Sunteți pe pagina 1din 3

MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI

Se numeste numar întreg, numarul natural 0 sau orice numar natural diferit de 0
precedat fie de semnul ,,+’’ fie de semnul “-“.
Numerele precedate de semnul – se numesc numere întregi negative si sunt mai
mici decat 0, iar numerele precedate de semnul + se numesc numere întregi pozitive
si sunt mai mari decat 0.
Multimea numerelor întregi se noteaza cu Z.
Z={……-2,-1,0,+1,+2….},
Z*=Z\{0} -multimea numerelor întregi nenule;
Multimea {+1,+2,+3,….}este o submultime a lui Z,se noteaza cu Z+ si se numeste
multimea numerelor întregi pozitive.

Multimea {-1,-2,-3,…}este o submultime a lui Z, se noteaza cu Z_ si se numeste


multimea numerelor întregi negative.
Z+ ¿ {0}- multimea numerelor întregi negative.

Propun problema2, grupând numerele în functie de notiunile predate.

Numerele întregi pot fi reprezentate pe axa numerelor.


Axa numerelor este o dreapta pe care am fixat: o origine,un sens pozitiv si o
unitate de masura.

u.m

-3 -2 -1 0 +1 +1
+2 +3

Reprezentam pe axa numerele naturale.

u.m

-3 -2 -1 0 +1 +1
+2 +3

1 2 3

Se observa ca orice numar natural n coincide cu numarul intreg pozitiv +n;


Notam +n = n.
Astfel putem scrie +5=5, 234=+234, etc.

 Astfel, N={0,1,2,3,….}={0,+1,+2,+3,….}
Astfel pot spune ca N este inclus în Z , notam N ⊂ Z, ca
Z+=N* si ca
Z=Z_ ¿ {0 }∪Z +

Operații cu numere întregi:


ADUNAREA:
• a) Două nr. întregi care au acelasi semne, se aduna astfel: se aduna modulele
lor si se da sumei semnul lor comun.
• Ex: (+3)+(+7)=(10)
• Ex: (-5)+(-6)=(-11)
• b) Doua nr.intregi care au semen contrare se aduna astfel:se scade modulul
mai mic din modulul mai mare si se da sumei semnul numarului care are
modulul mai mare.
• Ex:(-4)+(+2)=(-2)
• Ex:(+6)+(-3)=(+3)
• PROPRIETĂȚILE ADUNĂRII: a) Asociativitate: a+(b+c)=(a+b)+c
• b) Comutativitate: a+b=b+a
• c) Element neutru: a+0=a
• Oricarear fi a,b,c -nr. intregi

SCĂDEREA NUMERELOR ÎNTREGI:


• Două nr. întregi se scad astfel:se aduna descazutul cu opusul scazatorului
Rezultatul scaderii se numeste diferenta
Ex:(-4)-5=(-4)+(-5)=(-9)
Ex:a-(-b)=a+b

ÎNMULȚIREA NUMERELOR ÎNTREGI:


• Doua nr. intregi se inmultesc astfel:se inmultesc modulele lor iar semnul se
stabileste dupa urmatoarele reguli:
• (+)*(+)=(+)
• (-)*(-)=(+)
• (+)*(-)=(-)
• (-)*(+)=(-)
• Ex(-8)*(-5)=(40)
PROPRIETĂȚILE ÎNMULȚIRII:
• a)Asociativitate:a*(b*c)=(a*b)*c
• b) Comutativitate: a*b=b*a
• c) Element neutru: a*1=a
• d)distributivitatea inmultirii fata de adunare:
• a*(b+c)=b+c*a
• Oricarear fi a,b,c-nr. intregi

ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR ÎNTREGI:


• a:b=c(c-nr. intreg- daca exista),b diferit de 0,iar semnul se stabileste dupa
aceleasi reguli ca si la inmultire.
• Ex:25:(-5)=(-5)
RIDICAREA LA PUTERE:
• A la puterea n=a*a*a*a,a –nr.intreg,n-nr nat.
• 0 la puterea 0 nu se defineste.
• Ex:(-3)la puterea 2= cu (+9)

S-ar putea să vă placă și