Sunteți pe pagina 1din 5

Numele elevului ................................................ Data ...................

Test de evaluare

Citeşte textul :

„Peste iarnă, mama iar s-a pus pe capul tatei să mă dea undeva la şcoală. Dar tata spunea
că nu mai are bani de
dat pentru mine.
- Sărmane omule! Dacă nu ştii boabă de carte, cum ai să mă înţelegi? Pentru Nică n-
ai de unde da ?Măi
omule, măi! Ar trebui să te sileşti să-ţi facu un băiat popă!
- Ia taci , măi femeie ! nu mai vorbi atăta!
Dar cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina mea, tot pe a mamei a rămas.”
( Nică începe şcoala, după Ion
Creangă)

1.Precizează titlul textului, numele autorului şi personajele.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

2.Formulează ideea principală din textul sus menţionat.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________

3.Scrie cuvinte cu acelaşi înteles :


sărman =___________________

a vorbi =______________________

s – a bălăbănit =_____________________________

4. Transcrie al doilea alineat , respectând regulile de aşezare în pagină.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________
5. Completează propoziţiile următoare cu cuvintele potrivite:

Cartea este alcătuită din ....................... şi ............... O filă are ................ pagini.. Pe
prima copertă a unei cărţi se scriu ......................... şi .......................... .

6. a. Completează cu forma corectă iau sau i-au:


Lizuca şi Patrocle ______ cerut voie rǎchitei sǎ înnopteze în scorbura sa.
― Uite, Patrocle, ______ paltonaşul, mǎ îmbrac cu el şi-mi pun bereta pe cap. Apoi
______ ceva de mâncare şi ne culcăm!
Vietǎţile pǎdurii _____ primit cu drag pe cei doi. ______ adăpostit în lumea lor.
Târziu, bunicii _____ gǎsit în dumbravǎ şi _____ dus în cǎsuţa lor.

b. Completează cu forma corectă ia sau i-a:


............ povestit .............. explicat ............. în greutate
............ laptele .............. cartea .............. o ciocolată
............ lăudat .............. aplaudat .............. terminat

c. Completează corespunzător, cu un singur cuvânt:

copiii i-au ....................... colegii i-au ......................... florile iau ............................


ei iau .............................. vulpile iau ......................... ideile i-au ...........................
cântecele i-au ................. bunicii i-au ......................... părinţii iau ...........
7. Observă imaginile,apoi folosind întrebările „Cine ?” şi „Ce face ?”, desprinde ideile
principale.

1 2 3

Cine ?
Ce face ?

1.Ideea principală :
______________________________________________________________

Cine ?
Ce face ?

2. Ideea principală :
______________________________________________________________

Cine ?
Ce face ?

3. Ideea principală :
______________________________________________________________

Colorează!
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Precizează titlul, autorul Precizează titlul şi autorul . Precizează titlul.
şi personajele.
2. Formulează corect ideea Formulează corect ideea Formulează ideea
principală principală principală
3. Scrie trei cuvinte cu Scrie două cuvinte cu Scrie un cuvint cu
acelaşi sens acelaşi sens acelaşi sens
4. Transcrie corect Transcrie corect fragmentul Transcrie fragmentul cu
fragmentul greşeli.
5. Completează spaţiile Completează spaţiile Completează spaţiile
lacunare cu cinci cuvinte lacunare cu trei cuvinte lacunare cu două cuvinte
6. Alcătuieşte trei Alcătuieşte două propoziţii Alcătuieşte o propoziţie
propoziţii cu sensurile cu sensurile diferite ale cu sensurile diferite ale
diferite ale cuvantului. cuvantului. cuvantului.
7. Incercuieste trei cuvinte Incercuieste două cuvinte Incercuieste un cuvânt
scrise corect scrise corect scris corect
8. Răspunde la trei întrebări Răspunde la două întrebări Răspunde la o întrebare
şi desprinde ideile şi desprinde ideile şi desprinde ideea
principale. principale. principală.
https://www.didactic.ro/pagina-mea/gavliliana/materiale

S-ar putea să vă placă și