Sunteți pe pagina 1din 2

Primul Razboi Mondial si

Formarea statului national român

Reactualizarea cunoştinţelor din lecţiile anterioare

Cine a unit cele două Principate?


____________________________________

Ce s-a stabilit la Congresul Când a avut loc dubla alegere?


de pace de la Paris? __________________________
_________________________
Unirea Principatelor şi
obţinerea independenţei
României

Unde s-a desfăşurat războiul De ce participă România la


de independenţă? Războiul cu Imperiul Otoman?
_____________________________ ________________________________

Care a fost evenimentul ce recunoaşte independenţa României?


_____________________________________________________

Enumeraţi două reforme făcute de Cuza şi Kogălniceanu:


a) ______________________
b) ______________________

Precizaţi trei bătălii câştigate de români în războiul de independenţă:


a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

Participarea României la Primul Război Mondial (1916 – 1918)

Cauză: România participă la război pentru desăvârşirea unificării teritoriale.


Alianţe: ♣ Antanta ← Anglia, Franţa, Rusia → România se aliază cu aceasta împotriva Austro-Ungariei
♣ Puterile Centrale ← Germania şi Austro-Ungaria Mărăşti
Principalele bătălii: → victoriile de la Mărăşeşti
Oituz
Consecinţă: România se va uni cu toate teritoriile locuite de români.

Formarea statului naţional unitar român (1918)

Martie/aprilie 1918: unirea cu Basarabia → provincie luată de la Rusia.


Noiembrie 1918: unirea cu Bucovina → provincie luată de la Austro-Ungaria.
1 decembrie 1918: unirea cu Transilvania, Banatul, Maramureşul şi Crişana → provincii
luate de la Austro-Ungaria. Data de 1 decembrie este astăzi Ziua Naţională a României!
ROMÂNIA MARE

Căutaţi pe hartă provinciile care s-au unit cu România şi, pe baza cunoştinţelor acumulate,
completaţi:

Provincia: __________________; data: ___________; ţara de la care a fost luată __________


Provincia: __________________; data: ___________; ţara de la care a fost luată __________
Provinciile: __________________, ________________, ________________, _________________;
data: ___________; ţara de la care au fost luate __________

Enumeraţi vecinii României în perioada României Mari: 1918 – 1940:


1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. _________________
5. _________________
6. _________________