Sunteți pe pagina 1din 16

Prof.înv.

primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE – CLASA A III-A


SEMESTRUL I

Unitatea de învățare: Fantezii de toamnă - Recapitulare


Nr. ore: 2 / săpt.I

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1. Recapitulare. Evaluare 12.09 -bloc de desen A4, - observare


2.1. inițială planşe model, desene sistematică
(tehnici de lucru învățate în 14.09 ale copiilor, - evaluare
cl a II-a) reproduceri de artă, frontală și
imagini individuală

Unitatea de învățare: Arta din jurul tău


Nr. ore: 5 / săpt.II-IV

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1. Trusa micului artist 19.09 -familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru -bloc de desen A4, -observare
1.2. Materiale şi instrumente -exemplificarea utilizării diverselor materiale şi tehnici, pe planşe model, desene sistematică
2.1. necesare pentru orele de reproduceri şi pe lucrările elevilor ale copiilor, - evaluare
2.3. Arte vizuale şi abilităţi -exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, pensule, vasul reproduceri de artă, frontală și
2.4. practice de apă, carioca, pastel, hârtie colorată) şi tehnici de lucru imagini individuală
(acuarelă, guaşă, tempera, colaj, mixte) - exerciţiul,
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

manual pag. 8-9 -aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat cu diferite conversaţia,
instrumente demonstraţia,
-asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate (tehnici observaţia,
ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale colajului, ale explicaţia
modelajului)
-exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic în
tehnica acuarelei

2. 1.1. Ce este arta? 21.09 -identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea de -bloc de desen A4, - observare
1.2. Comunicarea prin imagini broșuri, pliante, albume de artă, vizionarea de filme, planşe model, desene sistematică
2.1. (2 ore) 26.09 documentare, clipuri, reclame ale copiilor, - evaluare
2.3. manual pag. 10-11 -mesaje exprimate prin publicitatea stradală reproduceri de artă, frontală și
2.4. -identificarea mesajului transmis prin imagine în pictură, imagini individuală
desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative textile, - exerciţiul,
monumentale, ceramice, vestimentație sau bijuterii, conversaţia,
arhitectură și/sau scenografie, fotografie și prin artele demonstraţia,
spectacolului explicaţia
3. 1.1. Cum percepi lumea din 28.09 -discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului uman -bloc de desen A4, - observare
1.2. jurul tău? -participarea la discuții despre diferențierea luminozității, planşe model, desene sistematică
2.1. Cum funcţionează ochiul? recunoașterea formei, perceperea culorii obiectelor, ale copiilor, - evaluare
2.3. manual pag. 12-13 orientarea în spațiu, menținerea atenției și echilibrului. reproduceri de artă, frontală și
2.4. -observarea formelor naturale (elemente de morfologie imagini individuală
vizuală) - exerciţiul,
-exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii unor conversaţia,
efecte vizuale demonstraţia
4. 1.1. Recapitulare. Evaluare 03.10 -realizarea unui proiect cu tema: Cum te comporţi în muzeu? - broşuri, pliante de - observare
2.5. Proiect: -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la la muzee sistematică
Cum te comporţi în întrebări referitoare la unitatea parcursă - exerciţiul, - evaluare
muzeu? conversaţia, frontală și
observaţia, analiza individuală

manual pag.14
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Lumea în creion


Nr. ore: 6 / săpt.V-VII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1. Ce poţi face cu un -exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj -bloc de desen A4, - observare
1. 1.2. creion? 10.10 plastic pe planşe model, imagini, reproduceri de artă; planşe model, desene sistematică
2.1. Punctul – element de -observarea punctului ca element constitutiv al universului ale copiilor, - evaluare
2.3. limbaj plastic vizual (dimensiuni, fragmentări, contraste) reproduceri de artă, frontală și
2.5. Aplicație: Brad punctat -exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic cu imagini individuală
ajutorul punctului - exerciţiul,
manual pag. 16-17 -identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce conversaţia,
poate exprima el) demonstraţia

1.1. Ritmul liniilor 12.10 -exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic -bloc de desen A4, - observare
2. 1.2. Linia – element de limbaj pe planşe model, imagini, reproduceri de artă planşe model, desene sistematică
2.1. plastic. Modele de linii: -exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, ale copiilor, - evaluare
2.3. Brazi oblice, curbe, frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse etc. reproduceri de artă, frontală și
2.5. -observarea formelor naturale (elemente de morfologie imagini individuală
manual pag. 18 vizuală) - exerciţiul,
-exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la gros) conversaţia,
pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de volum demonstraţia

3. 1.1. Perspectiva 17.10 -exerciţii de observare a liniei de orizont pe planşe model, -bloc de desen A4, - observare
1.2. Aplicație: Drum pierdut imagini, reproduceri de artă planşe model, desene sistematică
2.1. -exerciţii de clasificare a elementelor unui peisaj (înălţime, ale copiilor, - evaluare
2.3. manual pag. 19 lăţime şi adâncime) reproduceri de artă, frontală și
2.5. -realizarea unui peisaj respectând regulile perspectivei imagini individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

4. 1.1. Cum desenezi un 19.10 -exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe planşe -bloc de desen A4, - observare
1.2. personaj? model, imagini, reproduceri de artă planşe model, desene sistematică
2.1. Portretul. Aplicație: -exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau de gri- ale copiilor, - evaluare
2.3. Desenează-l pe Andrei! închis prin valorare (hașurare) reproduceri de artă, frontală și
2.5. manual pag. 20-21 -compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze imagini individuală
corpul uman

5. 2.3. Recapitulare Evaluare 24.10 -realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi analiza lucrările elevilor - observare
2.5. Proiect: Carte de colorat acestora în funcţie de criterii stabilite - AMII (computer, sistematică
manual pag. 22 26.10 -notarea compoziţiilor realizate de către elevi tabletă) - evaluare
(2 ore) - conversația, frontală și
observația, analiza individuală

Unitatea de învățare: Magia culorilor


Nr. ore: 6 / săpt.VIII-X

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1. Povestea culorilor 07.11 -identificarea culorilor din cercul culorilor -bloc de desen A4, - observare
1.2. Culori primare şi culori irecunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în imagini planşe model, desene sistematică
2.1. binare 09.11 şi în jurul nostru ale copiilor, - evaluare
2.3. Aplicație: -dialog provocat privind semnificaţia culorilor: „Care este reproduceri de artă, frontală și
2.5. Titirezul fermecat culoarea ta preferată?” imagini individuală
Experiment: -compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze
Descompunerea culorilor culorile primare şi/sau pe cele binare
(2 ore)
manual pag. 24
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

2. 1.1. 14.11 -ientificarea nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri de -bloc de desen A4, - observare
1.2. Forme şi nuanţe Forma artă planşe model, desene sistematică
2.1. spontană. Forma elaborată -exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a ale copiilor, - evaluare
2.3. Aplicație: Joc de culori două culori vecine în cercul culorilor reproduceri de artă, frontală și
2.5. -nuanţarea bilaterală a unei culori imagini individuală
manual pag. 26-27 -realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite tehnici: - exerciţiul,
monotipia, fuzionarea, stropirea forţată a culorilor, tehnica conversaţia,
sforii colorate, dirijarea jetului de aer demonstraţia
3. 1.1. Tonuri şi nonculori 16.11 -identificarea şi folosirea nonculorilor -bloc de desen A4, - observare
2.2. Volumul obiectelor -sesizarea rolului nonculorilor planşe model, desene sistematică
3.2. Aplicație: -observarea şi identificarea tonurilor unei culori ale copiilor, - evaluare
Vas cu flori -combinarea celor două nonculori în proporţii diferite reproduceri de artă, frontală și
-combinarea în proporţii diferite a două culori opuse în imagini individuală
manual pag. 28-29 cercul culorilor - exerciţiul,
-realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind tonuri conversaţia,
de culoare demonstraţia

4. 1.1. Recapitulare. 21.11 -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la lucrările elevilor - observare
2.4. Evaluare întrebări referitoare la unitatea parcursă - AMII (computer, sistematică
3.1. Proiect: Sunt român! 23.11 -realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi tabletă) - evaluare
manual pag. 30 decorarea iei româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; - conversația, frontală și
(2 ore) pictură în forme spontane – Covoraşul românesc; pictură în observația, analiza individuală
tonuri de culoare – Căni de lut, decupaj - Hora unirii, colaj –
Harta României
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: La gura sobei


Nr. ore: 5 / săpt.XI-XIII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1. În casa bunicii 28.11 -recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca elemente -bloc de desen A4, - observare
1.2. Cusături şi împletituri decorative planşe model, desene sistematică
2.1. Aplicație: Semn de carte -observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, ale copiilor, - evaluare
2.3. imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale reproduceri de artă, frontală și
2.5. manual pag. 32-33 decorative etc.) imagini individuală
-definirea stilizării
-confecţionarea unui semn de carte din etamină

2. 1.1. Atelierul lui Moş Crăciun 05.12 -participarea la discuţii privind elementele decorative -bloc de desen A4, - observare
1.2. Șablonare. Decupare specifice sărbătorilor de iarnă planşe model, desene sistematică
2.1. Aplicație: -identificarea materialelor din care sunt confecționate ale copiilor, - evaluare
2.3. Steluțe pentru pom diverse obiecte reproduceri de artă, frontală și
2.5. -confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, imagini individuală
manual pag. 34-35 oameni-de-zăpadă etc. - exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
3. 1.1. Vine Anul Nou! 07.12 -vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare -bloc de desen A4, - observare
2.2. Elemente decorative -formularea unor întrebări şi răspunsuri despre planşe model, desene sistematică
3.2. Aplicații: obiceiurile populare ale copiilor, - evaluare
Mască; felicitare -participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Anul reproduceri de artă, frontală și
Nou imagini individuală
-îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea - exerciţiul,
formei de felicitare conversaţia,
manual pag. 36-37 -crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, împletirea, demonstraţia
coaserea şi lipirea
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

4. 1.1. Recapitulare. 12.12 -expoziţie de lucrări lucrările elevilor - observare


2.4. Evaluare -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la - AMII (computer, sistematică
3.1. 14.12 întrebări referitoare la unitatea parcursă tabletă) - evaluare
Proiect: Păpuşi vesele -realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele - conversația, frontală și
(2 ore) observația, analiza individuală
manual pag. 38

Unitatea de învățare: Lumini și umbre


Nr. ore: 6 / săpt.XIV-XVI

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1. Culori calde, culori reci 19.12 -recunoaşterea culorilor calde şi a celor reci -bloc de desen A4, - observare
1.2. Semnificaţia culorilor -obţinerea culorilor reci prin amestecul în proporţie mai planşe model, desene sistematică
2.1. Aplicație: Cizmuliţa- mare a culorilor albastru, violet, verde cu alte culori în ale copiilor, - evaluare
2.3. surpriză cantitate mai mică reproduceri de artă, frontală și
2.5. -obţinerea culorilor calde prin amestecul în proporţie mai imagini individuală
manual pag. 40-41 mare a culorilor roșu, oranj, galben cu alte culori în cantitate
mai mică
-exerciţiu – desenarea, decuparea şi decorarea unei
cizmuliţe în culori calde şi culori reci
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

2. 1.1. Arta realizării fotografiei 21.12 -participarea la discuţii privind importanţa fotografiei -bloc de desen A4, - observare
1.2. Mici secrete -cunoaşterea componentelor aparatului foto planşe model, desene sistematică
2.1. pentru realizarea -exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și deosebirilor dintre ale copiilor, - evaluare
2.3. unei fotografii reuşite exprimarea în limbaj fotografic și limbajul artelor plastice pe reproduceri de artă, frontală și
2.5. aceeași temă (vas cu flori - pictură şi vas cu flori - imagini individuală
manual pag. 42-43 fotografie) - exerciţiul,
-realizarea unui album foto cu o anumită temă conversaţia,
demonstraţia

3. 1.1. Mari artişti (extindere) 16.01 -vizionarea unui documentar (PPT) despre Nicolae -bloc de desen A4, - observare
2.2. Nicolae Grigorescu Grigorescu planşe model, desene sistematică
3.2. manual pag. 44-45 -identificarea unor opere importante ale artistului ale copiilor, - evaluare
-organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu reproduceri de artă, frontală și
întrebări despre Nicolae Grigorescu imagini individuală
- exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
4. 1.1. Recapitulare. Evaluare 18.01 -expoziţie de lucrări lucrările elevilor - observare
2.4. Proiect: -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la - AMII (computer, sistematică
3.1. Ramă pentru fotografii 23.01 întrebări referitoare la unitatea parcursă tabletă) - evaluare
manual pag. 46 -realizarea unei rame pentru fotografii - conversația, frontală și
(2 ore) observația, analiza individuală

5. 1.1. Proiect: 25.01 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în lucrările elevilor - observare
2.4. Desen animat (Lizuca și pictură, desen/grafică - AMII (computer, sistematică
3.1. Patrocle) -exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme ușor tabletă) - evaluare
manual pag. 47 de recunoscut - conversația, frontală și
-realizarea unui desen animat după o poveste cunoscută observația, analiza individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Micii artiști


Nr. ore: 2 / săpt.XVII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1; Recapitulare sumativă. 30.01 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. lucrările elevilor - observare
1. 2.3 Evaluare sumativă -prezentrea criteriilor personale. - AMII (computer, sistematică
Proiect: Desen animat 01.02 -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice tabletă) - evaluare
-identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a - conversația, frontală și
obiectelor realizate observația, analiza individuală
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor

SEMESTRUL II

Unitatea de învățare: Viața pe pământ


Nr. ore: 17 / săpt.XVIII-XXVII Săpt.XXIV - Să fii mai bun!

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

2.2; Arta plierii hârtiei 13.02 -crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și - manual,
1. 2.3; Origami. Aplicație: materiale diferite hârtie glacee, , lipici -observare
2.4; Pisicuţă 15.02 - realizarea de compoziții simple folosind aplicații - exerciţiul, sistematică,
(2 ore) informatice conversaţia, -evaluare
demonstraţia, frontală și
observaţia, individuală
explicaţia
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.1; Arta rulării hârtiei 20.02 -observarea unor imagini - manual,


2. 2.2; Quilling. Aplicație: -identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea obiectelor hârtie glacee, lipici, -observare
2.3; Ramă foto 22.02 -definirea tehnicii origami, kirigami imagini sistematică,
2.4; (2 ore) -descrierea etapelor necesare pentru realizarea lucrării - exerciţiul, -evaluare
-confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami conversaţia, frontală și
-confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami demonstraţia, individuală
explicaţia

1.1; Felicitări, cu drag! 27.02 -recunoasterea fazelor de confectionare a unei felicitări și - materiale:
3. 2.1; Monotipie. Aplicație: descrierea etapelor de lucru manualul, caietul -observare
2.2; Pastel -exprimarea opiniilor referitoare la utilizarea acestor lucrăride arte vizuale şi sistematică,
-întocmirea unui plan pentru realizarea unei felicitări abilităţi practice -evaluare
-desenarea şi tăierea unor discuri de carton colorat hârtie glace, frontală și
-analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale, estetice
foarfece, lipici, individuală
şi economice șabloane
- procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
2.2; Colaj. 01.03 -participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre -bloc de desen A4,
4. 2.3; Aplicații: Ghiocel; cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii planşe model, desene -observare
2.4; Fluturi veseli 06.03 etc. (subiectul compoziției/lucrării) ale copiilor, sistematică,
(2 ore) -selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de - exerciţiul, -evaluare
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea conversaţia, frontală și
obținerii unor rezultate anticipate demonstraţia, individuală
observaţia,
explicaţia
1.1; Arta sculpturii 08.03 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. -observația, -observarea
5. 2.2; Modelaj în lut. Aplicație: -prezentrea criteriilor personale. explicația, sistematică
2.3; Vas din lut -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice conversația euristica, -proba practică,
2.4; -identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a -materiale plelucrate, analiza,
obiectelor realizate schite ale unor aprecierea
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii; produse simple
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor -frontală,
individuală, pe grupe
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.1; Forme din plastilină 13.03 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. -observația, -observarea
6. 2.1; Modelaj. Aplicație: -prezentrea criteriilor personale. explicația, sistematică
2.2; Glob pământesc -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice conversația euristica, -proba practică,
-identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a -plastilină, schite ale analiza,
obiectelor realizate unor produse simple aprecierea
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii; -frontală,
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor individuală, pe grupe

2.2; Forme din hârtie 15.03 -observarea unor lucrări realizate anterior; -observația, -observarea
7. 2.3; amestecată -identificarea etapelor de lucru; explicația, sistematică
2.4; Modelaj. Aplicație: 20.03 -dialog dirijat pe tema necesităţii de a alcătui un plan conversația euristica, -proba practică,
Macheta unui Vulcan înaintea de realizarea oricărui produs -materiale plelucrate, analiza,
(2 ore) -descrierea acţiunilor desfăşurate în cadrul fiecărei etape a schite ale unor aprecierea
realizării unui produs produse simple
-ordonarea logică a etapelor unei activităţi din perspectiva -frontală,
planificării unei activităţi proprii individuală, pe grupe

1.1; Sărbătorim Paştele! 22.03 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. -bloc de desen A4,
8. 2.2; Decorare. Aplicație: Ouă -prezentrea criteriilor personale. planşe model, desene -observare
2.3; vesele de Paşte 12.04 -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice ale copiilor, sistematică,
2.4; (2 ore) -identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a - exerciţiul, -evaluare
obiectelor realizate conversaţia, frontală și
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii; demonstraţia, individuală
observaţia,
explicaţia
-manualul
1.1; Din folclorul copiilor 17.04 -participarea la discuţii privind elementele decorative -bloc de desen A4, - observare
9. 2.1; Ornamentare. Tradiţii. specifice tradițiilor din diferite zone planşe model, desene sistematică
2.2; Aplicație: Caloian 19.04 -identificarea materialelor din care sunt confecționate ale copiilor, - evaluare
(2 ore) diverse obiecte reproduceri de artă, frontală și
-confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, imagini individuală
oameni-de-zăpadă etc. - exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

2.2; Mari artişti (extindere) 24.04 -vizionarea unui documentar (PPT) despre Constantin -bloc de desen A4, - observare
10. 2.3; Constantin Brâncuşi. Un Brâncuși planşe model, desene sistematică
2.4; zeu al sculpturii -identificarea unor opere importante ale artistului ale copiilor, - evaluare
-organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu reproduceri de artă, frontală și
întrebări despre Nicolae Grigorescu imagini individuală
- exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
1.1; Recapitulare. Evaluare 26.04 - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
11. 2.2; Proiect: Vază din ipsos diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de - exerciţiul, -observare
2.3; grup conversaţia, sistematică,
2.4; - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și demonstraţia, -evaluare
materiale diferite observaţia, frontală și
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații explicaţia individuală
informatice

Unitatea de învățare: Şi tu poți fi arhitect!


Nr. ore: 5 / săpt.XXVIII-XXX

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1; Casa de vis 03.05 -realizarea unor obiecţe utile folosind materialele colectate, -observația, -observarea
1. 2.1; Macheta unei case. utilizând tehnici diverse: lipire, asamblare explicația, sistematică
2.2; Aplicație: Cine stă aici? -analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale, estetice conversația euristica, -proba practică,
23; şi economice -materiale plelucrate, analiza,
2.4; -analiză critică a produsului obţinut, în funcţie de efortul schite ale unor aprecierea
individual produse simple
-frontală,
individuală, pe grupe
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.1; Sate și oraşe 08.05 -realizarea unor compoziţii folosind materialele colectate -observația, -observarea
2. 2.1; Macheta unui oraş/ sat. -folosirea corectă a tehnicilor combinate de decupare, explicația, sistematică
2.2; Aplicație: Pe strada asamblare, lipire conversația euristica, -proba practică,
23; principală -analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale , -materiale plelucrate, analiza,
2.4; estetice şi economice schite ale unor aprecierea
-analiza critică a produsului obţinut, în funcţie de efortul produse simple
individual -frontală,
individuală, pe grupe

1.1; Castele de poveste 10.05 -aplicarea ideilor personale în realizarea de produse în cadrul -observația, -observarea
3. 2.1; Macheta unui castel. unui grup explicația, sistematică
2.2; Aplicație: Castelul meu -fixarea rolului în echipă în funcţie de interesele şi conversația euristica, -proba practică,
23; aptitudinile individuale -materiale plelucrate, analiza,
2.4; -folosirea corectă a tehnicilor combinate de tăiere, schite ale unor aprecierea
asamblare, lipire produse simple
-analiză critică a produsului obţinut, în funcţie de efortul -frontală,
individual individuală, pe grupe

1.1; Mari artişti (extindere) 15.05 -vizionarea unui documentar (PPT) despre Antoni Gaudi -bloc de desen A4, -observarea
4. 2.1; Antoni Gaudi. Lumea -identificarea unor opere importante ale artistului planşe model, desene sistematică
2.2; fantastică a unui arhitect -organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu ale copiilor, -proba practică,
23; întrebări despre Nicolae Grigorescu reproduceri de artă, analiza,
2.4; imagini aprecierea
- exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
1.1; Recapitulare. Evaluare 17.05 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. lucrările elevilor - observare
5. 2.1; Proiect. Strada şcolii -prezentrea criteriilor personale. - AMII (computer, sistematică
2.2; -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice tabletă) - evaluare
23; -identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a - conversația, frontală și
2.4; obiectelor realizate observația, analiza individuală
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Lumea copiilor


Nr. ore: 6/ săpt.XXXI-XXIII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1; Micul croitor 22.05 -observarea cusăturilor decorative ca puncte decorative pe -observaţia dirijată, -observarea
1. 2.3; Croire şi coasere. diferite obiecte: costume populare mileuri, fețe de masă ; exerciţiul, dialogul sistematică
2.4; Aplicație: Peştişorul- -exprimarea opiniilor privind utilitatea deprinderii dirijat, explicaţia, -proba practică,
2.5 penar cusăturilor decorative; demonstraţia analiza,
-învățarea punctelor de cusătură; -pânză, aţă colorată, aprecierea
-executarea demonstrativa a punctului oblic; ac, foarfece, etamină
-realizarea pe pânză a unui desen - act. frontală,
-realizarea punctului în urma acului pe conturul desenului individuală

1.1; Atelierul fanteziei 24.05 -transformarea lucrurilor vechi în idei creative; -observaţia dirijată, -observarea
2. 2.3; Articole de vestimentaţie. -exerciții de imprimare cu culori pe suprafața unui tricou; exerciţiul, dialogul sistematică
2.4; Accesorii -exerciții de coasere a nasturilor pe o sacoșă; dirijat, explicaţia, -proba practică,
2.5 Aplicație: Pelerina -realizarea unei pelerine urmărind etapele de lucru; demonstraţia analiza,
supereroului -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. -pânză, aţă colorată, aprecierea
-prezentrea criteriilor personale. ac, foarfece, etamină
-analiza unui produs, după criterii practice şi estetice - act. frontală,
individuală
1.1; Arta păpuşărească 29.05 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. -observaţia dirijată, -observarea
3. 2.3; Marionete. Aplicație: -prezentrea criteriilor personale. exerciţiul, dialogul sistematică
Teatrul de umbre -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice dirijat, explicaţia, -proba practică,
-identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a demonstraţia analiza,
obiectelor realizate -pânză, aţă colorată, aprecierea
-selectarea lucrarilor, sugestii ac, foarfece, hârtie
- realizarea unui teatru de umbre urmărind etapele de lucru; de copt; carton;
-exerciții de decorare a ramei cu hârtie colorată - act. frontală,
individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.1; Magazinul de jucării 31.05 -intuirea mai multor modele; -observaţia dirijată, -observarea
4. 2.3; Jucării din materiale -însuşirea tehnicilor de lucru; exerciţiul, dialogul sistematică
2.4; reciclabile. Aplicație: -realizarea unui obiect la alegere; dirijat, explicaţia, -proba practică,
Roboțel / Fluturaşul eco. exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. demonstraţia analiza,
-prezentrea criteriilor personale. -pânză, aţă colorată, aprecierea
-analiza unui produs, după criterii practice şi estetice ac, foarfece, hârtie
-identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a de copt; carton;
obiectelor realizate - act. frontală,
individuală
1.1; Zmeu – o jucărie veche 05.06 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. -observaţia dirijată, -observarea
5. 2.3; de milenii -prezentrea criteriilor personale. exerciţiul, dialogul sistematică
2.5 Şablonare. Aplicație: -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice dirijat, explicaţia, -proba practică,
Dragon zburător -identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a demonstraţia analiza,
obiectelor realizate -pânză, aţă colorată, aprecierea
-selectarea lucrarilor, sugestii ac, foarfece, carton;
- realizarea unui teatru de umbre urmărind etapele de lucru; - act. frontală,
-exerciții de decorare a ramei cu hârtie colorată individuală
1.1; Recapitulare. Evaluare 07.06 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. lucrările elevilor - observare
6. 2.3; Proiect: Decor -prezentrea criteriilor personale. - AMII (computer, sistematică
-analiza unui produs, după criterii practice şi estetice tabletă) - evaluare
-identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a - conversația, frontală și
obiectelor realizate observația, analiza individuală
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Micii artiști


Nr. ore: 2 / săpt.XXXIV

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1; Recapitulare finală. 12.06 -exprimarea unor opinii privind calitatea unor produse. lucrările elevilor - observare
1. 2.3 Evaluare finală -prezentrea criteriilor personale. - AMII (computer, sistematică
Proiect: Cu toţii suntem 14.06 -analiza unui produs, după criterii practice şi estetice tabletă) - evaluare
talentaţi! -identificarea căt mai multor posibilităţi de utilizare a - conversația, frontală și
obiectelor realizate observația, analiza individuală
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor