Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 13.11.2018
CLASA: A II –A C
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CÂRLOVA” – TÂRGOVIȘTE
PROPUNATOARE: NEDELCU ALICE
DISCIPLINA: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „OMUL SI MEDIUL INCONJURATOR”
SUBIECTUL: ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000
TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE A CUNOŞTINŢELOR
SCOPUL: CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR LEGATE DE ADUNAREA NUMERELOR
NATURALE DE LA 0 LA 1000

COMPETENȚELE SPECIFICE VIZATE:


1.4. Efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0-1000;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, <, >, =, +, -) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000, cu sprijin în obiecte,
imagini sau reprezentări schematice
COMPETENȚE ACTIVATE:
CLR
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
1.4.1. Să efectueze corect adunări in concentrul 0-1000 (obiectivul se consideră realizat dacă toți
elevii efectuează corect adunări) ;
1.6.1. Să utilizeze corect denumiri si simboluri matematice (obiectivul se consideră realizat dacă toți
elevii denumesc corect simboluri matematice);
3.2.1. Să identifice consecinţele unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viață explorate (obiectivul
se considera realizat daca 75% din elevi identifică consecințe ale omului asupra mediului);
5.2.2. Să rezolvare probleme prin una sau mai multe operații (obiectivul se consideră realizat dacă
majoritatea elevilor rezolva probleme prin una sau mai multe operații).

RESURSE:
1
A. METODOLOGICE:
a) metode şi procedee: Conversaţia, explicatia, exercitiu, observatia, metoda cubului,
metoda cadranelor
b) mijloace didactice: manualul, caietul, fise de lucru, plansa rebus, marker, magneti, cub.
c) forme de organizare: activitate frontală, în perechi, activitate pe grupe.
B. TEMPORALE: 45 minute
C. UMANE: 32 elevi

BIBLIOGRAFIE:
***Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa II aprobată
prin OMEN 3418/19.03.2013, București, 2013

2
Eșalonarea conţinutului Strategia didactică
Nr. Ob. Metode,
Etapele lecţiei / Timp Activitatea Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Op. Activitatea profesorului procedee și
elevilor înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul organizatoric Verific existenta materialelor necesare orei
de matematică și explorarea mediului. Îi
invit pe elevi să-și ocupe locurile.
Asigur condițiile optime pentru
desfășurarea lecției.

2. Anunţarea temei şi a Ascultă. Conversatia frontal


Astăzi ne vom fixa cunoştinţele despre explicatia
obiectivelor „Adunarea numerelor naturale de la 0 la
1000”. Voi scrie titlul lecţiei pe tablă.
Voi explica pe înţelesul elevilor
conţinutul învăţării şi nivelul
performanţelor aşteptate.

3. Dirijarea învățării CLR Fiecare elev conversatia Plansa rebus individual


4.2.1.
Le propun elevilor sa rezolvam un completeaza
rebus. (Anexa 1) rebusul primit, în explicatia Aprecieri globale
Fise rebus frontal
Rezolvarea acestui rebus ne va amintiparalel cu cel
anumiti termeni matematici. rezolvat la tablă. exercitiu Marker
Participă la
Fiecare elev va primi un rebus.(Anexa1)rezolvarea sarcinii
Dupa completarea individuala a rebusului,propuse magneti
voi scoate 7 elevi la tabla pentru aVor descoperi
completa rebusul. cuvantul
”Adunare”.
Dupa rezolvarea rebusului, vom aplica
metoda cubului.

MEM Le arat elevilor un cub din carton

3
numerotat de la 1-6, fetele fiind Metoda
inscripţionate cu următoarele ,,acţiuni’’: cubului
1.4.1. Asculta
1.6.1. Faţa 1: Descrie explicatiile.
Explicatia
3.2.1. Cub Pe grupe
5.2.2. Faţa 2: Compară Observarea
Exercitiul sistematică a
Faţa 3: Asociază
capacității de a
Faţa 4: Analizează Observatia Fise de aduna corect
Rezolvă sarcinile lucru numerele
Faţa 5: Argumentează
propuse. naturale in
Faţa 6: Aplică concentrul 0-
marker 1000
Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe.
Elevii sunt îndemnaţi să-şi aleagă un
lider. Aceştia sunt invitaţi să iasă în faţă
frontal
pentru a-şi alege un numar.
Fiecare grupă primeşte o fisa de
lucru in care sunt scrise exerciţii. Verifica fisa.
pe grupe
Elevi vor rezolva următoarele
exerciţii. (Anexa 2)
Dupa rezolvarea fisei primite, fiecare
echipa va iesi la tabla sa prezinte Observarea
rezolvarea si colegilor. sistematică a
capacității de a
utilize
Dupa verificarea rezolvarii celor sase fise cunoștințele
Fise de
de lucru, voi aplica metoda cadranelor. legate de
lucru
MEM numerele
frontal
Rezolvă sarcinile naturale
1.4.1. propuse. Conversatia (0-1000)
Voi grupa elevii cate doi, le voi imparti In perechi
1.6.1. Elevii ies la tabla
3.2.1. cate o fisa cu exercitii si fiecare grup va sa rezolvam fisaExplicatia
5.2.2 rezolva fisa primita.(Anexa 3) de lucru.
Verifica fisa. Exercitiul
Voi verifica fisele la tabla.

4
Observatia
Frontal
Metoda
cadranelor
4. Asigurarea retenției și Ce am recapitulat azi la ora de „ Adunarea conversatia manual frontal
transferului matematică? numerelor naturale
Precizarea temei pentru acasă de la
0 la 1000”
5. Aprecieri şi recomandări -Se fac aprecieri individuale şi de grup frontal Aprecieri
globale și
asupra activităţii desfaşurate. individuale

5
ANEXA NR. 1

Rezolvȃnd corect rebusul, pe verticala A-B


veţi descoperi denumirea unei operaţii matematice.

1. Semn scris înaintea rezultatului.


2. Primul termen al scăderii.
3. Semnul adunării.
4. Semnul scăderii.
5. Rezultatul adunării se numeşte sumă sau ... .
6. Numerele care se adună se numesc ... .
7. La matematică rezolvăm exerciţii si .... .
8. Rezultatul adunării.
6
ANEXA NR. 2

7
1. DESCRIE
DESCRIE CE SE ÎNTÂMPLĂ CU MEDIUL INCONJURATOR ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII. SCRIE UN INDEMN
PENTRU REZOLVAREA SITUATIILOR PREZENTATE IN IMAGINI.

2. COMPARĂ

8
Rezolvă exerciţiile de mai jos si compară rezultatele:

3. ASOCIAZĂ

9
Calculează și asociază cu rezultatul corect!

651 952 824 690 484 938

10
4. ANALIZEAZĂ

Ana Raul Andrei


AVEA 126 212 341
TIMBRE TIMBRE TIMBRE
A PRIMIT 258 199 149
TIMBRE TIMBRE TIMBRE
TOTAL …………….. ………………. ………………
TIMBRE TIMBRE TIMBRE

Cine a primit cele mai multe timbre?

5. ARGUMENTEAZĂ

11
Calculați. Scrieți daca este adevărat (A) sau fals (F).

135 + 184 = 319

456 + 239 = 625

316 + 534 = 875

198 + 645 = 843

676 + 276 = 952

627 + 266 = 793

6. APLICĂ

12
Într-o padure au fost plantaţi 437 de stejari si cu 283 mai mulţi brazi. Cati copaci au fost plantaţi in total?

1. Afla suma numerelor: 2. La suma numerelor 425 si 256 adauga cel mai mic numar
impar de trei cifre.
235 + 689 =
Rezolvare
125 + 456 =

621 + 313 =

424 + 386 =

185 + 445 =

340 + 578 =

3. În parc s-au plantat 348 pansele şi cu 265 mai multe 4. Să ajutăm mediul înconjurător! „Plantează”
garoafe. (desenează) copaci în pădurea defrișată.
Câte fire de flori s-au plantat în total?
Rezolvare

13
ANEXA 3

Nume elev ..............................................

LISTA DE CONTROL

DA NU

1. Să efectueze corect adunări in


concentrul 0-1000

2. Să utilizeze corect denumiri si


simboluri matematice

3. Să identifice consecinţele unor


acţiuni ale omului asupra mediilor de
viață explorate

4. Să rezolvare probleme prin una sau


mai multe operații

14

S-ar putea să vă placă și