Sunteți pe pagina 1din 2

ov

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2021)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENȚE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE
1
Partea I - Numele și prenumele elevului: _______________________________________________________________________________
Școala: _______________________________________________________________________ Clasa: __________ Testul _______

RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS


ITEMI RĂSPUNS CORECT LIPSĂ RĂSPUNS
CORECT INCORECT
1
2

39
3
4
5 41
6
7
8
9
10
-

11
12
v

Data: Semnătura:
fo
VIDRA
ROSETTI
ALEXANDRU
TEORETIC
LICEUL
VIDRAEN_II_Citit_CAIET
ROSETTI
ALEXANDRU
TEORETIC
LICEUL
Il

1
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din Caietul
cadrului didactic.
ov
Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2021)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENȚE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE
Partea a II-a2 - Evaluarea calitativă Numele și prenumele elevului: ______________________________________________________
Școala: _____________________________________________________________________ Clasa: _____________ Testul: ______

Achiziții relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

39
41
Achiziții parțial dobândite,
necesitând măsuri remediale
-
v

Comentarii:
fo
VIDRA
ROSETTI
ALEXANDRU
TEORETIC
LICEUL
VIDRAEN_II_Citit_CAIET
ROSETTI
ALEXANDRU
TEORETIC
LICEUL
Data: Semnătura:
Il

2
Se completează, de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea/ integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta echilibrat,
argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.