Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 25-26.04.2018
ŞCOALA : Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Oraşul Mizil
CLASA : a II a A
PROPUNĂTOR: prof.înv. primar Panait Nicoleta
SUBIECTUL: Recapitulare- Unităţi de măsură
OBIECTUL: Matematică şi explorarea mediului
TIPUL LECTIEI: predare-învăţare
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SĂNĂTATEA NOASTRĂ
RESURSE TEMPORALE: 2x45 minute
RESURSE UMANE: 23 elevi
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

Competenţe specifice:
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, lungimilor şi capacităţilor
6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul,
gramul) şi a unor instrumente adecvate
COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
O1 – să utilezeze un vocabular matematic adecvat.
O2 - să cunoască unităţile de măsură pentru: lungime, capacitatea vaselor, masa corpurilor, timp ;
O3- să compare lungimi, capacități ale vaselor, mase ale corpurilor utilizând semnele: <, >, =;
O 4 - să compună oral cel puţin 2 probleme care implică măsurarea;
O5- să participe cu interes la activitatea desfăşurată.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea.
MIJLOACE DE INVATAMANT: fişe de lucru, manual, floricele, panouri, cartonaşe calificative.
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, individuală, pe grupe.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

1. Metodica predării matematicii, Costică Lupu, Dumitru Săvulescu;


2. Orientări moderne privind predarea matematicii la clasele I – IV, coord. Vasile Buduşanu.
3. Activităţi în completarea programului din ciclu primar, V. Pârâială.

Desfăşurarea activităţii
Nr. Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
crt Procedurale Materiale

1. Moment Voi asigura condiţiile necesare Elevii se pregătesc pentru Conversaţia - Observare
organizatoric desfăşurării unei activităţi eficiente. începerea orei. sistematică
2. Captarea atenţiei Pe catedră voi avea 4 cartonaşe cu Elevii participă la discuţii. Conversaţia Cartonaşe Observarea
calificative: Insuficient, Suficient, calificative comportamentului
Bine, Foarte Bine. Explicaţia elevilor
Vom purta discuţii despre prezenţa
lor pe catedră şi despre importanţa
lor.
3. Anunţarea temei Îi anunţ pe elevi că, astăzi, Astăzi Elevii sunt atenţi la explicaţii. Conversaţia Observarea
şi a obiectivelor ne vom juca cu unitățile de măsură Explicaţia Caiete comportamentului
noii lecţii învățate și o vom ajuta pe bunica de tablă elevilor
la ţară să-şi recupereze puişorii
pierduţi. Se scrie la tablă și pe
caiete data și titlul: Recapitulare
Unități de măsură.
4. Dirijarea învăţării Le spun elevilor că pentru a ajunge Elevii solicitaţi răspund Exerciţiul Manual Observarea
în pădurea unde sunt rătăciţi solicitărilor. Problemati comportamentului
puişorii bunicuţei trebuie să zarea Caiete elevilor
rezolvăm exerciţiile propuse în Aprecierea
manual. Tablă cantitativă şi
calitativă a
Odată ajunşi în pădure, elevii vor fi Elevii ascultă explicaţiile. corectitudinii
împărţiţi în 4 echipe de Detectivi răspunsurilor
sau Pădurari pentru a căuta prin
toate părţile.
Elevii împărţiţi în 4 grupe vor primi
sarcini de lucru pe echipe şi după
rezolvarea corectă a lor, puişorii
vor fi găsiţi. ANEXA 1
Echipa 1
Calculați: Tablă
35 m + 57 m= Elevii se consultă cu colegii Exerciţiul Aprecierea
27 l- 13 l = lor din echipă şi rezolvă cantitativă şi
45 kg – 37 kg= sarcinile de lucru propuse. Problemati Fişe de calitativă a
100 cm +500 cm-200 cm= zarea lucru corectitudinii
30 km– 15 km = răspunsurilor

Echipa 2
Compară:
234m 432m
1km 1000m
500cm 1m
34 kl 34kl
1000 l 1 kl
2 l 100 ml
101 t 99 t
900 kg 1 t
854 g 458 g
Aprecierea
cantitativă şi
calitativă a
Echipa 3 : Rațele și gâștele s-au corectitudinii
luat la întrecere, rațele au parcurs o răspunsurilor
distanță de 736 m , iar gâștele cu Problemati
zarea
54 m mai puțin.
Câți m au parcurs gâștele?

Într-o săptămână, păsările din


curtea lui Nelu consumă apă dintr-
un bidon de 45 l și un butoi cât
dublul acestuia. Câți litri de apă
consumă pe săptămână păsările lui
Nelu?
Echipa 4
Compunem oral probleme după
exercițiul:
375 m + 286 m =

5. Obţinerea Le propun vizionarea unui power Elevii sunt atenţi şi răspund Exerciţiul Laptop Observarea
performanţei point care presupune consolidarea solictărilor. sistematică
noţiunilor învăţate. Cei care oferă
cele mai multe răspunsuri corecte
vor primi calificativul Foarte bine.
6. Încheierea Voi da temă pentru acasă exerciţiile Elevii îşi notează tema pentru Explicaţia Manual Aprecirea
activităţii 7 şi 8 de la pagina 34. acasă. activităţii elevilor
Voi aprecia elevii care au Conversaţia
participat la desfăşurarea lecţiei. Elevii ascultă aprecierile.
Anexa 1

Echipa 1
Calculați:
35 m + 57 m=
27 l- 13 l =
45 kg – 37 kg=
100 cm +500 cm-200 cm

Echipa 2

Compară:

234m 432m 1km 1000m 500cm 1m

34 kl 34kl 1000 l 1 kl 2l 100 ml

101 t 99 t 900 kg 1t 854 g 458 g

Echipa 3
1) Rațele și gâștele s-au luat la întrecere, rațele au parcurs o distanță de 736 m , iar gâștele cu 154 m mai puțin.
Câți m au parcurs gâștele?
2) Într-o săptămână, păsările din curtea lui Nelu consumă apă dintr-un bidon de 45 l și un butoi cât dublul acestuia. Câți litri de apă consumă
pe săptămână păsările lui Nelu?

Echipa 4
1) Compune oral probleme după exercițiul:
375 m + 286 m =

S-ar putea să vă placă și