Sunteți pe pagina 1din 5

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Limba şi literatura română


AN ŞCOLAR:
CLASA: a III-a
ÎNVĂŢĂTOR:
DATA: ………..

EVALUARE SUMATIVĂ – SEMESTRUL I

I. COMPETENŢE SPECIFICE

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite

II. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Item Foarte bine Bine Suficient

I1 Completează enunţurile cu Completează enunţurile cu 3-4 Completează enunţurile cu 2


toate informaţiile. informaţii. informaţii.
I2 Formulează cele 3 idei Formulează 2 idei principale. Formulează o idée principală.
principale.
I3 Răspunde la întrebare şi scrie Răspunde la întrebare şi scrie un Doar răspunde la întrebare.
mai multe argumente. argument.
I4 Completează enunţurile cu 5-6 Completează enunţurile cu 3-4 Completează enunţurile cu 2
cuvinte potrivite. cuvinte potrivite. cuvinte potrivite.
I5 Selectează din text 5-6 Selectează din text 3-4 Selectează din text 2
substantive, respectândsubstantive, respectând cerinţele substantive, respectând
cerinţele date. date. cerinţele date.
I6 Scrie corect 5-6 cuvinte Scrie corect 3-4 cuvinte Scrie corect 2 cuvinte
I7 Formulează corect 2 propoziţiiFormuleaza propoziţii cu greşeli În ambele propoziţii cuvâtul dat
de punctuaţie /exprimare are acelaşi inţeles.
I8 Scrie textul corect, alege un Alege un titlu potrivit, scrie Alege un titlu potrivit, dar
titlu potrivit şi foloseşte textul cu mici greşeli de textul este scurt, cu greşeli de
expresii frumoase. ortografie şi punctuaţie, foloseşte scriere.
puţine expresii.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
NR. ELEVI Fb B S I
Numele şi prenumele ……………………………………………… Data………...……….

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Clasa a III-a - Limba şi literatura română

Citeşte cu atenţie textul:

 Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din povești: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de
oglindă. Și-n cuprinsul larg, uriașul policandru al cerului își aprinde, una câte una, luminile, ca
într-o nemăsurată sală de danţ. Viețuitoarele pustietății sunt îmbătate de farmecul acesta:
păsările zboară ca ziua; lupul poposește pe labe, în hățișuri, și privește nemișcat; vulpea stă
lângă vizuină și nu se-ndură să meargă la vânat; veverița pleacă creangă lângă creangă și
hoinărește pădurea-ntreagă. Iar iepurele a zbughit-o la jucat.
 „Poate mai întâlnesc un prieten”, își zise iepurașul.
Și gândul îi răspunse:
„Poate mai întâlnești un prieten...”
Și iar țupai-țupai, iepurele sare vesel:
„Poate dau și peste o prietenă.”
Și gândul:
„Poate dai și peste o prietenă.”
Și mergând așa, iepurașul cu gândul își vorbesc:
„Ce lumină, și totuși luna încă nu a răsărit.”
„...Și totuși luna încă nu a răsărit.”
„Dar o să răsară.”
„...O să răsară.”
 Și cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepurașul se opri o clipă să se odihnească.
Atunci, de la spate, se ridică, albă și ea, ca de gheață, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii,
tufele își dezbrăcară deodată umbra. Iar iepurașul împietri de groază: chiar de lângă el, se
întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave. După clipa de spaimă, iepurașul se destinse
ca o coardă și o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă și iar
se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. Se opri tocmai în stuhăria iazului.
Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închiși... Să nu-și mai vază umbra!

(”Fricosul”, după Emil Gârleanu)


1. Completează enunţurile date:
• Titlul textului este ............................., iar autorul se numeşte ............................................ .
• Lectura „Fricosul” este un text ..................... pentru
că ...................................................................................... .
• Textul are ............ fragmente.
• Personajele sunt ......................................................
• Acțiunea textului are loc în ...........................................
• Textul se desfășoară ca timp ....................................................

2. Formulează ideile principale ale textului.


1. .....................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................

3. Ce părere ai?
Trebuie să se teamă iepurele de cineva sau de ceva?
Argumentează!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Completează enunţurile cu unul dintre cuvintele: sa/s-a, nea/ne-a, ia/i-a, la/l-a.
Câmpul e acoperit cu ........... .
Pe cărare, iepurele ............ întâlnit cu un arici.
- Vai, ce haină urâtă ai! ............. zis iepurele ariciului.
Uitându-se la haina ..........., ariciul ........... întrebat pe iepure:
- Oare blăniţa ta te apără de colţii lupului atât de bine pe cât e de frumoasă?
Iepurele ........... ruşinat şi a fugit.

5. Selectează din text:


 două substantive care denumesc fiinţe .............................., ............................................
 un substantiv la numărul singular ....................................... şi un substantiv la numărul
plural .......................................... .
 un substantiv la genul masculin ............................................şi un substantiv la genul
feminin ........................................ .
6. Scrie cuvinte asemănătoare și opuse pentru fiecare cuvânt dat:
harnic ................... blând ..................... politicos ...............
....................... ........................... ..................
7. Alcătuieşte enunţuri în care cuvâtul roşie să aibă înțelesuri diferite.
...............................................................................................................
................................................................................................................

8. Scrie un text de cel puţin zece enunţuri în care să prezinţi o întâmplare trăită de tine în
anotimpul iarna.

Pentru a reuşi:
 Alege un titlu potrivit.
 Respectă cele trei părţi: introducerea, cuprinsul, încheierea.
 Aşează corect textul în pagină.
 Foloseşte expresii frumoase.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..........................................
Obiective operationale:

O1 să extragă informaţii esentiale dintr-un text citit


O2 să extragă idée principal a fragmentului;
O3 să -si exprime parerea, argumentând teama iepurasului;
O4 să utilizeze corect ortogramele învăţate;
O5 să selecteze din text substantive din text;
O6 să scrie asemătoare si opuse pentru cuvinte;
O7 să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
O8 să alcătuiască o compunere după cerințele;

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL

Rezolvă integral şi corect 8 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 6 itemi; incorect/ 2 parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; incorect /4 parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

Observatii: FB –%
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... B –%
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... S –%
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... I –%
...................................................................................................................................................

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
3.1 x x x
3.3 x
3.4 x x x
3.5 x x
4.4 x x x