Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala gimnazială comuna Stănești Nume si prenume:

Prof: Chirea Emilia Luminita Data:18.02.2021


Clasa a III-a

An școlar :2020-2021

EVALUARE INIŢIALĂ

Semestrul al II-lea
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

“- Am petrecut o vacanţă atât de interesantă! le spune Matei colegilor.


Aceştia s-au adunat în curtea şcolii pentru deschiderea unui nou an şcolar. Sunt nerabdatori să descopere
lucruri noi împreună cu doamna învăţătoare. Dar doresc să-şi povestească şi aventurile din vacanţă. Aşa că se
strâng toţi în jurul lui Matei.
- Ia spune! Ce ai făcut?
- Cel mai mult mi-a plăcut în tabără la munte. Cabana în care am stat era în mijlocul pădurii, lângă o
peşteră. Am cercetat peştera de mai multe ori cu prietenii mei şi am găsit aici…
- Copii, e timpul să fiţi atenţi! Începe! se aude vocea doamnei învăţătoare.
Toţi se aşează frumos în rând. Dar aşteaptă cu nerăbdare prima recreaţie!”

1. Răspunde la întrebări:

-Unde se afla copiii?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

-În ce anotimp se petrece întâmplarea?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

-Ce i-a plăcut cel mai mult lui Matei?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Marcheaza cu “X” caseta corespunzătoare răspunsului corect:

• Unde era situate cabana în care a stat Matei?


 în curtea şcolii  într-o peşteră
 pe malul mării  în mijlocul unei păduri

• Cu cine a explorat peştera?


 cu colegii  cu doamna învăţătoare
 cu prietenii  cu părinţii

• De ce crezi că prima recreaţie e aşteptată cu nerăbdare de copii?


 pentru că vor să se joace
 pentru că toţi vor să povestească ce au făcut
 pentru că vor să afle ce a găsit Matei în peşteră

1
Şcoala gimnazială comuna Stănești Nume si prenume:
Prof: Chirea Emilia Luminita Data:18.02.2021
Clasa a III-a
3. Transcrie din text, câte un enunţ care să aibă la sfârşit:

._______________________________________________________________________________________

?_______________________________________________________________________________________

!_______________________________________________________________________________________

4. Desparte în silabe cuvintele date:


Vacanţă-_______________________ şcolar-__________________________
rând-__________________________ interesantă-________________________
tabără_________________________ recreaţie-__________________________

5. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


spune-_____________________________________ prietenii-_________________________
s-au adunat-_________________________________ pădurii-__________________________
să descopere-________________________________ vocea-___________________________

6. Formeaza perechi de cuvinte cu sens opus:

nou atenţi se adună nerăbdare prima interesantă


neatenţi vechi răbdare se risipesc plictisitoare ultima

7. Scrie enunţuri cu ajutorul cuvintelor : într-o , sau, s-au, s-a, sa.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

8. Precizează vocalele şi consoanele din cuvintele de mai jos.

adevăr minciună întotdeauna


.........................................................................................................................................................................

9.Scrie un bilet prin care Matei şi prietenii lui din tabără o anunţă pe doamna învăţătoare, care i-a
însoţit acolo, că pleacă să cerceteze peştera.

___________________________

_____________________________

2
Şcoala gimnazială comuna Stănești Nume si prenume:
Prof: Chirea Emilia Luminita Data:18.02.2021
________________________________________________________________________________________
Clasa a III-a

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________

EVALUARE INIŢIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A III-A 2020-2021
COMPETENȚE OPERAŢIONALE
C1- să formuleze răspunsuri pe baza textului citit ;
C2- să marcheze răspunsurile corespunzătoare răspunsului corect;
C3- să transcrie din text enunţul care să aibă la sfârşit semnele de punctuaţie date;
C4- să despartă cuvintele în silabe;
C5- să identifice cuvintele cu înțeles asemănător ;
C6- să identifice cuvintele cu înțeles opus la cuvinte date ;
C7-să construiască enunţuri pe baza unui set de cuvinte date;
C8- să recunoască vocalele şi consoanele din cuvintele date;
C9- să construiască un bilet tinând cont de cerinţă .

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE


DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FB B S

I1 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:


răspunde corect la toate răspunde corect la două răspunde corect la o întrebare
întrebările întrebări
I2 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
marchează corect toate marchează corect 2 din 3 marchează corect 2 din 3
răspunsurile răspunsurile răspunsurile
I3 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
transcrie toate enunţurile transcrie 2 enunţurile din 3 transcrie 1 enunţurile din 3
corespunzătoare din text corespunzătoare din text corespunzătoare din text
I4 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
desparte toate cuintele în silabe desparte 4 din 6 cuvinte desparte 2 din 6
I5 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: găseşte Răspuns parţial corect:
găseşte înţeles asemănător înţeles asemănător pentru 4 găseşte înţeles asemănător
pentru cele 6 cuvinte cuvinte din 6 pentru 2 cuvânt din 6
I6 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: găsește Răspuns parţial corect:
găsește la toate cuvintele sensuri la 4 cuvinte din 6 găsește la 2 cuvinte din 6
opuse

3
Şcoala gimnazială comuna Stănești Nume si prenume:
Prof: ChireaAlcătuieşte
Emilia Luminita
corect 6 propoziţii, Data:18.02.2021
Alcătuieşte corect 4 propoziţii, Alcătuieşte corect 2
I 7 a III-a
Clasa utilizânt ortogramele date. utilizând ortogramele date. propoziţii, utilizânt
ortogramele date.
I8 Precizează corect numărul de Precizează corect numărul de Precizează corect numărul de
vocale/consoane pentru toate vocale/consoane pentru 2 vocale/consoane pentru 1
cele 3 cuvinte. cuvinte. cuvânt.
I9 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
realizează biletul corect cu dată, realizează biletul corect cu realizează biletul corect cu
formulă de adresare, conţinutul dată, formulă de adresare, dată, formulă de adresare,
să fie legat de cerinţă, să scrie conţinutul să fie legat de conţinutul să nu fie legat de
formula de încheiere şi cerinţă, cerinţă, să scrie formula de
semnătura. încheiere şi semnătura

Matricea de specificaţii

Nr. Conţinuturi/obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză


Ctr.
1. Utilizarea informaţiilor x x
dintr-un text (2itemi)
2. Semnele de punctuaţie x
3. Silaba x
4. Sensul cuvintelor în x x
context (2 itemi)
5. Ortograme x
6. Vocale/consoane x
7. Text imaginativ (1 item). x x
Nr. NUMELE ŞI CALIFICATIVE CALIF.
crt PRENUMELE FINAL
Ex.1 Ex.2 Ex.3 Ex.4 Ex.5 Ex.6 Ex.7 Ex.8 Ex.9
1. Suca Daria -Elena B Fb B B B S B B S B
2. Cirstea Catalin Fb B S B B B B B B B
Valentin
3. Albu Vlad -Gabriel Fb Fb S B S B S I I S
4. Tudoran Madalin B Fb Fb B S Fb S S B B
Ionut
5. Radu Madalin S B I S S B S S S S
Andrei
6. Mirica Darius- B I I I I I I I I I
Gabriel
7. Pincu Giulia B B I S I B S B I S
8. Rizoiu Claudiu- B Fb I S I I S I S S
Marian
9. Strinu Constantin S B S S B S S B S S
Bogdan
10. Rosca Denisa Fb B I B I I S S S S
Nicoleta

4
Şcoala gimnazială comuna Stănești Nume si prenume:
Prof: Chirea
11. VasileEmilia Luminita
Georgiana - Fb B B S S Data:18.02.2021
B B S B B
Clasa aAdelina
III-a
12. Rosianu Andreea Fb Fb B Fb S Fb S Fb Fb B
Yasmina
13. Dinu Vladimir B S B S S Fb S S S S
14. Stoica Ramona B B B S S Fb S S S S
Constantina

CALITICATIVE OBŢINUTE

Numărulobiectivului C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Calificative finale

Numărul de FB 5 5 1 1 3 4 - 1 1 -
elevi
B 7 7 5 5 7 5 3 4 3 5

S 2 1 3 7 3 2 10 6 7 8

I - 1 5 1 1 3 1 3 3 1

Aprecierea cu calificative;

CALIFICATIV F.B. B. S. I.
Nr. elevi - 5 8 1

Greşeli frecvente:

- despărţirea cuvintelor în silabe


-întelegerea conţinutului textului prin formularea răspunsurilor complete la întrebări
- identificarea adecvată a sinonimelor;
- unii elevi nu respectă, din necunoaştere, neatenţie sau din neglijenţă regulile ortografice ale limbii
române (scriu fără cratimă, fără semne diacritice) şi nici regulile de punctuaţie;
- există elevi care nu cunosc elementele de construcţie a comunicării şi nici mecanismul de funcţionare a
limbii (nu fac acordul predicatului cu subiectul)
- exprimare greoaie şi încâlcită, în redactarea textului imaginativ, ideile nu au înlănţuire logică.
- nu toţi elevii se încadrează în limita de spaţiu impusă .

Măsuri de recuperare şi dezvoltare:

5
Şcoala gimnazială comuna Stănești Nume si prenume:
Prof: Chirea Emiliade
-exerciţii Luminita Data:18.02.2021
citire şi activităţi de învăţare ce vizeaza întelegerea textului;
Clasa a -III-a
aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie;
- abordarea intradisciplinara şi interdisciplinară a conţinuturilor;
- învăţarea intuitiva a orografiei, prin joc; refacerea de către elevi a formulărilor scrise greşit (care au
fost corectate de învăţător) şi utilizarea în contexte variate pentu a fi reţinute vizual;
- planşe cu ortograme afişate permanent;
- ex. de observare şi analiza a diferitelor tipuri de texte,ex. de redactare a unor texte utilizand teme,
mesaje , expresii din textele studiate;
- elaborarea unor eseuri structurate şi nestructurate.