Sunteți pe pagina 1din 12

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019

CLASA a V-a

Subiectul 1
Determinaţi termenul necunoscut:
 
73  34  20190  3  25  71   2  63  2 4  103  23  : x  31  2020  2019  2019 2 .

Subiectul 2
Considerăm numerele naturale n care împărţite la 9 dau câtul ab şi restul a  b , unde a şi b sunt cifre
nenule.
a. Aflaţi câte astfel de numere n există.
 
b. Aflaţi numerele n pentru care câtul împărţirii ab este pătratul unui număr natural.

Subiectul 3
Victor vrea să participe la un concurs „Chefi la cuțite”. Pentru aceasta se pregătește învățând tot felul de
rețete. De exemplu, pentru un tort cu nuci și ciocolată el știe că are nevoie de miez de nucă, ciocolată de
menaj și zahăr astfel:
 cantitatea de zahăr este cu 25 de grame mai mare decât cantitatea de ciocolată,
 cantitatea de miez de nucă este de trei ori și jumătate mai mică decât cantitatea de ciocolată de
menaj,
 cantitatea totală a celor trei ingrediente este un număr de grame care este cel mai mic multiplu
nenul, divizibil cu 15, al celui mai mic număr prim de două cifre consecutive.
Aflați cantitățile necesare pentru fiecare dintre cele trei ingrediente ale tortului.

Subiectul 4
La o librărie s-au adus 43 de truse cu două, trei și, respectiv patru creioane, în total 127 creioane. Știind
că numărul truselor cu 3 creioane este de trei ori mai mare decât al celor cu 2 creioane, aflați numărul
truselor de fiecare fel.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 2 ore
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019
CLASA a V-a – BAREM

Subiectul 1. Determinaţi termenul necunoscut:


   
73  34  20190  3  25  71   2  63  2 4  103  23 : x  31  2020  2019  2019 2 .

Rezolvare: Calculul puterilor din exercițiu ...2p.


Calculul membrului drept ...1p.
343  81  1 3  32  7   2  216  16  (1000  8) : x  31  2019
3  32  7  (432  16 1008 : x  31)  2019  343  81 ...1p.
7  (432  16 1008 : x  31)  1757  3  32
432 16128: x  31  246 ...1p.
16128: x 31  186
16128: x  6 deci x  16128: 6  2688 ...2p.

Subiectul 2. Considerăm numerele naturale n care împărţite la 9 dau câtul ab şi restul a  b , unde a şi
b sunt cifre nenule.
a. Aflaţi câte astfel de numere n există.
 
b. Aflaţi numerele n pentru care câtul împărţirii ab este pătratul unui număr natural.

Rezolvare: a. n  9  ab  a  b şi a  b  9 ...2p.
Pentru a află câte astfel de numere există, trebuie să vedem câte perechi de cifre (a,b) cu suma a  b  9
există. Pentru a=1, b poate lua 7 valori; pentru a=2, b poate lua 6 valori; pentru a=3, b poate lua 5 valori, ...
Deci în total sunt 1+2+3+4+5+6+7=28 astfel de numere. ...2p.
b. Dacă ab este pătrat perfect şi a  b  9 şi cum pătratele perfecte de 2 cifre sunt: 16, 25, 36, 49, 64, 81,
cele care verifică relaţiile sunt: 16 şi 25. ...2p.
Numerele sunt: 151 şi 232. ...1p.

Subiectul 3. Victor vrea să participe la un concurs „Chefi la cuțite”. Pentru aceasta se pregătește învățând
tot felul de rețete. De exemplu, pentru un tort cu nuci și ciocolată el știe că are nevoie de miez de nucă,
ciocolată de menaj și zahăr astfel:
 cantitatea de zahăr este cu 25 de grame mai mare decât cantitatea de ciocolată,
 cantitatea de miez de nucă este de trei ori și jumătate mai mică decât cantitatea de ciocolată de menaj,
 cantitatea totală a celor trei ingrediente este un număr de grame care este cel mai mic multiplu nenul,
divizibil cu 15, al celui mai mic număr prim de două cifre consecutive.
Aflați cantitățile necesare pentru fiecare dintre cele trei ingrediente ale tortului.

Rezolvare: Cantitatea totală este 15·23=345 grame …1p.

…2p.
7 segmente egale şi două jumătăţi formează 8 segmente egale ...1p.
(345–25):8=40 g (un segment) ...1p.
nucă=40g; ciocolată=140g; zahăr=165g ...2p.

Subiectul 4. La o librărie s-au adus 43 de truse cu două, trei și, respectiv patru creioane, în total 127
creioane. Știind că numărul truselor cu 3 creioane este de trei ori mai mare decât al celor cu 2 creioane,
aflați numărul truselor de fiecare fel.

Rezolvare: Presupunem că toate cele 43 de truse sunt cu 4 creioane => 43∙4=172 creioane
172-127=45 (creioane ar fi mai multe). …1p.
La un grup de 3 truse cu 3 creioane și o trusă cu 2 creioane s-au adăugat, conform presupunerii,
(4-3)∙3 +(4-2)∙1=5 creioane. …2p.
Avem 45:5=9 grupe. …1p.
Atunci sunt:
9∙1= 9 truse cu 2 creioane
9∙3= 27 truse cu 3 creioane
43-(9+27)=7 truse cu 4 creioane. …3p
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019

CLASA a VI-a

2004  a  2005  c
Subiectul 1. Pentru numerele naturale nenule a , b şi c considerăm numerele A  ,
2005  b  2004  c
2004  c  2005 b 2004  b  2005  a
B şi C  .
2005  a  2004  b 2005  c  2004  a
a. Calculaţi A  B  C .
b. Determinaţi numerele naturale nenule a , b şi c ştiind că numerele A , B şi C sunt simultan
numere naturale.

Subiectul 2. Determinați numerele naturale x, y, z , știind că: x2  y 2  z 2  2019 şi


x y z
  .
x  43 y  7 z  11

Subiectul 3. Se consideră unghiul AOB ascuţit şi semidreapta (OC , semidreapta opusă semidreptei
(OA . Construim OD  OA şi OE  OB astfel încât punctele D şi E sunt de aceeaşi parte
cu B faţă de dreapta AC . Semidreapta (OF este bisectoarea unghiului AOE .
a. Demonstraţi că AOB şi COE sunt complementare.
b. Demonstraţi că (OF este bisectoarea unghiului BOD .
c. Dacă se ştie şi că măsura unghiului AOB este o treime din măsura unghiului COE , calculaţi
măsura unghiului AOF .

Subiectul 4. Pe cercul C (O, r ) , r  3cm se consideră punctele B , T şi M astfel încât măsura


 este de 70 iar segmental BM este diametru. Tangenta la cerc în punctul T
arcului mic BT
intersectează dreapta BM în punctul A . O paralelă dusă prin punctul B la OT
interesectează TM în punctul N şi AT în punctul C .
a. Realizaţi desenul.
b. Calculaţi măsurile unghiurilor triunghiului MBN .
c. Arătaţi că triunghiul ABC este dreptunghic.
Obs. Se acceptă faptul că, într-un triunghi isoscel unghiurile opuse laturilor congruente sunt
congruente.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 2 ore
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019
CLASA a VI-a – BAREM

2004  a  2005  c
Subiectul 1. Pentru numerele naturale nenule a , b şi c considerăm numerele A  ,
2005  b  2004  c
2004  c  2005 b 2004  b  2005  a
B şi C  .
2005  a  2004  b 2005  c  2004  a
a. Calculaţi A  B  C .
b. Determinaţi numerele naturale nenule a , b şi c ştiind că numerele A , B şi C sunt simultan
numere naturale.

Rezolvare:
a. A  B  C  1 ...2p.
b. numerele A , B şi C sunt simultan numere naturale şi A  B  C  1 , deci A  B  C  1 …1p.
2004  a  2005  c
 1  2004  a  2005  c  2005  b  2004  c  c  2005  b  2004  a ...1p.
2005  b  2004  c
2004  c  2005  b
 1 şi c  2005  b  2004  a conduce la a  b ...2p.
2005  a  2004  b
Se demonstrează că c  b deci a  b  c * ...1p.

Subiectul 2.
x y z
Determinați numerele naturale x, y, z , știind că: x2  y 2  z 2  2019 şi   .
x  43 y  7 z  11

Rezolvare:
x y z x  43 y  7 z  11 43 7 11
      1  1  1 ...2p.
x  43 y  7 z  11 x y z x y z
43 7 11 43 2
7 2
11 43  7  11 2019
2 2 2 2
   2  2  2  2  1 ...3p.
x y z x y z x  y2  z2 2019
deci x=43, y=7 şi z=11 ...2p.

Subiectul 3. Se consideră unghiul AOB ascuţit şi semidreapta (OC , semidreapta opusă semidreptei (OA .
Construim OD  OA şi OE  OB astfel încât punctele D şi E sunt de aceeaşi parte cu B faţă de dreapta
AC . Semidreapta (OF este bisectoarea unghiului AOE .
a. Demonstraţi că AOB şi COE sunt complementare.
b. Demonstraţi că (OF este bisectoarea unghiului BOD .
c. Dacă se ştie şi că măsura unghiului AOB este o treime din măsura unghiului COE , calculaţi măsura
unghiului AOF .
Rezolvare:
a. AOC  AOB  BOE  EOC şi cum BOE  90 ( OE  OB ), AOC  180 obţinem
AOB  EOC  90 deci sunt unghiuri complementare. ... 2p.
b. AOB  EOD (au aceeaşi măsură) pentru că sunt complementare cu BOD
(OF este bisectoarea unghiului BOD deci AOF  EOF
Prin scăderea celor două relaţii obţinem: BOF  DOF . ...2p.
c. COE  3  AOB şi AOB  COE  90 deci 4  AOB  90 , AOB  2230'
BOD  90  AOB , BOD  6730' şi cum (OF este bisectoarea unghiului BOD , obţinem
BOF  3345' .
AOF  AOB  BOF , AOF  5615' . ...3p.

Subiectul 4. Pe cercul C (O, r ) , r  3cm se consideră punctele B , T şi M astfel încât măsura arcului mic
 este de 70 iar segmental BM este diametru. Tangenta la cerc în punctul T intersectează dreapta
BT
BM în punctul A . O paralelă dusă prin punctul B la OT interesectează TM în punctul N şi AT în
punctul C .
a. Realizaţi desenul.
b. Calculaţi măsurile unghiurilor triunghiului MBN .
c. Arătaţi că triunghiul ABC este dreptunghic.

Rezolvare:
a. Realizarea desenului …2p.
  70  BOT  70  MOT  110
b. BT
OT şi OM sunt raze, deci OTM isoscel, OMT  OTM  35 ...1p.
BN  OT şi secanta MN  BNM  OTM  35
În MBN : MBN  180  35  35  110 ...2p.
c. AT este tangentă la cerc, deci OT  AT  OTA  90
BC  OT şi secanta AT  BCA  OTA  90 ...2p.
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019

CLASA a VII-a

Subiectul 1
Fie numerele raționale pozitive a și b, a < b.
1 1 1
a. Demonstrați că   .
b a b a
2 16
b. Arătați că  ( 3) 1  ( 15) 1  ( 35) 1  .
3 15

Subiectul 2
4 1 1
a. Demonstrați că pentru orice număr natural nenul are loc relația:   .
4n(4n  4) 4n 4n  4
1 1 1 3 10
b. Determinați n  *
pentru care avem relația:   ...   .
1 8 2 12 n  (n  1) 19

Subiectul 3
În trapezul isoscel ABCD, ( AD BC ) , ducem AE  BC , E  ( BC ) și BD  AE  T  . Punctele M și

N sunt mijloacele laturilor AB și CD. Știm că AABD  AABE și  AE    AD  . Arătați că:

a. punctele M, T și N sunt coliniare;


b. DE împarte suprafaţa trapezului în două suprafeţe cu arii egale.

Subiectul 4
În triunghiul ABC construim bisectoarele AA’, BB’ şi CC’ şi notăm cu I punctul lor de intersecţie.
a. Calculaţi măsura unghiului BIC în funcţie de măsura unghiului BAC .
b. Mediatoarele segmentelor BB’ şi CC’ se intersectează în punctul M, mediatoarele segmentelor
CC’ şi AA’ se intersectează în N, iar mediatoarele segmentelor AA’ şi BB’ se intersectează în
P. Demonstraţi că, dacă MNP ABC , atunci ABC este echilateral.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 3 ore
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019
CLASA a VII-a – BAREM

Subiectul 1. Fie numerele raționale pozitive a și b, a < b.


1 1 1
a. Demonstrați că   .
b a b a
2 16
b. Arătați că  ( 3) 1  ( 15) 1  ( 35) 1  .
3 15

Rezolvare:
1 1
a. Cum a < b și a > 0, avem a  a  a  b  a 2  ab   . …1p.
ab a
1 1
Cum a < b și b > 0, avem a  b  b  b  ab  b 2   . …1p.
b ab
1 1 1
Obținem   . …1p.
b a b a
1 1 1 1 1 1
b. Avem S       …1p.
6 15 35 23 35 57
1 1 1 1 1 1 71 31
Conform punctului a.    S     S …1p.
3 5 7 2 3 5 105 30
71 70 2 31 32 16
Cum   și   inegalitatea este adevărată. …2p.
105 105 3 30 30 15

Subiectul 2.
4 1 1
a. Demonstrați că pentru orice număr natural nenul are loc relația:   .
4n(4n  4) 4n 4n  4
1 1 1 3 10
b. Determinați n  *
pentru care avem relația:   ...   .
1 8 2 12 n  (n  1) 19

Rezolvare:
a. Se aduce la acelați numitor și se demonstrează. …2p.
1 1 1 3 10 4 4 4 3 10
b.   ...      ...   . …1p
1 8 2 12 n  (n  1) 19 4  8 8 12 4n  (n  1) 19
1 1 1 1 1 1 3 10
Conform punctului a. obținem     ...    . …1p.
4 8 8 12 4n 4n  4 19

1 1 3 10 n 3 10 n 90
       n  360 . …3p.
4 4n  4 19 4n  4 19 4n  4 361
Subiectul 3. În trapezul isoscel ABCD, ( AD BC ) , ducem AE  BC , E  ( BC ) și BD  AE  T  .

Punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB și CD. Știm că AABD  AABE și  AE    AD  . Arătați că:

a. punctele M, T și N sunt coliniare;


b. DE împarte suprafaţa trapezului în două suprafeţe cu arii egale.
Rezolvare:

AD  AE BE  AE
a. AABD  AABE    AD  BE .
2 2
AD BE şi AD  BE obţinem ADEB paralelogram, deci T este mijlocul diagonalei AE .
M mijlocul lui AB şi T mijlocul lui AE obţinem că MT linie mijlocie în ABE , deci MT BE .
MN linie mijlocie în trapez, MN BC şi MT BE , obţinem M, T și N sunt coliniare. …4p.
b. Construim DF  BC, F  BC , DF  AE şi BE  FC  EF ( AD) , deci EC  2BE .

EC  DF 2 BE  AE
AABED  BE  AE (paralelogram demonstrat anterior) şi ADEC   , de unde rezultă
2 2
concluzia. …3p.

Subiectul 4. În triunghiul ABC construim bisectoarele AA’, BB’ şi CC’ şi notăm cu I punctul lor de
intersecţie.
a. Calculaţi măsura unghiului BIC în funcţie de măsura unghiului BAC .
b. Mediatoarele segmentelor BB’ şi CC’ se intersectează în punctul M, mediatoarele segmentelor CC’
şi AA’ se intersectează în N, iar mediatoarele segmentelor AA’ şi BB’ se intersectează în P.
Demonstraţi că, dacă MNP ABC , atunci ABC este echilateral.

Rezolvare:

m( B)  m( C )  m( A)  m( A)
a. m( BIC )  180   180   90    90  . …2p.
2  2  2
b. În patrulaterul MXIY unde X şi Y sunt mijloacele lui BB’ şi CC’, avem
m( A)
m( M )  180  m( BIC )  90  . …2p.
2
m( A)
Dacă MNP ABC  M  A  90   m( A)  m( A)  60 . …2p.
2
La fel, rezultă că și celelalate unghiuri au măsura 60, deci triunghiul este echilateral. …1p.
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019

CLASA a VIII-a

Subiectul 1
Demonstrați că numărul x  n(n  1)(n  2)(n  3)  1 este număr natural impar, oricare ar fi numărul
natural n .

Subiectul 2
a. Arătaţi că, pentru orice numere reale pozitive x, y, z , este adevărată relaţia x 2 y  z  2 x yz .
x y z 11 1 1
b. Demonstraţi că  2  2      , oricare ar fi numerele reale
x y z y z x z x y 2 x y z 
2

pozitive x, y, z .
(G.M.-B, nr. 10 / 2018)

Subiectul 3
În triunghiul dreptunghic ABC, m( A)  90 , AC = 12 cm și AM = 10 cm, punctul M este mijlocul
laturii BC , iar punctele T şi S sunt proiecțiile punctului M pe dreptele AC, respectiv AB. Pe planul
triunghiului se ridică perpendiculara MP, unde MP = 8 cm. Determinaţi:
a. distanța de la punctul P la dreapta AC ;
b. distanța de la punctul M la planul (PST).

Subiectul 4
În piramida patrulateră regulată VABCD , cu baza pătratul ABCD , G este centrul de greutate al
triunghiului VAC, F este centrul de greutate al triunghiului ABD și M este mijlocul segmentului [BG].
Demonstrați că FM (VDC ) .

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 3 ore
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
ETAPA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2019
CLASA a VIII-a – BAREM

Subiectul 1. Demonstrați că numărul x  n(n  1)(n  2)(n  3)  1 este număr natural impar oricare ar fi
numărul natural n .

Rezolvare:

n(n  1)(n  2)(n  3)  1  ...  (n 2  3n  1) 2 ...3p.


x  n 2  3n  1 este număr natural, oricare ar fi numărul natural n ...1p.
x  n(n  3)  1 şi cum numerele naturale n şi n  3 au parităţi diferite, produsul lor este număr par, deci x
este număr impar ...3p.

Subiectul 2.
a. Arătaţi că pentru orice numere reale pozitive x, y, z este adevărată relaţia x 2 y  z  2 x yz .
x y z 11 1 1
b. Demonstraţi că  2  2      , oricare ar fi numerele reale pozitive
x y z y z x z x y 2 x y z 
2

x, y, z .
(G.M.-B, nr. 10 / 2018)
Rezolvare:

a) x 2 y  z  2 x yz  x 2 y  2 x yz  y  0 .

x 
2
y z  0 adevărat pentru orice numere reale pozitive x, y, z ...3p.
Obs. Se poate obţine relaţia şi folosind inegalitatea mediilor
x 1
b) Folosind relația demonstrată la subpunctul a) se obţine  … 1p.
x y  z 2 yz
2

2 1 11 1
Din inegalitatea mediilor: yz       , oricare ar fi y , z  0 ...1p
1 1 yz 2  y z 

y z
Scriind relaţiile echivalente şi pentru celelalte litere şi însumând obţinem:
1 1 1 1 1 1 1
    2     şi concluzia ...2p.
2 yz 2 zx 2 xy 4  x y z 
Subiectul 3.

În triunghiul dreptunghic ABC, m( A)  90 , AC = 12 cm și AM = 10 cm, punctul M este mijlocul laturii


BC , iar punctele T şi S sunt proiecțiile punctului M pe dreptele AC, respectiv AB. Pe planul triunghiului
se ridică perpendiculara MP, unde MP = 8 cm. Determinaţi:
a) distanța de la punctul P la dreapta AC ;
b) distanța de la punctul M la planul (PST).

Rezolvare:

a) Aplicarea teoremei celor trei perpendiculare, PT  AC , deci d(P, AC) = PT ... 1p.
AM  10 cm  BC=20 cm , deci AB  16 cm (t.Pitagora), MT  8cm (linie mijlocie) ...1p.
Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic PMT se obține PT  8 2 cm ... 1p.
b) Construim: MQ  ST , Q  ST şi MR  PQ , R  PQ şi se demonstrează că MR  ( PST ) , deci
d  M ,  PST    MR ... 2p.

12 34
Se obţine, prin calcule, MR  ... 2p.
17

Subiectul 4. În piramida patrulateră regulată VABCD , cu baza pătratul ABCD , G este centrul de greutate
al triunghiului VAC, F este centrul de greutate al triunghiului ABD și M este mijlocul segmentului [BG].
Demonstrați că FM (VDC ) .

Rezolvare:
VG AF
Punctul G VO , unde AC  BD  O și  2 , iar F  AO cu 2 …1p.
OG FO
Dacă P  BO și Q  DO sunt centrele de greutate în triunghiurile ABC, respectiv ADC, atunci
AF BP
  2 , de unde FP AB DC (1) …2p.
FO PO
VG DQ
  2 , de unde GQ VD și MP linie mijlocie în triunghiul BGQ,
GO QO
de unde MP GQ VD (2) ...2p.
Din (1) și (2) obținem ( FPM ) (VDC ) . Cum FM  ( FPM ) obținem FM (VDC ) …2p.