Sunteți pe pagina 1din 2

Data: ______________

Recapitulare

Spre ce tărâmuri ne aventurăm?

Citește textul:

,,Știetot porunci să fie activată pompa prin care pătrundea aerul cald în balon.
Treptat acesta se umflă și fu legat de o tufă de alun. În coș, piticii așezară saci cu
nisip.
El le spuse tuturor să urce în coș. Primul urcă Grăbilă, în urma lui se avântă
Gogoașă, apoi Habarnam.
- Urcă și tu ! îi zise Lentilă lui Limonadă.
- Am timp, răspunse el. Important e să luați loc voi.
Limonadă îl ajută pe Cărăbuș, apoi urcă și el.
- Rămâneți cu bine, fraților! strigă Știetot. Peste o săptămână ne vom întoarce.
Atunci reteză frânghia cu care era legat balonul de tufă. Acesta porni lin în sus și
se prefăcu într-o mică pată.”

( după Nikolai Nosov -„Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi”)

1.Completează enunțurile,folosind informațiile din text.


 ………….. , …………… , …………….. , ……………… , ……………. și
…………… se pregăteau pentru aventură.
 Ei plecau într-o călătorie cu ………….. .
 Era un balon cu ………………. .

2.Ordonează ideile principale ale textului:

Piticii urcă în balon.

Știetot pregătește balonul pentru călătorie.

Balonul se înalță.

3. Realizează, pentru cuvintele de mai jos, toate variantele de despărțire în silabe la


capăt de rând:

săptămână aventură balonul

__________________ __________________ _______________


__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
4. Numește trei factori care pot îngreuna comunicarea:

___________________ ___________________ _______________

5. Scrie câte două cuvinte pentru fiecare schemă dată:


VCV →____________________ VCVC →_________________
CVC →_____________________
6.Selectează trei pronume personale existente în text și analizează-le.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Încercuiește varianta corectă a cuvintele săi /să-i:

 Piticul Știetot le zice prietenilor săi / să-i să umfle balonul.


 Limonadă voia săi / să-i ajute pe pitici să urce în balon.
 Știetot își luă rămas-bun de la frații săi / să-i.