Sunteți pe pagina 1din 2

Schema

orara
Aria curriculară Plan Nr. de
Disciplina cadru ore Observaţii
alocate
I Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română 7–8 8 curriculum nucleu
aprofundat
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii
1. Matematică 3–4 4 curriculum nucleu extins
2. Cunoaşterea mediului 1 1

III Om şi societate
Religie 1 1

IV Arte
1. Educaţie plastică 1–2 1
2. Educaţie muzicală 1–2 1

V Educaţie fizică şi sport


Educaţie fizică 2–3 2

VI Tehnologii
Abilităţi practice 1–2 1

Discipline opţionale 1–3 1 Paleta copilăriei


(aria curriculară – Arte)
Număr de ore pe săptămână 18 – 20 20