Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA OBSTACOLELOR

Obstacolul nr.1: Cățeluşa


1) Calculează, apoi scrie literele în ordinea crescătoare a rezultatelor şi vei afla cu ajutorul cărui organ pot
respira.
M P N L
35 + 56 - 29 + 76 -
29 18 53 25

44 + 46 – 37 =_________________ 62 -15 + 29 =_________________


=_____ Ă =_____ Â

Obstacolul nr.2: Părul


2) Calculează suma numerelor pare, apoi diferenţa numerelor impare. Verifică în fiecare caz prin operaţia
inversă.

49 38 87 52

Obstacolul nr.3: Fântâna


3) Află termenul necunoscut.
a + 25 = 61 b - 25 = 37 47- c = 29
a=_____________ a=_____________ a=_______________
a=______ a=_____ a=______
V:________________ V:_______________ V:__________________
Obstacolul nr.4: Cuptorul
4) La întoarcere, cuptorul i-a dăruit fetei 45 de pâini și iar plăcinte cu 17 mai puține.
Câte produse a primit fata în total?
R e z o l v a r e :

Obstacolul nr.5: Sfânta Duminică


5) Compune pentru copiii mei cea mai frumoasă problemă după exercițiul: 38+26=

R e z o l v a r e :