Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 14.03.2014
ORA: 8-8:45
CLASA: a IV-a A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN
PROPUNĂTOR: Prof. înv. Primar Hidu Georgeta
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vine, vine primăvara
SUBIECTUL : Verbul. Exerciţii aplicative.
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
SCOPUL: * consolidarea cunoştinţelor însuşite despre verb şi despre timpurile
acestuia;
 aplicarea cunoştinţelor în diverse situaţii în vederea dezvoltării flexibilităţii
gândirii şi formarea deprinderilor de a le folosi conştient în exprimarea scrisă şi
orală.

Obiective de referinţă:
O3.6 - să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării;
O4.4- să realizeze acordurile gramaticale în enunţurile redactate;
O2.6- să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare.

Obiective operaţionale:
O1: să definească corect verbul şi timpurile acestuia;
O2: să grupeze verbele în funcţie de timpul la care se află;
O3: să depisteze verbele în cuvintele propuse;
O4: să alcătuiască enunţuri pe baza unor cerinţe;
O5: să sublinieze verbele şi să le trecă în tabele conform cerinţelor;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, ciorchinele, exerciţiul, munca
independentă, jocul didactic ;
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşe, coli, marker
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi.
Mijloace de evaluare: formativă: frontală, observarea sistematică şi reciprocă,
evaluarea muncii individuale şi în echipă;
RESURSE:
 umane: 22 elevi
 materiale: planşa rebus, ciorchinele, fişe de lucru.
 temporale: 45 min.

BIBLIOGRAFIE:
 Daniela Beşliu, Cătălina Grigorescu – „Limba română – exerciţii aplicative şi teste pentru
clasele I-IV”, Ed. Educaţional ABC
 Carmen Iordăchescu, „Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV”, Ed. Carminis.
Strategii didactice

Nr. Momente
instrucţionale
Crt Conţinut instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Mijloa
. procedee învăţământ organiza
ce de evalua
re
re

Completaţi rebusul cu opusul verbelor date:

1. Evocarea 1. Cumpără 1 careu Frontal Orală


2. Decolează
3. Coboară 2
4. Tace
5. Prinde
6. Vine 3

Anunţarea subiectului și a obiectivelor lecţiei: „Astăzi, copii, vom discuta


din nou despre verb şi despre timpurile acestuia. Vă rog să fiţi atenţi, să
dovediţi pe parcursul întregii lecţii că recunoaşteţi verbele, ştiţi la ce timp este
fiecare, că puteţi schimba forma verbului în funcţie de timpul cerut, că puteţi
da exemple de verbe cu formele lor pentru cele trei timpuri, că veţi compune
un text în care să folosiţi verbe la timpul cerut.”

Se notează titlul pe tablă – „Timpurile verbului – exerciţii aplicative”

Se face controlul calitativ al temei scrise.


2. Realizarea – Ce numim verb?
sensului Completaţi ciorchinul următor:

Frontal

Ciorchinele

Orală

1. Concurs – „Cine scrie mai multe verbe la timpul viitor într-un minut”. Li
se explică modul de realizare al acestei sarcini (se începe la comanda
„Porniţi!”, încetând la comanda „Stop!”). Câştigă cel care a scris cele mai multe
verbe în timpul dat, în funcţie de sarcina cerută (se face desemnarea
câştigătorului prin citirea verbelor scrise şi analiza acestora).

2. Se rezolvă la tablă exerciţiul:

Înlocuiţi întrebările din paranteză cu verbele care lipsesc:


„Tata (ce face?) ziarul.”, „Mama (ce a făcut?) un nasture la paltonul
fratelui meu şi acum (ce face?) masa.”, „Toţi (ce facem?) la masă.”, „Fratele
meu (ce face?) lacom.”, „În curând (ce vom face?) la culcare.” Conversaţia Frontal Orală

Exerciţiul
Oral se face analiza verbelor, arătând timpul şi rolul pe care-l au în
propoziţie.

3. Grupează verbele în funcţie de timpul la care se află fiecare: vom


desena, am aranjat, vorbesc, va observa, fusesem, au subliniat, citeşte, au
spus, va lucra.

Verbe la timpul Verbe la timpul Verbe la timpul


prezent trecut viitor
Individual

Scrisă

4. Alcătuiţi câte o propoziţie cu:

a) verbul a porni la persoana a III-a, numărul plural;


Munca
b) verbul a vedea la persoana I, numărul plural.
independent
ă

Lucrul în grup

5.Transformă propoziţiile următoare, înlocuind verbele cu forma


corespunzătoare timpului trecut.

Mitruţ râde şi bate din palme.

…………………………………………………………………………… Orală
……
Matuşa nu ma slaăeşte din fugă nici în ruptul capului.

…………………………………………………………………………… Lucrul în
……… grup
Scrisă
Primii ghiocei răsar de sub plăpumioara albaăde zăpadă.
Analiza
……………………………………………………………………………
……….
Exerciţiul
6.Analizaţi verbele după tabelul de mai jos:

“Voi începe cu elevul Caragiale L.Ion. A scris într-o pagină şi jumătate


Frontal
mai mult dec’t alţii în şase. Acum înţeleg de ce a izbutit. Este rodul
strădaniei lui!...” (Virgil Stoicescu –“Sârguinţa lui Iancu”)

Verbul Persoana Număr Timpul Funcţia în La ce


propoziţie întrebare
răspunde?
3. Munca
indepen-
Reflecţie dentă

Frontal
4.

Extensie
8.Compune un text cu titlul „Primăvara”, în care să foloseşti cinci
verbe la timpul trecut.

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare;

-tema pentru acasă: manual exerciţiile 1,2,3 pagina 87.


1

2
FIŞĂ DE LUCRU
3
1. Completaţi rebusul cu opusul verbelor
date:
4
2. Cumpără
3. Decolează 5
4. Coboară
5. Tace
6
6. Prinde
7. Vine

2. Completaţi ciorchinul următor:

3. Concurs – „Cine scrie mai multe verbe la timpul viitor într-un minut!”

4. Se rezolvă la tablă exerciţiul:


Înlocuiţi întrebările din paranteză cu verbele care lipsesc:

„Tata (ce face?)…………………………. ziarul.”


„Mama (ce a făcut?)………………………………….
un nasture la paltonul fratelui meu şi acum (ce
face?)………………………….. masa.”, „Toţi (ce
facem?)……………………… la masă.”, „Fratele
meu (ce face?)
………………………………………..lacom.”, „În
curând (ce vom face?)
…………………………………………………la
culcare.”

5. . Alcătuiţi câte o propoziţie cu:

a) verbul a porni la persoana a III-a, numărul plural;

b) verbul a vedea la persoana I, numărul plural.

6.Transformă propoziţiile următoare, înlocuind verbele cu forma corespunzătoare timpului trecut.

Mitruţ râde şi bate din palme.

…………………………………………………………………………………

Matuşa nu ma slaăeşte din fugă nici în ruptul capului.

……………………………………………………………………………………

Primii ghiocei răsar de sub plăpumioara albaăde zăpadă.

…………………………………………………………………………………….

7. Analizaţi verbele după tabelul de mai jos:


“Voi începe cu elevul Caragiale L.Ion. A scris într-o pagină şi jumătate mai mult
decât alţii în şase. Acum înţeleg de ce a izbutit. Este rodul strădaniei lui!...”

(Virgil Stoicescu –“Sârguinţa lui Iancu”)

Verbul Persoana Număr Timpul Funcţia în La ce întrebare răspunde?


propoziţie

8. Compune un text cu titlul „Primăvara”, în care să foloseşti cinci verbe la timpul trecut.