Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

DATA:18.03.2021
CLASA: a V-a B
Profesor: Irimia Simona Maria
U.I. LTRC „Sfântul Francisc de Assisi”, structura Școala Gimnaziala „Costache Negri” Roman
OBIECTUL: MATEMATICĂ
Capitol: FRACŢII zecimale
TEMA LECŢIEI: Operații cu numere raționale pozitive. Exercitii
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de consolidare și evaluare a cunoştinţelor
Competente generale
 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
 Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
 Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
Competente specifice
1.2. Identificarea fracţiilor ordinare în contexte variate
2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau zecimale
3.4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor pentru compararea și efectuarea calculelor cu numere raţionale
4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor în situații date
4.4. Redactarea etapelor de rezolvare a unor probleme, folosind operații în mulţimea numerelor raţionale
5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calculi
6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.)

Obiective operaționale derivate din competențele specifice:

O1. Să identifice în exerciții și probleme operațiile cu numere raționale


O2. Să determine corect rezultatul unui exercițiu ce conține operații cu numere raționale
O3. Să aplice proprietățile operațiilor cu numerelor raționale în problemele practice
O4. Să utilizeze corect ordinea efectuării operațiilor cu numere raționale
STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independenta, exemplificarea.
b. Forme de organizare: frontală, individuală
c. Resurse materiale: manual digital , laptop, tabla virtuala,tableta grafica
d. aplicatii utilizate: Kahoot, manuale digitale
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecierea verbală, note.
LOCUL DE DESFĂȘURARE  : Online (lecție sincrona)
Bibliografie
 Programa şcolara pentru clasa a V –a, Matematica
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Matematica/ART/#book/00

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

C
O CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE M FORME EVALUARE
LECȚIEI P RESURSE RESURSE DE
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA
PROCEDU- MATERIALE ORGANIZ
ELEVILOR ARE
RALE
1. Moment Elevii intră pe contul lor Google, • Se pregătesc ∙instructajul laptop ∙ frontal ∙ observarea
organizatoric deschid aplicația Meet și intră în pentru lecţie verbal sistematică
2 min intâlnire: belawfp codul clasei conversaţia

2. O1 •Verifică tema in Google Classroom Elevii sunt atenti ∙ conversaţia ∙ caietele ∙ frontal ∙ evaluarea
Reactualizarea O2 si se rezolva pe tabla virtuala si raspund la Exemplificarea elevilor orală
cunoștintelor și Jamboard problemele nerezolvate intrebarile puse
verificarea temei acasa. de colegi si de
8 min profesor
3.Captarea Se urmăresc regulile de calcul in • Elevii vor fi ∙ convrsația Laptop ∙ frontal ∙ observarea
atenţiei exercițiile cu numere raționale p. 154 mobilizați să fie observația Manual digital sistematică
3 min https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa atenți.
%20a%20V-
a/Matematica/ART/#book/u5-p154-
155
4.Anunţarea CD Astazi o sa consolidam noțiunile • Ascultă cu ∙ explicaţia ∙ Tabla virtuala ∙ frontal
titlului lecţiei şi O1 învățate despre fracții zecimale atenţie. ∙ observaţia ∙ ∙ expunerea
O2
a obiectivelor Se scrie titlul lecţiei pe tabla virtuală : • Reţin titlul și îl
2 min Ordinea efectuarii operațiilor cu notează in caiete.
numere raționale pozitive
Se prezintă obiectivele lectiei.
CS Elevii ajuta la rezolvarea urmatoarelor Elevii sunt atenţi ∙exercitiul
5. Dirijarea 1.2 exercitii , la explicaţiile ∙ explicaţia
2.2
activitatii de 3.2
Manual: pag. 156: 5,6 date, scriu in problematizarea ∙tableta grafica ∙ frontal ∙ observarea
consolidare 4.2 caiet, ridica mana ∙ conversaţia ∙ caietele sistematică
15 min 5.2 in Meet sau isi exemplul Manual virtual ∙ individual ∙ evaluare
exprima dorinta munca Tabla virtuala orală
CD de a raspunde. independenta
O1
O2
Dictează
O3 modalitatea de
O4 rezolvare.
6. Evaluarea CD Elevii se conecteaza pe portalul Elevii intra pe exerciţiul Frontal evaluare orală∙
17 min O1 Kahoot si acceseaza testul Kahoot link, isi trec conversaţia Laptop individual observarea
O2
O3
pentru evaluarea cunostintelor. numele si raspund Manual digital sistematică
O4 https://kahoot.it/challenge/02581876? la intrebarile de -telefon
challenge-id=2f37ef27-e1b8-4949- pe ecranul
8dac-783434807655_1616005915625 Kahoot, alegand
varianta corectă.
7. Tema pentru Se propun exercitii din manual pentru Elevii noteaza conversaţia Caiet frontal Evaluare
acasa si tema de acasa. tema in caiet Tabla orală/
evaluarea EX: 8 pag 156. Manual scrisa(note)
3 min Se dau indicatii pentru rezolvarea
temei.
Se apreciaza verbal/ scris elevii care
s-au remarcat in timpul orei.