi să ofere interpretări elementare ale lor;

Obiective operaţionale:
2.6.1- să compună probleme pornind de la datele reprezentate în tabel/ obiectivul
se consideră realizat dacă fiecare elev compune cel puțin textul problemei;
2.9.1 –să citească datele dintr-un tabel/ obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev citește datele dintr-un tabel;
2.9.2- să completeze tabele cu date obținute dintr-o problemă / obiectivul se
consideră realizat dacă fiecare elev completează tabelul;

Scop : consolidarea cunoştinţelor referitoare la rezolvarea


problemelor de organizare a datelor în tabel