Sunteți pe pagina 1din 3

Numele elevului ................................................ Data ...................

Test de evaluare

Citeşte textul :

„Peste iarnă, mama iar s-a pus pe capul tatei să mă dea undeva la şcoală. Dar tata spunea că nu mai
are bani de
dat pentru mine.
- Sărmane omule! Dacă nu ştii boabă de carte, cum ai să mă înţelegi? Pentru Nică n-ai de unde
da ?Măi
omule, măi! Ar trebui să te sileşti să-ţi facu un băiat popă!
- Ia taci , măi femeie ! nu mai vorbi atăta!
Dar cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina mea, tot pe a mamei a rămas.”
( Nică începe şcoala, după Ion Creangă)

1.Precizează titlul textului, numele autorului şi personajele.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.Formulează ideea principală din textul sus menţionat.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.Scrie cuvinte cu acelaşi înteles :


sărman –
a vorbi –
s – a bălăbănit –

4. Transcrie al doilea alineat , respectând regulile de aşezare în pagină.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Completează propoziţiile următoare cu cuvintele potrivite:

Cartea este alcătuită din ....................... şi ............... O filă are ................ pagini.. Pe prima copertă a
unei cărţi se scriu ......................... şi .......................... .

6. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul “urmă ” să aibă înțelesuri diferite .


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7.Alege forma corectă a cuvintelor subliniate :


Mama ia / i-a fructele din coşul fetei.
Nu i-a | ia vazut cand au plecat ?
Iau | I-au un pahar cu lapte.
8. Observă imaginile,apoi folosind întrebările „Cine ?” şi „Ce face ?”, desprinde ideile principale.

1 2 3

Cine ?
Ce face ?

1.Ideea principală : ______________________________________________________________

Cine ?
Ce face ?

2. Ideea principală : ______________________________________________________________

Cine ?
Ce face ?

3. Ideea principală : ______________________________________________________________

Colorează!

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Precizează titlul, autorul şi Precizează titlul şi autorul . Precizează titlul.
personajele.
2. Formulează corect ideea principală Formulează corect ideea principală Formulează ideea principală
3. Scrie trei cuvinte cu acelaşi sens Scrie două cuvinte cu acelaşi sens Scrie un cuvint cu acelaşi sens
4. Transcrie corect fragmentul Transcrie corect fragmentul Transcrie fragmentul cu greşeli.
5. Completează spaţiile lacunare cu Completează spaţiile lacunare cu trei Completează spaţiile lacunare cu
cinci cuvinte cuvinte două cuvinte
6. Alcătuieşte trei propoziţii cu Alcătuieşte două propoziţii cu Alcătuieşte o propoziţie cu
sensurile diferite ale cuvantului. sensurile diferite ale cuvantului. sensurile diferite ale cuvantului.
7. Incercuieste trei cuvinte scrise Incercuieste două cuvinte scrise corect Incercuieste un cuvânt scris corect
corect
8. Răspunde la trei întrebări şi Răspunde la două întrebări şi desprinde Răspunde la o întrebare şi
desprinde ideile principale. ideile principale. desprinde ideea principală.