Sunteți pe pagina 1din 2

NUMERE INTREGI ( MULTIMEA Z)

Opusul unui număr întreg (în Z)


Mulțimea numerelor întregi se notează cu ​Z​. Mulțimea ​Z​ conține ​*numere
întregi pozitive( +1, 2, 3, 4….), *numărul zero(0), și *numere întregi
negative( -1, -2, -3, -4….).
Opusul numărului întreg „+a” este numărul întreg „-a”. Opusul
numărului întreg „-a” este numărul întreg
„+a”. Suma dintre un număr întreg și
opusul său este zero.

EX 1)​ Opusul numărului întreg -7 este +7;


EX 2)​ Opusul numărului întreg +10 este -10;
EX 3)​ +7+(-7)=0; -5+5=0.

Operatii cu numere intregi in Z – cu semn. Adunarea /Scaderea – reguli, exemple


1. ​Dacă cele două numere au același semn (PLUS și PLUS +a+a/ MINUS și MINUS
-a-a) se efectuează adunarea numerelor (fără semne) iar la rezultat se pune semnul
comun lor EXP -6-7= – (6+7)= -13, +5+10 = +(5+10)= +15.

2. Dacă cele două numere au semne diferite ( PLUS și MINUS +a-b/ MINUS și PLUS
-a+b) se efectuează scăderea numerelor (din numărul mai mare scădeți numărul mai
mic – dar fără semne) iar rezultatul va avea semnul numărului mai mare EXP -10+3 =
numărul mai mare 10 (fără semn ) – numărul mai mic 3 (fără semn) 10-3 = -7
(rezultatul va avea semnul lui 10(minus))