Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Învăţător: Ţurcan V.
Data: 05.12.18
Clasa: a III-a „D”
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea în concen-trul 0 - 1000
Subiectul: Rezolvarea problemelor şi exerciţiilor.
Tipul lecţiei: de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
Unităţi de competenţe:
2.1.Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea
numerelor; aflarea unor numere necunoscute în exerciţii
2.3. Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu
Produsul 7. Efectuarea calculelor scrise
Produsul 18. Rezolvarea problemelor compuse.
Obiective operaţionale:

O1.- să aplice corect algoritmul de calcul oral și scris, în rezolvarea adunărilor și scăderilor cu şi
fără trecere peste ordin, cu numere naturale mai mici decât 1000;
O2- să afle termenul necunoscut dintr-un exerciţiu de adunare şi scădere ;
O3- să utilizeze terminologia matematică;
O4- să rezolve probleme care presupun una sau mai multe operaţii ;
Evaluare fomativă : interactivă

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee:
conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea, demonstrația, cubul
Materiale și mijloace: fișe de lucru,cub
Forme de organizare: frontal, individual, grupe. perechi
crt. Durata Op. Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Moment organizatoric Se pregătesc materialele necesare pentru
1’ lecţie.
2. Verificarea temei acasă Verificarea calitativă şi cantitativă a temei conversaţia caiete de frontal Observarea
2’ pentru acasă. teme individual sistematică

3. Precizarea materiei
supusă recapitulăriii Se face prin prezentarea unui „CAREU
MAGIC” (anexa 1) Fişă de
10’ 03 Elevii vor fi îndrumaţi să descopere lucru
cât mai multe cuvinte – noţiuni referitoare
la operaţiile cu numere naturale. Pe Conversaţia perechi
măsură ce descoperă cuvintele vor preciza Problematizarea individual Observarea
și semnificaţia acestora. explicaţia sistematică
Exemplu: sumă- reprezintă rezultatul
adunării.
Se concluzionează că astăzi, la
matematică, se va face o recapitulare a
operaţiilor : adunare, scădere, aflarea
termenului necunoscut, probleme.
Scriu pe tablă titlul: Exerciții și probleme
recapitulative
4. Recapitularea
conţinuturilor Dezvoltarea competenţelor de calcul oral :
10’
24+ 30= 700- 200= Frontal
Individual
O1 50+200= 300+ 90=
Conversaţia Observarea
65- 20= 70-50= euristică sistematică
O3 Află suma numerelor 200 şi 30 Problematizarea
Află diferenţa numerelor 85 şi 50 Explicaţia proba orală
Scade din numarul 680 pe 180. exerciţiul
Află numărul cu 30 mai mare decât 100.
Din rezultat scade 30. Cât ai obţinut?

Dezvoltarea competenţelor de calcul


O1 scris:( reactualizarea algoritmului de
calcul, aşezarea numerelor la calculul Conversaţia
scris, operarea cu terminologia specifică, euristică Frontal
aflarea termenului necunoscut) Problematizarea Individual Aprecieri
Calculaţi: Explicaţia verbale
167- 89= exerciţiul
346+156=
600-175+ 9=

Din suma numerelor 345 şi 18 scădeţi


vecinul mai mare al numărului 179.

O2 Mă gândesc la un număr, îi adaug cel mai


mic număr de trei cifre identice şi obţin
600. La ce număr m-am gândit?
5. Asigurarea feed-back- Elevii împărțiți pe grupe vor rezolva problematizarea Cub sistematică
ului O1 sarcinile cerute prin aruncarea cubului Conversația Fișe de
22 O2 (anexa 2) Explicația lucru Grupe proba orală
O3 Cubul individual
O4 Se aduc lămuriri și completări și se Exercițiul Proba scrisă
notează câțiva elevi

6. Tema pentru acasă Conversaţia Fişă de frontal


5’ Explicaţia lucru

ANEXA 1

E R T V S U M Ă C C O B C R
U R R F V B B C X E R T Z D
P L U S C A C V R L L S G I
Z T R G V E U J O I L L H F
H U S C Ă Z Ă T O R T U U E
F T H R R Y Y U I O T O P R
C D E S C Ă Z U T L L L O E
V D G T P O T R E T E O A N
T E R M E N V R D O L O Y Ţ
F A R V E Y T F D E L R S Ă
M E L O R E S T P R E O P L
C U T R E M U R D E L T A P
M I C Ş O R E A Z Ă L O I P
D U N A R E Y T E N T R O I
Anexa 2

METODA CUBUL:

DESCRIE
La diferenţa numerelor 600 şi 381 adăugaţi suma numerelor 190 şi 43.
Se discută exerciţiul:
-Ce cuvinte ne indică operaţiile? Ce operaţii trebuie să efectuăm? Cum aşezăm numerele unul
sub altul? Cum efectuăm calculele?

.................................
.................................
.................................
.................................
Scrieţi rezolvarea într-un singur exerciţiu!
...................................
...................................
...................................

II. COMPARĂ:

Compară suma nr. 46 şi 25 cu diferenţa nr. 100 şi 35

III. ASOCIAZĂ CORESPUNZĂTOR:

Suma numerelor 364 si 212 682


Diferenţa numerelor 764 si 332 576
Măriţi cu 562 numărul 120 432
IV. ANALIZEAZĂ

Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al acesteia:


La acţiunea ,, Protejaţi pădurea!” , o grupă de elevi a strâns 947 kg de hârtie, iar altă grupă
cu 135 kg mai puţin.
Câte kg de hârtie au strâns cele două grupe ?
V. ARGUMENTEAZĂ :
Adevărat sau fals:

Numărul cu 125 mai mare ca 575 este 700. ........


Succesorul numărul 290 micşorat cu 10 este 280......
Descăzutul se află prin scădere......
Suma vecinilor numărului 180 este 262....

VI. APLICĂ:
Află numărul necunoscut:
546 – a = 223 b – 145 = 523 a + 155 = 478