Schema orara

Aria curriculară Disciplina I Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română II Matematică şi Ştiinţe ale naturii 1. Matematică 2. Cunoaşterea mediului

Plan Nr. de cadru ore alocate
7–8 8

Observaţii
curriculum nucleu aprofundat curriculum nucleu extins

3–4 1 1

4 1 1

III Om şi societate
Religie

IV Arte
1. Educaţie plastică 2. Educaţie muzicală

1–2 1–2

1 1

V Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică

2–3

2

VI Tehnologii
Abilităţi practice

1–2 1–3

1 1 Paleta copilăriei (aria curriculară – Arte)

Discipline opţionale

Număr de ore pe săptămână 18 – 20 20 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.