Sunteți pe pagina 1din 5

Numele și prenumele elevului___________________________________ Data___________________

PROBĂ DE EVALUARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: COMUNICAREA VERBALĂ ŞI NONVERBALĂ

1. Completează dialogurile cu formulele potrivite din partea dreaptă a paginii:


a) - Bună ziua, copii! spuse domnul învățător.
- ………………………….! răspunseră copiii într-un glas. Salut
- Domnule învățător, …………………….să merg până la
Bună ziua
bibliotecă? întrebă sfioasă Ionela.
Vă rog
- Bineînțeles, răspunse blând învățătorul.
Îți mulțumesc
Ionela intră în bibliotecă:
- ……………………………. frumos să-mi împrumutați Vă mulțumesc

cartea ”Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu. Te rog

- Este aici. Poftim! Îmi permiteți

Fetița ia cartea și îi mulțumește doamnei bibliotecare: Cu plăcere

-………………………, doamnă bibliotecară!

-………………………, Ionela.

2. Completează propozițiile:

Persoana care transmite un mesaj oral se numește………………………

Persoana care ascultă mesajul se numește ………………………………..

Comunicarea nonverbală se poate realiza prin…………………. și ………………

Pe prima copertă a unei cărți se scriu……………………… și …………………..

3. Alcătuiește enunțuri folosind expresiile:


respect nemărginit, glas domol, îi scânteiau privirile.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Scrie un mesaj potrivit pentru vorbitor și altul pentru ascultător:

V _______________________
_______________________
______________________
_______________________
______________________
____
______________________
______________________
____________________ A

5. Obsevă copertele cărților și scrie în tabel datele corect!

NUMELE ȘI PRENUMELE AUTORILOR TITLUL CĂRȚII

2
Obiective operaționale:

O1: să identifice/ să scrie formulele corecte de salut, de permisiune, de solicitare și de


mulțumire;

O2: să completeze enunțurile lacunare cu informații corecte despre comunicarea orală și carte;

O3:să alcătuiască enunțuri corecte folosind expresiile date;

O4: să formuleze corect mesaje;

O5: să scrie corect titlurile și autorii unor cărți în tabel;

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 -identifică și scrie corect -identifică și scrie corect -identifică și scrie
formulele în toate cele 5 formulele în 3-4 situații corect formulele în 1-2
situații date. din cele date. situații din cele date.
I2 -completează corect -completează corect -completează corect
propozițiile cu 6 propozițiile cu 4 -5 propozițiile cu 2-3
răspunsuri corecte răspunsuri corecte răspunsuri corecte
I3 - alcătuiește 3 enunțuri - alcătuiește 2 enunțuri -alcătuiește 1 enunț
corecte corecte corect
I4 -scrie corect titlurile și scrie corect titlurile și scrie corect titlurile și
autorii (3 situații) autorii (2 situații) autorii (o situație)

3
ELEVULUI / ITEMI
NUMELE ȘI PRENUMELE

-identifică și scrie corect


formulele în toate cele 5
situații date.
completează corect
propozițiile cu 6
răspunsuri corecte
alcătuiește 3 enunțuri
Fișă de consemnare a observațiilor în urma evaluării

corecte

scrie corect titlurile și


autorii (3 situații)

Calificativ final

4
Rezultate obținute:

CALIFICATIV F.B. B. S. I.

Nr. elevi

Greşeli frecvente:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Măsuri ameliorative:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și