Sunteți pe pagina 1din 6

Cititi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi întrebărilor:

“Eu nu am văzut nimic altceva decât peisaje răscolite, haotice. Eu n-


am mai văzut o casă, o floare, în fine, nimic din ceea ce face farmecul
vieţii. Nici un alt zgomot decât cel al tunului şi mitralierei, cu
permanentă teamă.”
(Scrisoare din 30 septembrie 1916)
1.În timpul cărui eveniment istoric este redactată scrisoarea?
2.Care credeţi că este cauza peisajului dezolant descris?
3.Mentionati alte doua arme folosite în razboi decât cele precizate in
text.
4.Prezentaţi o cauză care a dus la izbucnirea războiului.

Grupaţi următoarele state in functie de alianţa din care au facut parte în
Primul Război Mondial: Anglia, Germania, S.U.A., Franţa, România,
Imperiul Otoman, Italia, Austro-Ungaria, Rusia, Bulgaria, Japonia .

PUTERILE
ANTANTA CENTRALE
Notaţi cu adevărat A sau fals F următoarele afirmaţii:

a) Puterile Centrale au câştigat Primul Război Mondial.


b) În timpul Primului Război Mondial Transilvania şi
Bucovina se aflau sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar.
c) La începutul Primului Război Mondial la conducerea
României era Regele Ferdinand.
d) Între 1914-1916 România şi-a păstrat neutralitatea.
e) Una dintre principalele urmări ale acestui război a fost
destrămarea marilor imperii ale acelor vremuri.