Sunteți pe pagina 1din 9

LOC. HOTAR, NR.320, JUD.

BIHOR
TEL:0259344716
EMAIL: scoalahotar@yahoo.com
Website: scoalahotar.ro

PROIECT DIDACTIC

Matematică
DATA: 16.03.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.2 Țețchea
CLASA: a IV-a
ÎNVĂȚĂTOARE: Turcuș Lavinia Mariana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ordinea efectuarii operațiilor și folosirea
parantezelor.Probleme
SUBIECTUL LECŢIEI: Ordinea efectuării operațiilor
TIPUL LECŢIEI: Consolidare

OBIECTIV FUNDAMENTAL:
Verificarea și consolidarea unor cunoștințe referitoare la folosirea parantezelor rotunde și
pătrate

COMPETENȚE GENERALE:
1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat
2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000;
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 – 1 000 000și de împărțiri folosind
tabla înmulțirii, respective tabla împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și / sau
compunerea de probleme cu raționamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operații aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să identifice ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor;


O2 - să opereze cu terminologiaspecifică celor patru operații ;
O3 – să efectueze calcule, ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelo;
O4 - să rezolve probleme aplicând etapele corespunzătoare problematizării ;
O5 - să manifeste interes pentru efectuarea corespunzătoare a sarcinilor;

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:


M1 – Conversația
M2 – Explicația
M3 – Exercițiul
M4 – Problematizarea
M5 – Jocul didactic
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
m1 – Manual
m2 – Caietul
m3 – Tabla
m4 – Tabla smart
m5 – Fișe de flipchart

FORME DE ORGANIZARE:
F1 – Individuală
F2 – Frontală

RESURSE
Temporale: 50 de minute
Umane: 12 elevi
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare
practică, aprecieri verbale, autoevaluare

BIBLIOGRAFIE:

Programa şcolară pentru clasele a III-a și a IV-a. (2014). Ministerul Educaţiei Naţionale
Mirela Mihăilescu, Ștefan Pacearcă,Manual de matematică,Editura Intuitext, 2021
https://wordwall.net/ro/resource/9021924
Strategii didactice
Forme
Momentele lecției Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Metodee și Materiale de Evaluare
procedee didactice organiza
re
1.Moment Se vor pregăti materialele necesare bunei Elevii se așează în bănci și își Explicația Frontală
pregătesc manualele, caietele
organizatoric desfășurări a lecției și se va asigura un climat
și instrumentele de scris
favorabil învăţării necesare pentru oră.
2. Verificarea Se verifica oral tema, cantitativ si calitativ. Copiii răspund întrebărilor Explicația Manual Frontală Evaluare
adresate.
temei Se fac aprecieri verbale și se dau explicații caiete orala
acolo unde este cazul.
3.Captarea Se organizează jocul Problemă-ghicitoare Elevii sunt entuziasmați și Jocul Frontală
ascultă cu atenție cu atenție
atentiei Pentru un concurs de Mate didactic Tabla Evaluare
ghicitoarea și răspund.
Eu rezolv, zilnic, probleme: smart orală
Dacă într-o zi fac zece Explicaţia
Şi-ncă două pentru teme,
Spune, câte se adună, Exerciţiul
În caiet, pe săptămână?
3. Anunțarea Se comunică, într-un limbaj accesibil,
Copiii ascultă atenți subiectul
temei şi a conţinutul învăţării şi rezultatele aşteptate: Frontală Observare
orei de astăzi și își deschid
obiectivelor ”Vom efectua exerciţii şi probleme cu cele manualele,noteaza titlul în Explicaţia Caietul a
caiete.
patru operaţii respectând ordinea efectuăriilor, sistematică
vom rezolva probleme.”
Se scrie titlul pe tablă:„Ordinea efectuării
operaţiilor ”
4.Dirijarea Să rezolvăm acum câteva exerciţii la tabala Elevii rezolva la tabla Conversaţi
consolidării smart ! exercitiile a Evaluare
https://wordwall.net/ro/resource/9021924 Laptop orala
Sarcina 1 Frontală
1. Efectuează, respectând regulile învăţate: Aprecieri
735+5x127-12= Elevii rezolva la tabla Explicaţia verbale
exercitiile și în caiete
263+960:40-13x4=
(81-81:(16-49:7)+2=
Sarcina 2 Exercitiul Observare
Rezolvând exercițiile, îți vei complete a
cunoștințele despre fluviul Dunărea. sistematică
Are o lungime totală de
(145x6+16x14)x3-(28x15:3)x2-72x2 =….km Caietul
....2858 km
Trece prin
(396:3+21x24):2-44x7=…..țări Exercițiul Frontal Aprecieri
Sarcina 3 verbale
….10 tari
Calculând corect vei afla anul nașterii evaluare
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. orală
4365-(3x147+524x3)= evaluare
….1820
Sarcina 4 scrisă
Moș Ionică a plantat 6 rânduri a câte 8 puieţi Problema-
de brad şi 5 rânduri a câte 10 puieţi de molid. Rezolvă problema.
tizarea
Câţi puieţi a plantat moș Ionică în tota

6. Obținerea feed- Tabala,cai evaluare


beck-ului Jocul
didactic ete Frontal indivi
Propune jocul „Care e semnul de operație
Rezolvă sarcinile jocului
care lipsește?”.
(Anexa 2) Tabla
smart

7.Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale Ascultă concluziile,


observaţiile, recomandările
lecției asupra desfăşurării lecţiei, modului în care au Conversţia Manual Frontală Aprecieri
făcute .
participat elevii şi au răspuns la solicitări Notează tema pentru acasă. verbale
Voi anunţa tema pentru acasă ex.4 , pag. 89 Explicaţia
din manual şi voi face aprecieri referitoare la
modul de realizare a acesteia.
EXERSĂM ȘI NE JUCĂM

Sarcina 1
1. Efectuează, respectând regulile învăţate:
735+5x127-12=
263+960:40-13x4=
(81-81:(16-49:7)+2=
Sarcina 2
Fluvial Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa. El izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Germania).

Rezolvând exercițiile, îți vei complete cunoștințele despre fluviul Dunărea.

Are o lungime totală de


(145x6+16x14)x3-(28x15:3)x2-72x2=………km
Trece prin
(396:3+21x24):2-44x7=……….țări

Sarcina 3
Calculând corect,vei afla anul nasterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza
4365-(3x147+526x4)=
Joc didactic – „Care e semnul de operație care lipsește?”
Reguli:
 se lucrează frontal;
 elevii sunt apreciați individual;
 timp de lucru: 3 minute.

Desfășurare:
- elevii sunt atenți;
- se prezintă desenul ( pe tablă sau imprimat pe carton);
- învățătorul citește fiecare propoziție , iar elevii răspund. 2 9 140 27

Conținutul jocului:

Dintre numerele date, alege-l pe cel mai mic număr par; ( 2 )


- mărește-l de 9 ori; (9 x 2 = 18)
X —
+
- rezultatul obținut mărește-l cu 140; (18 + 140 = 158) 2 9 140 27

- micșorează noul rezultat cu 27. (158 – 27 = 131) R.: 131


Unește totul într-un singur exercițiu.

Se notează exercițiul pe tablă: 2 x 9 + 140 – 27 =

Pe parcursul rezolvării se cer informații suplimentare în legătură cu terminologia operațiilor de adunare, scădere, inmulțire și se
notează semnul operației matematice respective, folosind marker sau creta colorată, după caz.

S-ar putea să vă placă și