Sunteți pe pagina 1din 3

Numele, prenumele________________________________ Data_____________________

Evaluare sumativă
la Limba şi literatura română (unitatea VI. Şi ei au fost copii...)
Casa lui Ion Creangă
-Casă joasă cu cerdac Măhălean cu Prepeleac, -Îl aştept să se întoarcă,
Şi cu licăr în fereşti, Avea păsări de vânzare, E prin locuri megieşe,
Spune-mi, îl mai ţii tu minte Ba-n ospeţe la Turbincă, Poate-a-ntârziat la scaldă,
Pe-un poznaş din Humuleşti? Ba pe-un Cal Bălan călare... Poate-i dus după cireşe...

Iurie Colsenic
1.Bifează  varianta corectă. 1 p.
 Titlul poeziei este:
Casa cu poveşti; Casa lui Ion Creangă.

 Autorul poeziei este:


Iurie Colesnic; Grigore Vieru
2. Adevărat sau Fals? 2 p.
 Ion Creangă s-a născut în Humuleşti. A F
 Dănilă Prepeleac, Ivan Turbincă sunt personaje din poveştile lui Ion Creangă. A F
 În copilăria sa Ion Creangă a făcut multe pozne. A F
 Nică s-a dus la furat mere. A F
 Ion Creangă s-a dus să vândă pupăza la târg. A F
3. Descoperă în text sinonime. 4p.
pridvor-_______________________________
străluci-_______________________________
năzdrăvan-_____________________________
vecin-_________________________________
4. Completează propoziţiile cu ortogramele la/l-a. 4p.

Creangă ______ invitat în ospeţie pe Eminescu. Ei stăteau _____ măsuţa din cerdac şi-şi povesetau
unul altuia necazurile _______ lumina lunii. Eminescu ________ îndemnat pe Creangă să scrie poveşti.

5. Indică timpul, numărul şi persoana verbelor. 3p.


spune-___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
aveam-___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
aşteptăm-_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Observă regula şi continuă fiecare şir cu câte trei exemple. 4p.


casă, cerdac, băiat__________________________________________________________________________
aştept, spune, se joacă_______________________________________________________________________
frumos, cuminte, poznaş_____________________________________________________________________
noi, voi, ei________________________________________________________________________________
7. Completează propoziţiile cu verbele ce se potrivesc. 3p.
Ion Creangă _____________________________________ în Humuleşti.
Copiii ________________________________________ poveştile lui Ion Creangă.
Poveştile lui Ion Creangă le ______________________________________ în fiecare bibliotecă.
8. Scrie însuşiri pentru cuvântul carte. 3p.

carte

9. Bifează poveştile scrise de Ion Creangă. 3p.


Capra cu trei iezi Cinci motănaşi
Iedul cu trei capre Dănilă Prepeleac
La cireşe Calul Bălan
Pupăza din tei Ivan Turbincă
10. Alege dintre paranteze cuvintele potrivite şi completează propoziţiile. 4p.
Cartea este scrisă de un ____________________________________________________________.
Fiecare carte are un _______________________________________________________________.
Titlurile şi paginile corespunzătoare sunt indicate la _____________________________________.
Povestirile şi poeziile sunt însoţite de ___________________________________________colorate.
(cuprins, imagini, autor, titlu)
11. Bifează cuvintele care se referă la cărţile cu poveşti scrise de Ion Creangă. 3p.
imagini cuprins
pagini autor
copertă editură
vocabular pix
12. Prezintă colegilor tăi o carte cu poveşti scrisă de Ion Creangă, utilizând sfărşitul dat. 6p.
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Îndemn colegii mei să citească această minunată carte, prin care faimosul povestitor din Humuleşti ne
face să ne simţim mereu copii, plini de mister şi tainic vis. Astfel vom deveni mai curajoşi, mai isteţi, plini de
viaţă.
Cât de interesantă este această carte!

Punctaj acumulat________ din totalul de 40 p.

Scor 40-33 32-25 24-16


calificativ Foarte Bine Bine Suficient
Barem de notare
Item Scor Descriere
maxim
1. 1 p. Câte 0,5 punct pentru fiecare variantă corectă
2. 2 p. Câte 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect
3. 4 p. Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt stabilit corect
4. 4 p. Câte 1 punct pentru fiecare plasare corectă a ortogramei
5. 3 p. Câte 1 punct pentru fiecare verb analizat corect- 0,3 pt timpul,câte 0,3 p pt număr
şi persoană
6. 4 p. Câte 1 punct pentru fiecare completare a şirului din punct de vedere a părţilor de
vorbire studiate. Se acordă numai la utilizarea adecvată a sensului
7. 3 p. Câte 1 punct pentru fiecare verb corect scris la timpul şi persoana indicată în
enunţ.
8. 3 p. Câte 0,5 punct pentru fiecare cuvânt însuşire scris corect ortografic
9. 3 p. Câte 0,5 punct pentru fiecare identificare corectă
10. 4 p. Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt stabilit corect
11. 3 p. Câte 0,5 punct pentru fiecare identificare corectă
12. 6 p. Câte 1p. pentru fiecare enunţ alcătuit logic;
- 1p. pentru corectitudine ortografică şi punctuaţională;
-1p. pentru textul construit logic. continuare corectă şi logică a propoziţiei
propuse, scrisă ortografic şi punctuaţional.
Total 40 p.

S-ar putea să vă placă și