Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume_______________________ Data___________________

Evaluare sumativă la matematică


(unitatea III- Înmulţirea cu un număr de o cifră, fără şi cu trecere peste ordin)
1 Care număr înmulţit cu 2 dă rezultatul 240? L
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 0
A. 100 B.120 C.140 D.102 1

2 Unul dintre semnele de mai jos poate înlocui expresia „mai mare”. L
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 0
A. > B. + C.= D.< 1
3 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. L
Alina are 12 ani, iar Marius este de 3 ori mai mare. Câţi ani are Marius? 0
A. 33 B.63 C.36 D.15 1

4 Calculează. L
0
124x 32x 206x 1
5 30 3 2
3
5 Află nunerele necunoscute. L
a:126=4 b-262=354 0
1
2

L
0
1
2

6 Indică ordinea operaţiilor, apoi rezolvă exerciţiul pe reţeaua de pătreţele.


L
(905 - 897) x 123= 545 - 45 x 9 = 0
1
2
3

L
0
1
2
3
7 Scrie prin exerciţiu şi calculează. L
Măreşte de 6 ori suma numerelor 63 şi 77. 0
1
2
3

Micşorează cu 230 produsul numerelor 86 şi 9. L


0
1
2
3
8 Scrie numărul de 6 ori mai mare decât: 31, 91.
L0
12

L0
12

9 Crează şi rezolvă problema după schemă.


L
0
3
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
L01

L012

L01
L012

Răspuns:____________________________________________________________________________
L01

1
0
Rezolvă problema. Bunica a cumparat 3 curcani la preţul de 120 lei şi i-au rămas 97 lei. Câţi lei a avut
bunica?
Schema L
0
2

Rezolvare cu justificări:
L01
L012

L01
L012

Răspuns:____________________________________________________________________________ L01

Punctaj acumulat _____________ din 45 puncte.

Punctaj acordat 45-37 36-28 27-18


Calificativ Foarte bine Bine Suficient