Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII nr.18 SIBIU prof.

Liviu Ardelean
Test de evaluare Test de evaluare
Expresii algebrice – clasa a VIII-a Expresii algebrice – clasa a VIII-a

TESTUL 1 TESTUL 2

1. Precizaţi pentru ce valori ale lui x , rapoartele următoare 1. Precizaţi pentru ce valori ale lui x , rapoartele următoare
3x x2 − 5x + 6 2x x2 − 6x + 5
nu au sens: a) ; b) . nu au sens: a) ; b) .
x−2 x 2 − 3x x −3 x2 − 2 x
2. Simplificaţi rapoartele: 2. Simplificaţi rapoartele:
3(a + b )(a − b ) a2 − 4 4(a − b )(a + b ) a2 − 9
a) ; b) . a) ; b) ;
6(a + b ) a 2 + 4a + 4 8(a − b ) a 2 + 6a + 9
2 2

3. Efectuaţi: 3. Efectuaţi:
2x 2 3 2 x2 − 4 x − 1 3x 3 2 3 x2 − 1 x − 2
a) 2 + 2 ; b) − ; c) 2 ⋅ ; a) 2 − 2 ; b) + ; c) 2 ⋅ ;
x +x x +x x +1 x −1 x − 1 x2 + 2x x −x x −x x +1 x −1 x − 4 x2 + x
−1 −1 −1 −1
x2 − 1  4x − 4  4  x  x x 2 − 1  3x − 3  3  x  x
d) 2 : ⋅ ; e)   :  x −  . d) 2 : ⋅ ; e)   :  x −  .
x + 1  3x 2  x 2 + x 4  2 x + 1  4x2  x2 + x 6  3
x + 2x + 2
2
x + 3x + 3
2
4. Valoarea maximă a raportului se obţine dacă 4. Valoarea maximă a raportului se obţine dacă
−2 −3
înlocuim pe x cu: a) 0; b) 1; c) -1; d) 0,1. înlocuim pe x cu: a) 0; b) 1; c) -1; d) 0,1.
Se alege răspunsul corect şi se justifică alegerea făcută! Se alege răspunsul corect şi se justifică alegerea făcută!
5. a) Aduceţi la forma cea mai simplă expresia: 5. a) Aduceţi la forma cea mai simplă expresia:
 x   x 1   x   1 x 
E ( x ) =  − 2
x2
 :  2 − ( )
 : x − 2 x .
2
F ( x ) =  2
x2
−  :  − 2 ( )
 : x − 2 x .
2

 x + 2 x + 4 x + 4   x − 4 x + 2   x + 4 x + 4 x + 2   x + 2 x − 4 
b) Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care expresia E ( x ) b) Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care expresia F ( x )
are sens. are sens.
c) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care E ( x ) ∈ Z . c) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care F ( x ) ∈ Z .

Punctaj: 3p din oficiu Punctaj: 3p din oficiu


1. 0,75p; 2. 0,8p; 3. 2,2p; 4. 1p; 5. 2,25p 1. 0,75p; 2. 0,8p; 3. 2,2p; 4. 1p; 5. 2,25p