Sunteți pe pagina 1din 1

FI DE LUCRU

ADUNAREA NUMERELOR FORMATE DIN Z I U CU NUMERE


FORMATE DIN Z I U

1 . Calculai:

63 + 14 = 33 + 41 =

73 + 25 = 81 + 16 =

42 + 34 = 44 + 25 =

2. Calculai i facei proba:

43 + 35 = 64 + 23 = 52 + 47 =

..

3. La suma numerelor 62 i 24 adaug 13. Ct ai obinut?

4. Aflai numrul necunoscut:

a 45 = 34 b -52 = 42 c 23 =64

a = b =. c =.

a = .. b =. c =

5. La diferena numerelor 89 i 46 adun suma numerelor 42 i


14.

INST. COTE ADRIANA

coala General,, Nicolae N. Caranda,,

Glogova - Gorj