Sunteți pe pagina 1din 7

Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


DISCIPLINA: ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE
NUMAR DE ORE PE SAPTAMANA: 1
SEMESTRUL II

Arii curriculare : Arte si Tehnologii


Disciplina : Arte vizuale si abilitati practice
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Semestrul II- 14 ore
Manual : Arte vizuale si abilitati practice, Editura Litera
Autori : Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu

1
Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

UNITATEA DE INVATARE : MESERIILE PAMANTULUI


Numar de ore alocat : 4
Perioada : 12. 02. – 5. 03. 2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse Evaluare


continut
12.02 1.1; 2.2; Compoziția Recapitulare – abilități formate și cunoștințe Resurse materiale: Reproduceri -
2.3; 2.4 dobândite în primul semestru Obiecte tradiționale rezultate din meșteșuguri Observarea
Simboluri și casete folosite în manual tradiționale, modului de lucru
Vorbind despre artă – pașii pe care îi facem Fotografii care spun povești, și implicarea în
atunci când privim o operă de artă, ca să Hârtie liniată și neliniată activitățile
înțelegem mesajul creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, propuse
Reguli în realizarea unei compoziții. radieră, acuarele, tușuri, guașe, tempera, hârtie
Realizarea de compoziții la alegere, atunci colorată, pensulă, burete, foarfece, lipici, etc. Analiza
când se dau mai multe titluri Resurse procedurale: conversatia, explicatia, produselor
demonstratia, exercitiul, munca independenta obținute, după
Forme de organizare: frontal, individual, in criterii date
echipe/ pe perechi
19.02 1.1; 2.2; Valoarea Subiecte de discuție - frontal: Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată Observarea
2.3; 2.4 Desenul, pictura, fotografia – pasiune sau creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, modului de lucru
meserie? radieră, acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, și implicarea în
Meșteri populari și meșteșuguri tradiționale ulei, hârtie colorată, pensulă, burete, foarfece, activitățile
Povești din bucătărie lipici, ziare sau reviste vechi, tuburi de hârtie propuse
Crezi că există meserii doar pentru femei sau igienică etc.
doar pentru bărbați? Resurse procedurale: conversatia, explicatia, Analiza
Conceptul de valoare demonstratia, exercitiul, munca independenta produselor
Realizarea de compoziții la alegere, atunci Forme de organizare: frontal, individual, in obținute, după
când se dau mai multe titluri echipe/ pe perechi criterii date

2
Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

26.02 1.1; 2.2; Tehnica Conceptul de linie directoare în fotografie Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată
2.3; 2.4 hașurii, Arta decorativă; recunoașterea creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, Observarea
desenul în meșteșugurilor tradiționale radieră, acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, modului de lucru
creioane Stilizarea - ulei, hârtie colorată, pensulă, burete, foarfece, și implicarea în
colorate și Tehnici combinate: hașura, desenul în lipici, ziare sau reviste vechi, tuburi de hârtie activitățile
acuarela creioane colorate și acuarela igienică etc. propuse
Realizarea de compoziții la alegere, atunci Resurse procedurale: conversatia, explicatia,
când se dau mai multe titluri demonstratia, exercitiul, munca independenta Analiza
Forme de organizare: frontal, individual, in produselor
echipe/ pe perechi obținute, după
criterii date
5.03 1.1; 2.2; 2.3; Evaluare Analiza si evaluarea lucrarilor realizate pe Resurse materiale: produse realizate Evaluare sumativa
2.4 parcursul unitatii de invatare Resurese procedurale: conversaia, turul galeriei
Forme de organizare: frontal, individual,

3
Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

UNITATEA DE INVATARE : LUMEA FLORILOR


Numar de ore alocat : 3 ore
Perioada : 23.04. – 14.05.

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse Evaluare


continut
12.03 1.1; 2.1; Tehnica indoirii si Subiecte de discuție - frontal: Resurse materiale: Reproduceri - Luchian, Tonitza Observarea
2.3; kirigami Florile inspiră, Circuitul vieții, Obiecte tradiționale rezultate din meșteșuguri modului de lucru
Natură moartă tradiționale, și implicarea în
Cum se analizează o reproducere: Fotografii care spun povești, activitățile
Lorica cu crizanteme, de Ștefan Hârtie liniată și neliniată propuse
Luchian creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, radieră,
acuarele, tușuri, guașe, tempera, hârtie colorată, pensulă, Analiza
burete, foarfece, lipici, etc. produselor
Resurse procedurale: conversatia, explicatia, obținute, după
demonstratia, exercitiul, munca independenta criterii date
Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/ pe
perechi Autoevaluare
17.03 1.1; 2.1; Tehnici combinate: Obținerea de flori de hârtie prin Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată Observarea
2.3; Desenul pas cu pas tehnica kirigami creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, radieră, modului de lucru
in creioane colorate Tehnici combinate: desenul pas cu acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, ulei, hârtie și implicarea în
pas în creioane colorate Povestea colorată, pensulă, burete, foarfece, lipici, ziare sau activitățile
unei semințe reviste vechi, tuburi de hârtie igienică etc. propuse
Realizarea unei compoziții după Resurse procedurale: conversatia, explicatia,
fragmentul Păpădia, de Ion demonstratia, exercitiul, munca independenta Analiza
Agârbiceanu Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/ pe produselor
perechi obținute, după
criterii date
16.04 1.1; 2.1; Tehnici Realizarea de frunze din jocuri de Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată Observarea
2.3; combinate:Tehnica linii creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, radieră, modului de lucru
acuarelei, Ghirlande de flori 3D acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, ulei, hârtie și implicarea în
fuzionarea, hasura Tehnica acuarelei, fuzionarea, colorată, pensulă, burete, foarfece, lipici, ziare sau activitățile
hașura: Natură moartă reviste vechi, tuburi de hârtie igienică etc. propuse
Resurse procedurale: conversatia, explicatia,
demonstratia, exercitiul, munca independenta Analiza
Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/ pe produselor
perechi obținute, după
criterii date
Autoevaluare

4
Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

UNITATEA DE INVATARE : IN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA


Numar de ore alocat : 3 ore
Perioada : 23.04.14.05.2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse Evaluare


continut
23.04 1.1; 2.1; 2.2; Tehnici Discuții despre următoarele Resurse materiale: Coli de bloc de desen, creioane Observarea modului de
2.3; 2.4 combinate: subiecte: Povestea unui fluture; colorate, cerate, radieră, acuarele, guașe sau lucru și implicarea în
Desenul in Animale-simbol; Animale de tempera, hârtie colorată, pensulă, burete, foarfece, activitățile propuse
creioane poveste lipici, ziare sau reviste etc.Aparat foto, fotografii etc. Analiza produselor
colorate, Discuții despre fotografia macro obținute, după criterii
amprentarea. Discuții despre animale-simbol; Resurse procedurale: conversatia, explicatia, date
Fotografia desen liber Animalul preferat - demonstratia, exercitiul, munca independenta Autoevaluare
macro Realizarea de forme 3D din Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/
materiale reciclabile: Crocodilul pe perechi

30.04 1.1; 2.1; 2.2; Tehnici Conceptul de lanț trofic; desen Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată Observarea modului de
2.3; 2.4 combinate: liber – lanț trofic creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, lucru și implicarea în
decupare dupa Realizarea unui colaj cu titlul radieră, acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, activitățile propuse
contur, rupere, Bufnița, animal-simbol ulei, hârtie colorată, pensulă, burete, foarfece, lipici,
colaj Realizarea unui colaj 3D prin ziare sau reviste vechi, tuburi de hârtie igienică etc. Analiza produselor
combinarea tehnicilor învățate Resurse procedurale: conversatia, explicatia, obținute, după criterii
Realizarea de forme 3D din demonstratia, exercitiul, munca independenta date
materiale reciclabile: Crocodilul Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/
Realizare de măști de animale sau pe perechi
animale pe băț pentru dramatizări
7.05 1.1; 2.1; 2.2; Tehnici Realizarea unui colaj 3D prin Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată Observarea modului de
2.3; 2.4 combinate: combinarea tehnicilor învățate creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, lucru și implicarea în
indoire, radieră, acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, activitățile propuse
impletire, colaj Realizarea de forme 3D din ulei, hârtie colorată, pensulă, burete, foarfece, lipici,
materiale reciclabile: Crocodilul ziare sau reviste vechi, tuburi de hârtie igienică etc. Analiza produselor
Resurse procedurale: conversatia, explicatia, obținute, după criterii
demonstratia, exercitiul, munca independenta date
Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/ Autoevaluare
pe perechi

5
Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

UNITATEA DE INVATARE : INVENTEAZA/REINVENTEAZA


Numar de ore alocat : 2 ore
Perioada : 14.05.2018- 21.05.2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse Evaluare


continut
14.05 2.1; 2.3; Tehnici Exercitii de modelare a sarmei si Resurse materiale: Observarea reacţiilor
2.4 combinate: de snuruire si innodare Coli de bloc de desen, creioane colorate, guașe sau copiilor pe parcursul
Modelare, Discuții despre a dărui. tempera, fâșii de hârtie colorată, sârmă modelabilă, activităţilor
indoire, Realizarea de obiecte ce pot fi pastă fimo
snuruire dăruite lipici, foarfece, materiale reciclabile etc.
Resurse procedurale: conversatia, explicatia, Analiza produselor
demonstratia, exercitiul, munca independenta obținute, după criterii
Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/ date
pe perechi
Autoevaluare
21.05 2.1; 2.3; Tehnici Exercitii de decupare, lipire, Resurse materiale: Hârtie liniată și neliniată Observarea reacţiilor
2.4 combinate:Luc stantare creion grafit, creioane colorate, cerate, peniță, copiilor pe parcursul
ru cu material Costume și decoruri pentru serbări radieră, acuarele, tușuri, guașe, tempera, acrilice, activităţilor
din natura, și nu numai ulei, hârtie colorată, pensulă, burete, foarfece, lipici,
decupare dupa Obiecte obținute din materiale ziare sau reviste vechi, tuburi de hârtie igienică etc. Analiza produselor
contur, reciclabile – plastic și hârtie - Resurse procedurale: conversatia, explicatia, obținute, după criterii
stantare Cocoșul ECO demonstratia, exercitiul, munca independenta date
Forme de organizare: frontal, individual, in echipe/
pe perechi Autoevaluare

6
Arte vizuale si abilitati practice, semestrul II , 2017-2018 , cls IV

UNITATEA DE INVATARE : TRECUT, PREZENT,VIITOR


Numar de ore alocat : 2 ore
Perioada : 4.06-11.06.2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse Evaluare


continut
1.1; Texturi. Aplicatii Discuții pe marginea următoarelor Resurse materiale: Fotografii cu Sagrada Observarea reacţiilor
tridimensionale subiecte: Clădirile povestesc, Joc și Familia copiilor pe parcursul
4.06 2.3; inspirație, lumea prin ochi diferiți reproduceri Ștefan Luchian,material textil, activităţilor
Spațiul în care trăim – la alegere, coli de bloc de desen, creioane colorate, cerate,
2.4 desen, pictură sau colaj reprezentând o radieră, acuarele, guașe sau tempera, hârtie Analiza produselor
casă sau o clădire mai puțin obișnuită colorată, pensulă, foarfece, lipici, materiale obținute, după criterii
din zone familiare copiilor – reciclabile etc date la începutul
Discuții despre Muzee ale Satului Resurse procedurale: conversatia, explicatia, activităților
Joc și inspirație cu texturi demonstratia, exercitiul, munca independenta
Aplicații tridimensionale Forme de organizare: frontal, individual, in
echipe/ pe perechi Evaluare și autoevaluare

11.06 1.1; Perspectiva in Lumea prin ochi diferiți – perspectiva Resurse materiale: Observarea reacţiilor
fotografie în fotografie Resurse procedurale: conversatia, explicatia, copiilor pe parcursul
2.3; Recapitulare – cunoștințe și abilități demonstratia, exercitiul, munca independenta activităţilor
formate de-a lungul anului școlar Forme de organizare: frontal, individual, in
2.4 echipe/ pe perechi
Analiza produselor
obținute, după criterii
date

Evaluare și autoevaluare